ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI – QUỐC PHÒNG AN NINH
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG THÀNH NĂM 2018
 
1. Mục tiêu tổng quát năm 2018:
 
Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành và lĩnh trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; phát triển giáo dục – đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
 
2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018:
2.1. Các chỉ tiêu kinh tế:
- Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp - xây dựng (theo giá cố định năm 2010) tăng từ 15,5% -16% so với năm 2017. 
- Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ (theo giá hiện hành) tăng bình từ 20%- 21% so với năm 2017. 
- Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản (theo giá cố định năm 2010) tăng trên 3%  so với năm 2017. 
- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt từ  5.000 - 5.500 tỉ đồng. 
- Tổng thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao.
 
2.2. Các chỉ tiêu xã hội: 
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2018 còn 1,012%. 
- Giải quyết việc làm 4.500 lao động, đào tạo và dạy nghề các hệ cho khoảng 1.400 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 60%; tỷ lệ lao động đào tạo từ trung cấp nghề trở lên đạt từ 25% -27% trên tổng số lao động được đào tạo nghề. Giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực thành thị xuống còn dưới 2%. Giảm 0,11% hộ nghèo theo chuẩn hiện hành. 
- Có 7,2 bác sĩ/vạn dân và 26,8 giường bệnh/vạn dân. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng dưới 5%, Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo chiều cao dưới 11%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 83%.
 - Tỷ lệ ấp, khu đạt chuẩn ấp, khu văn hóa đạt trên 94%, hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt trên 98%; có 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa (riêng  doanh nghiệp đạt 80%); giảm từ 15-25% các vụ bạo lực gia đình so với năm 2017. Có 38% người trên tổng số dân; 28% gia đình tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.  Trên 50% dân số khu vực nông thôn tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa. 
- Phấn đấu xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí kiểu mẫu. 
- Tỷ lệ hộ dùng điện đạt trên 99,9%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở thành thị đạt 99%, ở nông thôn đạt 71%.
 
2.3. Các chỉ tiêu về môi trường: 
- Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế; 100% chất thải công nghiệp không nguy hại; 97% chất thải nguy hại; 96% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom. 
- 100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; 100% khu công nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động. 
- Giữ độ che phủ cây xanh trên diện tích toàn huyện đạt 48,41%; tỷ lệ che phủ rừng 8,02%.
 
2.4. Các chỉ tiêu về quốc phòng, trật tự xã hội: 
- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân (kể cả tỷ lệ đảng viên) tỉnh giao ở 2 cấp huyện, xã (tỷ lệ đảng viên đạt 100%) . 
- Giảm số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông từ 5-10%. 
- Giảm từ 5-7% số vụ tội phạm hình sự.
 
III. Nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực: 
    
1. Kinh tế:
1.1. Công nghiệp: 
- Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp, xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả rà soát cạnh tranh phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có nhiều sản phẩm xuất khẩu, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao. 
- Tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước trên địa bàn huyện năm 2018. 
- Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất kinh doanh, vượt qua thách thức trong quá trình hội nhập. 
- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. 
- Tiếp tục triển khai công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi và người có công đưa nghề về địa phương. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp các nội dung hỗ trợ khuyến công và vận động các cơ sở, doanh nghiệp nghiên cứu vận dụng.
 
1.2. Thương mại - dịch vụ:
 
- Mở rộng và phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn, chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn thông qua hình thức đấu thầu các chợ hạng 2,3 để lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã để quản lý, khai thác kinh doanh, kiên quyết giải tỏa các tụ điểm buôn bán tự phát để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. 
- Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại; quy hoạch hệ thống mạng lưới xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn huyện đến năm 2020. Củng cố hệ thống mạng lưới bán lẻ, hướng dẫn các doanh nghiệp, thành phần kinh tế chuẩn bị nguồn hàng dự trữ các mặt hàng thiết yếu ổn định thị trường trong những tháng cuối năm để đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ cho người dân. 
- Tiếp tục kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án chợ nông thôn trên địa bàn huyện. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia góp vốn đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ nhằm đảm bảo môi trường lành mạnh trong kinh doanh đối với các thành phần kinh tế. 
- Thực hiện tốt công tác kiểm soát giá cả, đảm bảo cân đối cung cầu và bình ổn giá những hàng hóa thiết yếu nhất là đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn để góp phần bình ổn giá những hàng hóa thiết yếu, tạo điều kiện cho người dân nông thôn tiếp cận được các hàng hóa có chất lượng, giá cả ổn định. 
- Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình chợ văn hóa, văn minh tại 02 chợ Long Thành và Chợ Phước Thái.
 
1.3. Sản xuất nông nghiệp: 
- Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện trong đó có phân khai chi tiết các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp cụ thể cho các xã, thị trấn. Hướng dẫn bà con nông dân sản xuất các vụ trong năm đúng tiến độ, đồng thời theo dõi quá trình sản xuất để có những biện pháp kịp thời hữu hiệu hỗ trợ cho bà con nông dân trong phòng chống sâu và các bệnh hại trên cây trồng, thực hiện tốt khâu thu hoạch, phơi, sấy, bảo quản nhằm giảm tổn thất và đảm bảo chất lượng nông sản. 
- Thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; tiếp tục mở rộng xây dựng mô hình chuổi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 
- Tập trung các biện pháp hỗ trợ sản xuất, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018 đạt cả về giá trị sản xuất nông nghiệp và cơ cấu trong nền kinh tế của huyện. Nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp gắn với quy hoạch sắp xếp lại các trang trại chăn nuôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Đẩy mạnh việc ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, nâng cao chất lượng các loại dịch vụ phục vụ sản xuất như: thủy lợi, phân bón, giống...chủ động phòng chống dịch bệnh, dịch hại trên  cây trồng, vật nuôi. Khuyến khích các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 
- Tổ chức hướng dẫn nông dân thực hiện sản xuất các vụ trong năm đảm bảo đúng thời vụ; chú trọng đầu tư, hỗ trợ nông dân sản xuất cây lúa và bắp tại các xã trọng điểm có diện tích canh tác lớn. Hướng dẫn, hỗ trợ bà con nông dân thực hiện khâu phơi, sấy nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao chất lượng nông sản. 
- Thực hiện đầu tư hỗ trợ cho các hộ nông dân xây dựng cánh đồng lúa chất lượng, tập trung chủ yếu tại các xã Tam An, Bình An, Long Phước, Long An và thị trấn Long Thành. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện kỹ thuật canh tác rau an toàn tại các xã Bình An, Long An và Long Phước, từng bước xây dựng thành vùng sản xuất rau an toàn tại những khu vực này. Tiếp tục  triển khai thực hiện dự án cánh đồng lớn hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ củ khoai mì trên địa bàn huyện Long Thành. 
- Tập trung triển khai các dự án khuyến nông hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề cho hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020. 
- Tuyên truyền dưới nhiều hình thức, qua các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh, tập huấn, băng rôn, khẩu hiệu … cho người chăn nuôi biết và thực hiện các nội dung về phòng, chống dịch bệnh; tiêm phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm; vệ sinh, tiêu độc sát trùng khu vực chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh… 
- Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, hướng dẫn các hộ chăn nuôi các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trái quy định Nhà nước. Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018 và triển khai các đợt tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, cũng như công tác phun xịt tiêu độc khử trùng trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện dự án vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi tại xã Bàu Cạn. 
- Triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2017 – 2018 và công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2018. Tổ chức Lễ phát động trồng cây, trồng rừng nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 và triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2018. Thực hiện kiểm tra, tuần tra, truy quét định kỳ, đột xuất nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và động vật hoang dã trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm đúng quy định. 
- Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và người dân trong công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. 
- Kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện trước, trong và sau mùa mưa bão. Theo dõi tình hình cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của các công trình thủy lợi. Tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra để ứng phó, xử lý kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất mực thiệt hại do thiên tai  gây ra. Tu sửa các công trình phòng chống ngập lụt năm 2018. 
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra tình hình hoạt động nuôi trồng thủy sản của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
- Cấp nước đô thị: Đôn đốc thi công các tuyến ống đường Hà Huy Giáp; đường Tạ Uyên; hẻm số 6, số 20 đường Tạ Uyên; đường Lê Lai; hẻm số 482, số 526 đường Lê Duẫn; hẻm số 48, số 115 đường Chu Văn An; đường Lý Thánh Tông; hẻm số 5 đường Hai Bà Trưng; hẻm số 20, số 28, số 42, số 90 đường Lý Tự Trọng với chiều dàu dự kiến khoảng 3.800 mét. 
- Cấp Nước Nông thôn: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án Tuyến ống cấp nước D500 đi qua địa bàn các xã Bàu Cạn, xã Tân Hiệp, xã Phước Thái, xã Phước Bình đến KCN Gò Dầu; Tuyến ống cấp nước D300 đi qua cụm công nghiệp Long Phước; Tuyến ống nước D600 đi dọc đường Phước Bình và triển khai các hệ thống phân phối để cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân dọc hai bên tuyến đường. 
Hệ thống cấp nước tập trung: Thanh lý, tạm ngưng hoạt động cung cấp nước cho người dân đối với hệ thống cấp nước tập trung xã Bàu Cạn. Thực hiện các biện pháp quản lý, vận hành các công trình cấp nước và hỗ trợ người dân sử dụng hệ thống lọc nước đối với hệ thống cấp nước tập trung xã Bình An và Bình Sơn.
 
* Nông thôn mới: 
- Tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hạn chế về nguồn lực từ ngân sách. 
- Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết theo thứ tự ưu tiên đầu tư cho các xã theo lộ trình đăng ký đạt chuẩn bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Ưu tiên đầu tư các công trình cấp thiết và các công trình thuộc 04 xã điểm dự kiến đạt chuẩn giai đoạn 2017 - 2020. 
- Tập trung, chỉ đạo sản xuất vụ mùa và các mô hình dự án sản xuất; Thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề; giảm nghèo bền vững; đào tạo nghề cho lao động nông thôn.... Tiếp tục hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa. 
- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng chương trình nông thôn mới cấp huyện, xã. 
- Phân công trách nhiệm từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các xã, phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu để theo dõi, đôn đốc và đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. 
- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới tại 13 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện đạt từ 13 - 15 tiêu chí của bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu tỉnh Đồng Nai tại mỗi xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; trình công nhận xã An Phước đạt bộ tiêu chí kiểu mẫu và tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 
1.4. Khoa học - Công nghệ: 
- Tiếp tục thực hiện các dự án KH&CN chuyển tiếp của năm 2017 đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và mục tiêu đề ra. 
- Đẩy mạnh công tác xây dựng và quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động của dự án hoạt động thông tin KH&CN của 14 Điểm Thông tin KH&CN tại các xã, thị trấn. Triển khai các phong trào hội thi do tỉnh tổ chức. 
- Hướng dẫn các cá nhân, tổ chức kinh doanh trên địa bàn thực hiện đăng ký thương hiệu và nhãn hàng hoá. 
- Kiểm tra, quản lý các cơ sở có sử dụng chất phóng xạ và bức xạ hạt nhân trên địa bàn huyện. 
- Theo dõi tình hình hoạt động của các trạm cân đối chứng trên địa bàn nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
1.5. Đầu tư phát triển và Công tác bồi thường, tái định cư: 
- Thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đã được phê duyệt. Thanh, quyết toán các dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng trên địa bàn huyện và giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch năm. Kế hoạch triển khai chi đầu tư phát triển do địa phương quản lý với tổng mức đầu tư là 198,2 tỷ đồng. 
- Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án từ năm 2018 đến năm 2020 như: Đầu tư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Khu tái định cư Thị trấn Long Thành 47 ha; đầu tư xây dựng KCN Công nghệ cao tại xã Tam An, An Phước và Thị trấn Long Thành; khu dân cư AMATA 753ha, Khu đô thị Đại học FPT tại xã Tam An, An Phước; Khu dân cư và du lịch dọc sông Đồng Nai tại xã Tam An (Sonadezi); Cụm CN Long Phước tại xã Long Phước;.... 
- Phổ biến pháp luật liên quan trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư rộng rãi trên địa bàn bị thu hồi đất. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ các dự án đã có quyết định phê duyệt; tổ chức bốc thăm và bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân được cấp đất tái định cư; áp giá lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi có văn bản phê duyệt đơn gía theo khung chính sách; trình thẩm định phương án BT, HT đối với các dự án đang triển khai thực hiện.
 
1.6. Quản lý đô thị - Giao thông vận tải: 
- Thực hiện công tác quản lý chất lượng nhà ở công sở. Tiếp nhận, hướng dẫn và thẩm định hồ sơ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẽ, các công trình theo phân cấp của UBND tỉnh. Kiểm tra quản lý trật tự xây dựng đô thị tại địa phương, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Tiếp tục triển khai công tác lập quy hoạch vùng huyện Long Thành; đề án công nhận thị trấn Long Thành là đô thị loại IV; Tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã. Lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn các xã và khu vực lợi thế trên địa bàn huyện. 
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ và nội dung quy hoạch được duyệt, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch, thu hồi các dự án không có khả năng triển khai thực hiện. 
- Triển khai lộ trình chấp dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng trên địa bàn huyện. 
  - Lập kế hoạch kiểm tra các công trình nhà ở, công trình nhà xưởng, nhà kho và các công trình hạ tầng khu dân cư, công trình có dấu hiệu tôn giáo, trên địa bàn nhằm quản lý và theo dõi, kịp thời phát hiện những phát sinh. Xử lý dứt điểm các vụ việc như xây dựng không phép, sai phép các công trình có liên quan đến tôn giáo trên địa bàn huyện. 
- Đảm bảo an toàn và giao thông thông suốt. Thực hiện công tác duy tu thường xuyên các tuyến đường trên địa bàn huyện theo kế hoạch năm 2018 nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Thay thế các biển báo hiệu giao thông trên địa bàn huyện. Sửa chữa hoàn thành các công trình hư hỏng do ảnh hưởng do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện. Triển khai công tác lắp đặt tên đường của các xã trên địa bàn các xã và huyện Long Thành. 
 - Hướng dẫn các UBND các xã, thị trấn quản lý đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Tiếp tục duy trì tiêu chí số 2 đường giao thông nông thôn các xã và rà soát hướng dẫn các xã thực hiện đầu tư các công trình giao thông theo kế hoạch, theo lộ trình những năm tiếp theo để đạt tiêu chí số 2 đường giao thông nông thôn kiểu mẫu. 
- Khảo sát thỏa hiệp mặt bằng hành lang hướng tuyến các công trình điện trung thế, hạ thế nông thôn trên địa bàn huyện. Phát triển mạng lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Tỷ lệ hộ dùng điện đạt 99,9%.
 
1.7. Tài nguyên - Môi trường: 
- Tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu cấp giấy CNQSDĐ năm 2018, tăng cường công tác quản lý sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2018, kiểm tra việc công bố công khai và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Triển khai thực hiện hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018. 
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát các dự án đã có quyết định thu hồi đất, giới thiệu địa điểm nhưng chậm triển khai, xử lý theo quy định. Lập thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các cá nhân, tổ chức theo đúng quy định Luật Đất đai 2013; lập thủ tục thoả thuận địa điểm cho các nhà đầu tư, các tổ chức,… đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 
- Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản. Giám sát chặc chẽ việc cải tạo, phục hồi môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước trong các hồ chứa. Kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường như: Cụm công nghiệp, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi,… 
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ chăn nuôi sử dụng đất chưa đúng mục đích, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. 
- Tổ chức hưởng ứng các tuần lễ môi trường trong năm như: Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; Tuyên truyền, vận động người dân tham gia đăng ký và đóng phí thu gom rác sinh hoạt. Quản lý tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện.
 
1.8. Tài chính - Tín dụng:
 
a. Tài chính ngân sách: 
+ Về thu ngân sách : 
- Bằng nhiều biện pháp phấn đấu tăng thu ngân sách và quản lý chặt các nguồn thu đảm bảo thu đạt và vượt các chỉ tiêu của tỉnh giao, thu ngân sách phải bảo đảm tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng sắc thuế theo các quy định của pháp luật. 
- Thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát việc ủy nhiệm thu thuế cho các xã, thị trấn và tiếp tục tập huấn bồi dưỡng chính sách, chế độ, chuyên môn nghiệp vụ về các loại thuế đã ủy nhiệm thu cho các xã, thị trấn, tạo sự chủ động cho chính quyền địa phương trong việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách theo phân cấp.
 
+ Về chi ngân sách: 
- Thực hiện chi tiêu công chặt chẽ, hiệu quả năm 2018 sát với nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của các cơ quan, đơn vị; đúng chế độ, chính sách của nhà nước hiện hành, trên tinh thần triệt để tiết kiệm; đảm bảo thời gian quy định của Luật NSNN; phải thuyết minh rõ, chi tiết nhiệm vụ chi, đồng thời rà soát, cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp thiết. 
- Chỉ đạo công tác thanh quyết toán kịp thời, đúng thời gian quy định; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng các khoản tạm ứng trong đầu tư, có chế tài và kiên quyết thu hồi đối với các khoản ứng sử dụng không đúng mục đích. Quan tâm sử dụng tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. 
- Đối với chi đầu tư phát triển, tập trung vốn cho các dự án, công trình quan trọng, cấp bách dự kiến cần phải hoàn thành năm 2018. Chỉ chi đầu tư cho dự án mới thật sự cấp bách đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách và phải đủ thủ tục đầu tư theo quy định. 
- Đối với chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm chính trị quan trọng. Tăng cường quản lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các khoản chi ngoài cân đối ngân sách nhà nước. 
- Thực hiện nghiêm Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách nhà nước.
 
b. Tín dụng: 
- Tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện đa dạng hóa các biện pháp huy động vốn tại chỗ với lãi suất phù hợp. Trước mắt, thực hiện nghiêm lãi suất huy động; lãi suất cho vay ở mức hợp lý, phù hợp với khả năng hoàn trả nợ của khách hàng vay. 
- Kiểm soát chặt chẽ huy động và cho vay bằng ngoại tệ, không để rủi ro thanh khoản và lãi suất bằng ngoại tệ, tỷ giá, đảm bảo khả năng thu hồi nợ; cho vay bằng ngoại tệ theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai. 
- Tăng cường, kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo thực hiện có hiệu quả chương trình lãi suất vay, huy động trong hệ thống tín dụng trên địa bàn huyện.
 
2. Văn hóa - Xã hội: 
2.1. Hoạt động Văn hóa – Thông tin, Thể dục – thể thao: 
- Tập trung công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tuyên truyền thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2018; Tiếp tục thực hiện “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào TDĐKXDĐSVH, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, duy trì tỷ lệ đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2018 trên 98 %; Giảm 15 - 25% các vụ bạo lực gia đình so với năm 2017. 
- Xây dựng  kịch bản thông tin lưu động, chương trình văn nghệ mới có chủ đề  biểu diễn tuyên truyền và phục vụ tại các xã, thị trấn, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. 
- Hoạt động biểu diễn văn hóa - văn nghệ: Tổ chức 8 Hội thi, Hội diễn cấp huyện trong năm 2018. Tổ chức các buổi diễn văn nghệ quần chúng, chương trình nghệ thuật tổng hợp phục vụ công nhân các khu công nghiệp và nhân dân địa phương. 
- Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục - thể thao trong tầng lớp nhân dân, thường xuyên tổ chức thi đấu các giải của huyện và giao lưu với các đơn vị bạn; tổ chức các giải thi đấu ở cơ sở, đồng thời xây dựng và phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng. Trong năm 2018 tổ chức 20 giải thi đấu cấp huyện và tham gia các giải thi đấu do tỉnh tổ chức. 
- Khảo sát, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, Đình Thần trên địa bàn huyện. Biên soạn thư mục, tổ trưng bày giới thiệu sách nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương; Tổ chức Hội thi Kể chuyện sách hè huyện năm 2018. 
- Thực hiện tốt chức năng kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông trên địa bàn huyện, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhằm đưa hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện hoạt động theo đúng pháp luật. 
- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng các triển khai ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh. Tiếp tục sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc và mở rộng triển khai đến các đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo.
 
2.2. Hoạt động Y tế: 
- Tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn trong công tác quản lý và năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến cơ sở. 
- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện các Chương trình y tế có mục tiêu đạt 100% tại các Trạm y tế xã, thị trấn. Đặc biệt chương trình phòng chống Suy dinh dưỡng cho trẻ em. 
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh và phòng bệnh, điều trị phối hợp Đông Tây Y hạn chế mức thấp nhất không để tai biến xảy ra trong điều trị. 
- Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh thường xảy ra theo mùa, bệnh chu kỳ phát triển; chủ động phòng chống khống chế, không để lây lan, không để phát triển thành dịch lớn. Hạn chế tối đa các dịch truyền nhiễm như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Sởi, Thủy đậu, các bệnh Cúm A ở người và các bệnh dịch khác. 
- Tăng cường công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình bằng các hoạt động bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hoá gia đình. Tăng cường công tác truyền thông dân số lồng ghép kế hoạch hóa gia đình. 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm vệ sinh thực phẩm tại đơn vị không để ngộ độc thực phẩm xảy ra. 
- Tăng cường hoạt động Đội kiểm tra Liên ngành về lĩnh vực y tế, nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm, kiểm tra đạt 90% các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện.
 
2.3. Giáo dục Đào tạo:
- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”. Củng cố mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất để phục vụ công tác dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Tổ chức kiểm tra các cơ sở mầm non, các điểm nhận, giữ trẻ ngoài công lập. 
- Thực hiện tốt cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng nguồn lực phát triển qui mô trường lớp, học sinh, hỗ trợ các hoạt động giáo dục theo hướng toàn diện, đạt chuẩn và hiện đại; cùng với nguồn lực nhà nước giải quyết các khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục, tạo điều kiện để phát triển và đảm bảo chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhất là cơ sở mầm non; đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phát triển các chương trình học bổng, tiếp sức cho học sinh có cơ hội học tập, phát triển tài năng.
 
2.4. Lao động Thương binh - Xã hội: 
- Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với người có công, chăm lo chu đáo các đối tượng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hộ gia đình chính sách nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Lập thủ tục mua BHYT cho các đối tượng chính sách. Tổ chức khảo sát và tham mưu hỗ trợ sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách, vận động đỡ đầu phụng dưỡng các đối tượng chính sách neo đơn, đối tượng chính sách nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện các chế độ ưu đãi giáo dục cho con em gia đình chính sách theo đúng quy định. 
 - Triển khai Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo cho khoảng 85 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 500 triệu đồng. 
- Thực hiện các dự án hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo, xây dựng mô hình giảm nghèo, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch giám sát đánh giá chương trình giảm nghèo năm 2018. Thực hiện các giải pháp về huy động  nguồn lực xã hội hóa, đạt chỉ tiêu trong năm giao nhằm hỗ trợ xây nhà tình thương cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. 
- Phấn đấu xây dựng 12 xã, thị trấn đạt chuẩn làm tốt công tác phòng chống ma túy, mại dâm, đạt tỷ lệ 80%. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm, triển khai thực hiện đạt hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa và tạo điều kiện cho đối tượng sau cai nghiện ma túy hòa nhập với cộng đồng. 
- Tiếp tục tập huấn, tọa đàm công tác bình đẳng giới; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về giới cho toàn thể CBCC, viên chức và trong nhân dân.
 
2.5. Nội vụ: 
- Duy trì thực hiện chuyên mục cải cách hành chính trên Đài Truyền thanh huyện. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm và triển khai thực hiện theo quy định và đúng thẩm quyền. 
- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, và tuyên truyền về cải cách hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của nhân dân đối với các chức danh công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 
- Tiếp tục thực hiện công tác thuyên chuyển, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giải quyết chế độ, nâng lương v,v,.. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo NĐ 158/NĐ-CP. Mở lớp bồi dưỡng cán bộ không chuyên trách cấp xã tại huyện. 
- Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên, đúng quy định, đảm bảo khen thưởng kịp thời. Đánh giá công vụ các phòng ban chuyên môn; kết quả chính quyền cơ sở năm 2018. 
- Theo dõi, giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn giáo thuần túy của các tổ chức, cá nhân tôn giáo theo quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến tôn giáo và các hoạt động của các tôn giáo trên các lĩnh vực. 
- Hướng dẫn các xã - thị trấn tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp thanh niên xung phong đã hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến.
 
2.6. Công tác dân tộc: 
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến, hỗ trợ pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác đảm bảo vệ sinh ăn sạch, uống sạch, ở sạch và vệ sinh môi trường, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tập trung các chuyên đề: công tác chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét…. 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày Hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ V năm 2018 và tham dự ngày Hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc thiểu số cấp tỉnh. Xây dựng kế hoạch hoạt động Văn hóa – Văn nghệ - Thể thao của 3 nhà văn hóa dân tộc thiểu số và phương hướng hoạt động trong năm 2018. 
- Tổ chức tặng quà cho các hộ, cho người có uy tín, Già làng, Trưởng bản đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nhân dịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. 
-  Tư vấn tuyển sinh cho con em đồng bào dân tộc thiểu số đăng ký tham gia học văn hóa và học nghề. Xét cử tuyển con em đồng bào dân tộc thiểu số vào học trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Tổ chức các chương trình dạy nghề, đào tạo nghề cho lao động vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 
-  Tiếp tục duy trì tổ chức có hiệu quả mô hình nhân rộng dạy tiếng và chữ viết của đồng bào Chăm xã Bình Sơn nhằm bảo tồn, lưu giữ tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa của đồng bào Chăm xã Bình Sơn. 
- Tiếp tục thực hiện các chính sách đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn, chưa có nhà ở, nhà tạm bợ hoặc đã xuống cấp trên địa bàn huyện năm 2018.
 
3. Quốc phòng - an ninh: 
3.1. Quân sự: 
- Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng không, mặt đất, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão ở 2 cấp huyện, xã. Tăng cường lực lượng Quân báo trinh sát rộng khắp để nắm chắc tình hình kịp thời phục vụ lãnh đạo, chỉ huy xử lý tốt tình huống không để bị động bất ngờ. 
- Tổ chức các lớp huấn luyện theo kế hoạch; đổi mới toàn diện công tác huấn luyện chiến đấu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân cả 2 cấp huyện, xã.
 
3.2. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:    
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, tạo môi trường ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quan tâm xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng tham gia công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở hoạt động vững mạnh. 
- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH, nhất là địa bàn Phước Thái, An Phước. Triển khai việc thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, giải quyết ổn định các vụ việc về ANCT, không để phát sinh thành điểm nóng. Tiếp tục nắm tình hình các điểm TCKK trên địa bàn. Duy trì công tác tuần tra đảm bảo TTATGT, TTCC, tổ chức giải tỏa buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường tại các chợ tự phát, tại các điểm buôn bán lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn. 
- Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với công tác quản lý nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự nhằm góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
 
3.3. Tư pháp: 
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số: 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 34/TT-TU ngày 10/02/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân. 
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền Luật, các Bộ luật đã được ban hành và các Nghị định của Chính phủ năm 2018 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên rà soát các văn bản đã ban hành để kịp thời chấn chỉnh, góp ý những điểm chưa chính xác theo trình tự của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục tổ chức sinh hoạt và giải thích pháp luật. 
- Thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch và công tác chứng thực thuộc thẩm quyền cấp huyện. Hướng dẫn, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại các xã, thị trấn. 
- Củng cố kiện toàn công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Phấn đấu hòa giải thành 75% - 85% đơn và vụ việc khiếu nại của nhân dân. Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật đối với Ban hoà giải, Tổ hoà giải ở cơ sở đảm bảo 100% thành viên Ban hoà giải, Tổ hoà giải được tập huấn.
 
3.4. Thanh tra: 
- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực nhất là các lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, quyết định sau thanh tra. 
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định đạt trên 85%. Chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%. 
- Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết đơn.
 
IV. Các giải pháp tập trung thực hiện năm 2018: 
Trong điều kiện khó khăn, thách thức còn nhiều, với sự quyết tâm cao, đoàn kết, đồng thuận trong nhận thức và hành động, nỗ lực phấn đấu tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt công tác để quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:
 
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trong huyện và nước ngoài tại các Cụm Công nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển nhằm khai thác các lợi thế, tiềm năng để thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp, tăng khả năng tiếp nhận đầu tư, quan tâm thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có qui mô lớn, công nghệ hiện đại, sử dụng đất hiệu quả, ít gây ô nhiễm môi trường. Tạo điều kiện cho các dự án có qui mô lớn đã và sẽ đi vào hoạt động, các dự án khác đang đầu tư để tăng nhanh sản lượng công nghiệp.
 
2. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiêu chí nâng cao, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tập trung, chỉ đạo sản xuất các vụ và các mô hình dự án sản xuất; chuẩn bị tốt việc làm đất, cung ứng giống cây trồng; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đáp ứng đủ giống, vật tư nông nghiệp, kỹ thuật cho phát triển sản xuất nông nghiệp, triển khai công tác tập huấn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xây dựng các phương án chủ động phòng, chống thiên tai đạt hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí kiểu mẫu trên địa bàn huyện.
 
3. Phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Tiếp tục công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đơn giản hoá các thủ tục và giấy phép bất hợp lý gây khó khăn cho hoạt động các doanh nghiệp, qua đó tạo động lực và cơ sở để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, tăng thu cho NSNN.
 
4. Đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư, tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách. Tập trung quyết liệt để hoàn thành các công trình trọng điểm. Rà soát các công trình, dự án còn dỡ dang để tập trung đầu tư dứt điểm. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý ngay những vướng mắc liên quan đến tiến độ và chất lượng công trình, thực hiện an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Thực hiện ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng các công trình giao thông, xây dựng dân dụng theo quy định. Phấn đấu hoàn thành đúng thời gian, tiến độ theo quy định. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng.
 
5. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường. Chú trọng các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, văn hóa của người tham gia giao thông. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác duy tu, duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng; kiểm tra, kiểm soát thường xuyên để ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm; tập trung xử lý dứt điểm các công trình vi phạm xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp…
 
6. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế, giá trị gia tăng cao như dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và các dịch vụ thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn để tạo điều kiện cho người dân nông thôn tiếp cận được các hàng hóa có chất lượng. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đầu cơ nâng giá, gây rối loạn thị trường. phát triển  các hoạt động thương mại điện tử. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 
7. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong năm 2018, phấn đấu đạt vượt so với dự toán được giao. Bổ sung một số nhiệm vụ chi cấp thiết, điều chỉnh một số danh mục cho phù hợp. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm chi ngân sách đúng chế độ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
 
8. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2018, chú trọng công tác giảm nghèo tại các xã vùng đồng bào dân tộc. Phát triển các mô hình chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội dựa vào cộng đồng…  Triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách lao động, an toàn lao động và đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ưu tiên thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ vùng sâu vùng xa, con em gia đình chính sách, người có công, bộ đội xuất ngũ, con em gia đình  trong các khu tái định cư. Triển khai thực hiện đạt hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động trong các hộ gia đình nghèo, lao động là người tàn tật, con em gia đình chính sách, bộ đội xuất ngũ, người sau cai nghiện trở về tái hòa nhập cộng đồng, lao động trong khu tái định cư và các hộ bị thu hồi đất để thực hiện các dự án.
 
9. Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng y tế, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Quản lý chặt chẽ giá thuốc và chất lượng thuốc chữa bệnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề, phát triển y tế, văn hóa, thể thao… theo hướng mở rộng các loại hình xã hội hoá. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên; xây dựng các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa, tăng cường công tác bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…
 
10. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về môi trường. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác xử lý chất thải, nhất là rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. 
 
11. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực chấp hành pháp luật, tính hiệu quả, công khai, minh bạch trong các chính sách của Nhà nước. Tiếp tục xây dựng, củng cố và giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Chú trọng đảm bảo an ninh nông thôn. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ các lực lượng không để bị động bất ngờ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, hội nghị trên địa bàn. Không ngừng đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác tuyển quân năm 2018. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 
12. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của người dân, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo trên tinh thần vừa bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân, công khai minh bạch, đúng pháp luật. Xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài, hạn chế để xảy ra những vụ khiếu kiện mới phức tạp, nhất là trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, thái độ phục vụ của cán bộ công chức với nhân dân.
 
THÔNG BÁO

Triển khai tuyên truyền về Luật an ninh mạng

Triển khai thực hiện Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 9/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Kế hoạch số 5809/KH-UBND ngày 7/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương"

Trả lời yêu, ý kiến của bạn đọc trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai

Triển khai Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hỗ trợ tuyển dụng lao động tại công ty Chang Sing Việt Nam TTHH

Triển klhai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "tim hiểu pháp luật năm 2018"

Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Triền khai hệ thống tiếp nhận - xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của Bộ Nội Vụ

Triền khai thực hiện Luật thủy lợi và các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật thủy lợi

Triền khai thực hiện Giải thưởng Sản phẩm truyền thông KH-CN Đồng Nai năm 2018

Triền khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu dân cư xã Phước Bình do Công ty Cổ phần Bất động sản Vi Như làm chủ đầu tư

Công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND tỉnh ĐỒng Nai

Tăng cương quản lý văn bản, tài liệu điện tử trên môi trường mạng

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ Tướng Chính phủ

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)

Đẩy mạnh tham gia cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triền khai, thực hiện Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2018

Triền khai Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai

Học tập quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 154;155;156 và Kế hoạch số 158-KH/HU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Huyện ủy

Triền khai lời Kiêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam này 11/6/2018

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ II nhiệm kỳ 2018-2023

Tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua nội dung Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và giải thể một số xã thuộc long thành tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án cảng hàng không Quốc tế thuộc huyện long thành, tỉnh Đồng Nai.

Tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng ngày Môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2018 và "Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam" hưởng ứng Ngày Đại dương thể giới 08 tháng 6nawm 2018

Triển khai tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

Triền khai thông báo cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" làn thư XIII năm 2018

Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Tôn giáo tín ngưỡng về truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc

Tuyên truyền triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018

Tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2018 trên địa bàn huyện Long Thành

Cung cấp thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử huyện

Lấy ý kiến về Dự thảo đề án Điều chỉnh địa giới hành chính và giải thể một số xã thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Triển khai thực hiện nội dung "tháng hành động vì trẻ em" năm 2018 trên địa bàn huyện

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa sinh học năm 2018

Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông

Triển khai thông báo số 832/TB-SNgV ngày 22/5/2018 của Sở ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

Triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật về quyền tác giả trong hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện

Thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri của tổ ĐB HĐND tỉnh, huyện

Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2018"

Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về việc hỗ trợ cấp chứng thư số chữ ký số cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện

Triền khai Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ khắc phục hậu quả bôm mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở tỉnh Đồng Nai

Tuyên truyền tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về trên hệ thống thông tin cơ sở

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2019

Quyết định phê duyệt phương án tác chiến chữa cháy rừng mùa khô năm 2017/-2018 trên địa bàn huyện Long Thành

Phụ lục 1;2;3 Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử đối với các cơ quan ban ngành của huyện

Kế hoạch triển khai bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử và đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện và xã trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018

Thông báo về việc triển khai Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2018

Quyết định ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Truyển khai công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020" trên địa bàn huyện

Triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu thương mại Dịch vụ nghỉ dưỡng do Công ty cổ phần Tiếp vận Hàng hải Sao Mai làm chủ đầu tư tại xã Lộc An, huyện Long Thành.

Triển khai Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 05/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện

Triển khái thực hiện các Thông tư 64/2017/TT-BTNMT, 65/2017/TT-BTNMT và 71/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến năm 2018

Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2018

Quyết định tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cổ Việt (968 - 2018)

Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2018

bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo lây nhiểm mã độc GandGrab trên hệ thống máy tính của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter