Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tasks :All TasksUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Use the Tasks list to keep track of work that you or your team needs to complete.
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
  
  
ghh
  
Completed(2) Normal
3 %
Please approve Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)
Please approve Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Please approve Giám sát công tác quản lý nhân hộ khẩu xã An Phước
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Giám sát công tác quản lý nhân hộ khẩu xã An Phước
Please approve Hội nghị gặp gỡ Bí thư Chi bộ ấp, khu
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội nghị gặp gỡ Bí thư Chi bộ ấp, khu
Please approve ​Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bàu Cạn
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bàu Cạn
Please approve ​Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Long Đức
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Long Đức
Please approve Lập Hội đồng thẩm định thu hồi đất Dự án sân bay quốc tế Long Thành
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Lập Hội đồng thẩm định thu hồi đất Dự án sân bay quốc tế Long Thành
Please approve HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã An Phước
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã An Phước
Please approve Chính phủ xem xét xây dựng loạt cơ chế đặc thù cho sân bay Long Thành
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Chính phủ xem xét xây dựng loạt cơ chế đặc thù cho sân bay Long Thành
Please approve Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay quốc tế Long Thành
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay quốc tế Long Thành
Please approve Xác định sớm các trục đường kết nối  Sân bay quốc tế Long Thành
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Xác định sớm các trục đường kết nối Sân bay quốc tế Long Thành
Please approve Đồng Nai  đang sẵn sàng triển khai  thực hiện việc tái định cư, giải quyết việc làm của người dân dự án Cảng hàng không (CHK)  quốc tế Long Thành
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đồng Nai đang sẵn sàng triển khai thực hiện việc tái định cư, giải quyết việc làm của người dân dự án Cảng hàng không (CHK) quốc tế Long Thành
Please approve Chọn thiết kế hoa sen cho sân bay Long Thành
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Chọn thiết kế hoa sen cho sân bay Long Thành
Please approve HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bình An
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bình An
Please approve Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc thu hồi đất xây sân bay Long Thành
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc thu hồi đất xây sân bay Long Thành
Please approve Năm 2025 sẽ xây dựng xong giai đoạn 1 sân bay Long Thành
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Năm 2025 sẽ xây dựng xong giai đoạn 1 sân bay Long Thành
Please approve Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Gở khó cho sân bay Tân Sơn Nhất
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Gở khó cho sân bay Tân Sơn Nhất
Please approve Giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay Long Thành, Đồng Nai
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay Long Thành, Đồng Nai
Please approve ​HĐND huyện giám sát công tác đào tạo nghề tại xã Long Phước .
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
HĐND huyện giám sát công tác đào tạo nghề tại xã Long Phước .
Please approve Cần đẩy nhanh hơn nữa  Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay quốc tế Long Thành ...
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Cần đẩy nhanh hơn nữa Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay quốc tế Long Thành ...
Please approve Đã chọn được tư vấn lập nghiên cứu khả thi Sân bay Long Thành
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đã chọn được tư vấn lập nghiên cứu khả thi Sân bay Long Thành
Please approve Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bàu Cạn
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bàu Cạn
Please approve Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri Tân Hiệp
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri Tân Hiệp
Please approve ​Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Long Đức
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Long Đức
Please approve Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị trấn Long Thành
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị trấn Long Thành
Please approve Xã Long Phước đón nhận danh hiệu "Xã văn hóa nông thôn mới"
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Xã Long Phước đón nhận danh hiệu "Xã văn hóa nông thôn mới"
Please approve Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Bình
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Bình
Please approve Đại biểu HĐND huyện Long Thành (Đơn vị số 2) tiếp xúc cử tri xã An Phước
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đại biểu HĐND huyện Long Thành (Đơn vị số 2) tiếp xúc cử tri xã An Phước
Please approve ​Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tam An
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tam An
1 - 30Next