Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

372-QĐ/HU

Ngày ban hành

3/29/2018

Trích yếu

Ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc huyện tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cơ quan ban hành

Huyện ủy

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

Huyện ủy

Lĩnh vực:ID

5

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

QĐ 327.pdf    
Created at 8/8/2018 10:07 AM by DONGNAI\nhutph
Last modified at 8/8/2018 10:11 AM by DONGNAI\nhutph