Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
6083
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/16/2021 8:42 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
27
6082
  
Xã - Thị trấnYesApproved4/16/2021 8:41 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
27
6081
  
Xã - Thị trấnYesApproved4/16/2021 7:57 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
25
6080
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/16/2021 7:55 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
16
6079
  
Xã - Thị trấnYesApproved4/16/2021 7:50 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
18
6078
  
Xã - Thị trấnYesApproved4/14/2021 9:43 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
71
6077
  
HĐND - UBND huyệnYesApproved4/14/2021 9:39 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
34
6076
  
Xã - Thị trấnYesApproved4/14/2021 9:37 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
41
6075
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/14/2021 9:34 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
22
6074
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/14/2021 9:30 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
12
6073
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/14/2021 9:27 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
3
6072
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/12/2021 9:49 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
90
6071
  
Xã - Thị trấnYesApproved4/12/2021 9:45 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
90
6070
  
Xã - Thị trấnYesApproved4/12/2021 8:45 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
74
6069
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/12/2021 8:30 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
28
6068
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/12/2021 8:26 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
28
6067
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/9/2021 3:06 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
211
6066
  
Văn hóa - Xã hộiYesApproved4/9/2021 3:01 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
50
6065
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/9/2021 2:56 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
66
6064
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/9/2021 2:47 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
18
6063
  
Xã - Thị trấnYesApproved4/9/2021 2:44 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
46
6062
  
Xã - Thị trấnYesApproved4/9/2021 2:41 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
50
6061
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/8/2021 2:48 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
37
6060
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/8/2021 2:45 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
70
6059
  
Văn hóa - Xã hộiYesApproved4/7/2021 2:42 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
57
6058
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/7/2021 2:39 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
39
6057
  
Xã - Thị trấnYesApproved4/7/2021 2:38 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
73
6056
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/7/2021 2:31 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
21
6055
  
An ninh - Quốc phòngYesApproved4/7/2021 2:30 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
38
6054
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/7/2021 2:29 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
7
6053
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/7/2021 2:28 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
5
6052
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/7/2021 2:27 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
6
6051
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/7/2021 2:25 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
2
6050
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/7/2021 2:24 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
10
6049
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/7/2021 10:19 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
12
6048
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 10:18 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
98
6047
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/7/2021 10:14 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
17
6046
  
Xã - Thị trấnYesApproved4/7/2021 10:11 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
69
6045
  
Xã - Thị trấnYesApproved4/7/2021 10:09 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
35
6044
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 10:05 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
43
6043
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 9:58 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
38
6042
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 9:54 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
37
6041
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 9:50 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
34
6040
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 9:07 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
18
6039
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 9:04 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
32
6038
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 9:02 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
15
6037
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 8:58 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
8
6036
  
HĐND - UBND huyệnYesApproved4/7/2021 8:54 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
66
6035
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 8:51 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
6
6034
  
Văn hóa - Xã hộiYesApproved4/7/2021 8:46 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
23
6033
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 8:04 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
11
6032
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 8:02 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
7
6031
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 7:56 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
6
6030
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 7:53 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
26
6029
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/7/2021 7:39 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
16
6028
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved4/5/2021 3:18 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
5
6027
  
Thi đua - Khen thưởngYesApproved4/5/2021 1:52 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
54
6026
  
Xã - Thị trấnYesApproved4/5/2021 1:48 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
41
6025
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/5/2021 1:44 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
86
6024
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/5/2021 1:41 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
26
6023
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/5/2021 1:39 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
14
6022
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/5/2021 1:38 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
3
6021
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/5/2021 10:36 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
7
6020
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/5/2021 10:33 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
5
6019
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/5/2021 9:55 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
7
6018
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved4/5/2021 9:51 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
5
6017
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026NoApproved4/5/2021 9:44 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
2
6016
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026NoApproved4/1/2021 2:48 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
3
6015
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026NoApproved4/1/2021 2:45 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
4
6014
  
Tin chỉ đạo điều hành của huyệnNoApproved4/1/2021 2:42 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
9
6013
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved3/30/2021 1:57 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
79
6012
  
Xã - Thị trấnYesApproved3/30/2021 1:55 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
67
6011
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved3/30/2021 1:52 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
50
6010
  
Xã - Thị trấnYesApproved3/30/2021 1:49 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
65
6009
  
Xã - Thị trấnYesApproved3/30/2021 1:46 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
110
6008
  
Thông tin tuyên truyềnYesApproved3/30/2021 9:57 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
33
6007
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved3/30/2021 9:31 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
10
6006
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved3/30/2021 9:26 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
7
6005
  
Tin chỉ đạo điều hành của huyệnNoApproved3/30/2021 9:19 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
12
6004
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved3/30/2021 8:03 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
52
6003
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved3/29/2021 8:41 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
40
6002
  
Xã - Thị trấnYesApproved3/29/2021 8:38 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
34
6001
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved3/25/2021 2:17 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
63
6000
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved3/25/2021 2:10 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
120
5999
  
Kinh tế - Môi trườngYesApproved3/24/2021 8:50 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
67
5998
  
Văn hóa - Xã hộiYesApproved3/24/2021 8:44 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
68
5997
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved3/23/2021 2:40 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
38
5996
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved3/23/2021 2:34 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
24
5995
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved3/23/2021 2:30 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
56
5994
  
Xã - Thị trấnYesApproved3/22/2021 2:12 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
117
5993
  
Nông Thôn mớiYesApproved3/22/2021 2:08 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
86
5992
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved3/22/2021 2:04 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
35
5991
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved3/22/2021 2:02 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
20
5990
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved3/22/2021 1:58 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
18
5989
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved3/22/2021 1:54 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
5
5988
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved3/22/2021 1:51 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
6
5987
  
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026YesApproved3/22/2021 9:23 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
21
5986
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved3/19/2021 2:02 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
66
5985
  
Hoạt động Đảng- Đoàn thểYesApproved3/19/2021 1:58 PMNo presence informationDONGNAI\nhutph
43
5984
  
Thi đua - Khen thưởngYesApproved3/19/2021 10:25 AMNo presence informationDONGNAI\nhutph
31
1 - 100Next