Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Edit
  
Notes
  
  
  
  
  
 
  
Yes
4
Bên phảiYes
 
  
No
6
Bên phảiNo
 
  
No
7
Bên phảiNo
 
  
Số ĐT đường dây nóngYes
1
Bên phảiNo
 
  
No
8
Bên phảiNo
 
  
Yes
8
Bên phảiNo
 
  
Yes
6
Bên phảiYes
 
  
Yes
10
Bên phảiYes
 
  
Yes
0
Bên phảiNo
 
  
No
12
Bên phảiNo
 
  
Yes
13
Bên phảiYes
 
  
Yes
1
Bên phảiYes
 
  
Yes
9
Bên phảiYes
 
  
Yes
15
Bên phảiYes
 
  
Yes
16
Bên phảiYes
 
  
Yes
17
Bên phảiYes
 
  
Yes
18
Bên phảiYes
 
  
Yes
19
Bên phảiYes
 
  
Yes
20
Bên phảiYes
 
  
Yes
21
Bên phảiYes