Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
07.pdf
  
9/18/2020 3:17 PMNo presence informationDONGNAI\nhutphChương trình làm việc Từ ngày 21/9/2020-25/9/2020
100.pdf
  
3/15/2019 1:39 PMNo presence informationDONGNAI\nhutphLỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18-24/3/2019
101.pdf
  
11/8/2017 7:45 AMSystem AccountLịch tuần từ 25/9/2017 đến 01/10/2017
102.pdf
  
11/8/2017 7:45 AMSystem AccountLịch tuần từ 02/10/2017 đến 08/10/2017
103.pdf
  
11/8/2017 7:45 AMSystem AccountLịch tuần từ 9/10/2017 đến 15/10/2017
105.pdf
  
11/8/2017 7:46 AMSystem AccountLich tuần Từ ngày 23/10/2017 –29/10/2017
106.pdf
  
11/8/2017 7:46 AMSystem AccountLịch tuần Từ ngày 30/10/2017 – 03/11/2017
109.pdf
  
11/22/2017 8:11 AMNo presence informationDONGNAI\nhutphLịch tuần từ ngày 20/11/2017 –24/11/2017
126 lich tuan.pdf
  
7/25/2018 9:45 AMSystem AccountLịch tuần từ ngày 02/4/2018 – 06/4/2018
128 lich tuan.pdf
  
7/25/2018 9:48 AMSystem AccountLịch tuần từ ngày 16/4/2018 – 20/4/2018
129.pdf
  
7/25/2018 9:49 AMSystem AccountLịch tuần từ ngày 23/4/2018 – 04/5/2018
140.pdf
  
7/25/2018 9:50 AMSystem AccountLịch tuần từ ngày 16/07-20/07/2018
141.pdf
  
7/25/2018 9:50 AMSystem AccountLịch tuần từ ngày 23/7-27/7/2018
142.signed.pdf
  
7/31/2018 8:13 AMNo presence informationDONGNAI\nhutphCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 31/07-03/08/2018
145.signed.pdf
  
8/21/2018 1:51 PMNo presence informationDONGNAI\nhutphCHUONG TRINH LAM VIEC TUAN TU NGAY 20/8 - 24/8/2018
147.signed.signed.pdf
  
9/10/2018 8:58 AMNo presence informationDONGNAI\nhutphCHUONG TRINH LAM VIEC TUAN TU NGAY 03-07/9/2018
157 Lich-tuan-tu-ngay-12.11-18.11.signed.pdf
  
11/12/2018 7:52 AMNo presence informationDONGNAI\nhutphCHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN Từ ngày 12/11-16/11/2018
158 Lich-tuan-tu-ngay-19.11-25.11.signed.pdf
  
11/19/2018 8:21 AMNo presence informationDONGNAI\nhutphCHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN Từ ngày 19/11-25/11/2018
159 Lich-tuan-tu-ngay-26.11-02.12- moi.signed.pdf
  
11/27/2018 9:54 AMNo presence informationDONGNAI\nhutphCHUONG TRINH LAM VIEC TUAN TU NGAY 26-30/11/2018
16.CTR.pdf
  
1/6/2021 10:06 AMNo presence informationDONGNAI\nhutphChương trình công tác quý I năm 2021 của UBND huyện Long Thành
165.pdf
  
1/7/2019 3:39 PMNo presence informationDONGNAI\nhutphCHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN Từ ngày 07/1/2019 - 12/1/2019
166.pdf
  
1/15/2019 11:02 AMNo presence informationDONGNAI\nhutphLỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14/1-18/1/2019
167.pdf
  
2/1/2019 7:59 AMNo presence informationDONGNAI\nhutphCHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 3 TUẦN Từ ngày 21/1/2019 - 15/02/2019
168 tuan-18.2-24.2.signed.pdf
  
2/20/2019 8:16 AMNo presence informationDONGNAI\nhutphCHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN Từ ngày 18/2/2019 - 24/2/2019
169 tuan-25.2-3.3.signed.pdf
  
2/26/2019 9:11 AMNo presence informationDONGNAI\nhutphLỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/2/2019 - 01/3/2019
16-CTr-VPHU-2020.pdf
  
11/27/2020 2:58 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph16-CTr/VPHU Chương trình làm việc Từ ngày 30/11/2020-06/12/2020
170.pdf
  
3/7/2019 3:34 PMNo presence informationDONGNAI\nhutphLỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/3/2019 - 10/3/2019
171.pdf
  
3/8/2019 8:34 AMNo presence informationDONGNAI\nhutphCHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN Từ ngày 11/3/2019 - 17/3/2019
172 tuan-18.3-24.3.signed.pdf
  
5/11/2019 9:26 AMNo presence informationDONGNAI\nhutphCHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN Từ ngày 13/5/2019 - 19/5/2019
174.pdf
  
4/1/2019 3:09 PMNo presence informationDONGNAI\nhutphCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 1/4-7/4
1 - 30Next