Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

120-KH/HU

Ngày ban hành

10/11/2017

Trích yếu

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới"

Cơ quan ban hành

Huyện ủy

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

Huyện ủy

Lĩnh vực:ID

5

Thể loại

Kế hoạch

Thể loại:ID

7

Attachments

120.pdf    
Created at 11/22/2017 8:07 AM by DONGNAI\nhutph
Last modified at 11/22/2017 10:24 AM by DONGNAI\nhutph