CÁC ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT

 
 
 
                  ĐỊA CHỈ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN
 ​
1. HĐND và UBND huyện Long Thành
Địa chỉ: Số 01, đường Lê Hồng Phong - Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành.
Điện thoại: 0613.844270 - 3844403            - Fax:0613.844383


2. Phòng Nội vụ huyện
Địa chỉ: Số 01, đường Lê Hồng Phong - Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành.
Điện thoại: 061.3845993 - 3501396
 
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
Điện thoại: 061. 3844279

4. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện
Địa chỉ: Ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061. 3844174 - 3844140

5. Phòng Quản lý Đô thị huyện
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
Điện thoại: 061. 3844887
6. Phòng Tư pháp
Địa chỉ: Số 01, đường Lê Hồng Phong - Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành.
Điện thoại: 061.3844267 - 3547930

7. Thanh tra huyện
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
Điện thoại: 061. 3844277

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
Điện thoại: 061. 3844471

9. Phòng Văn hoá – Thông tin huyện
Địa chỉ: Ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061.3844178

10. Phòng Kinh tế huyện
Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
Điện thoại: 061. 3844210 - 3845315

11. Phòng Dân tộc huyện
Địa chỉ: Số 01, đường Lê Hồng Phong - Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành.
Điện thoại: 061.3845438

12. Phòng Y tế huyện
Địa chỉ: Đường Lê Duẫn, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
Điện thoại: 061.3827005

13. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
Điện thoại: 061. 3844278
THÔNG BÁO

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter