Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Huyện ủy chú trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/10/2017 14:24)
Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quán triệt gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/016 của Bộ Chính trị (khóa II) với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị- xã hội phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương
Một số điểm mới của Nghị quyết về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (12/10/2017 13:56)
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 3022-CV/BTGTW về việc tuyên truyền một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch (25/08/2017 09:52)
Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới là: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch” .
Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017 (05/04/2017 17:01)
Ngày 5/4, Ban Dân vận Huyện ủy Long Thành phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tổ chức lớp Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017 cho 120 đại biểu là Thủ trưởng, Chủ tịch công đoàn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.
Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016 (07/01/2017 10:32)
Ngày 6/1, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (04/01/2017 15:10)
Ngày 4/1 cùng với các địa phương trong tỉnh, Huyện ủy Long Thành đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Hội nghị trực tuyến triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (28/10/2016 07:31)
Chiều ngày 25/10, cùng với các địa phương trong tỉnh, Huyện ủy Long Thành đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để nghe đồng chí Nguyễn Phú Cường -Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).
Kết nạp 3 Đảng viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (15/08/2016 16:40)
Ngày 14/08, Đảng bộ Liên đoàn lao động huyện Long Thành tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 3 quần chúng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đó là anh Ngô Hoàng Long - công ty TNHH Jung woo Textile Vina -Khu công nghiệp Long Thành, chị Bùi Thị Thanh Giàu thuộc công ty TNHH Region Industries và chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết-công ty Yuan Fong Yu - Cụm công nghiệp Bình Sơn.
Thành lập Chi bộ công ty TNHH Perfect Vision (14/08/2016 21:37)
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngày 14/08, Huyện ủy Long Thành phối hợp với Liên đoàn lao động huyện, tổ chức lễ thành lập Chi bộ cơ sở Đảng Công ty TNHH Perfect Vision đóng tại Khu công nghiệp Long Thành với tổng số 4 Đảng viên.
Định hướng công tác tuyên truyền tháng 01 năm 2016 (28/12/2015 15:18)
Ngoài các nội dung tuyên truyền thường kỳ, đề nghị các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cần tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:
1 - 10 Next
THÔNG BÁO

Nội dung, thể lệ phát động cuộc thi viết về tấm gương sáng Người đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Nai

Tài liệu phục vụ lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng CNTT phục vụ CCHC năm 2017

Phát động tham gia Hội thi Tìm hiểu giá trị Văn hóa - Lịch sử Đồng Nai năm 2017

Hướng dẫn quy trình thay đổi thông tin chứng thư số

Công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Phát động Cuộc thi "Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã tấn công có chủ đích APT

Thông tin về chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (20-22/7/2017)

Cuộc thi viết bài thuyết minh du lịch Đồng Nai năm 2017

Danh mục sách bổ sung 6 tháng đầu năm 2017 của Thư viện huyện Long Thành

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8/2017

tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"

Từ ngày 15/5/2017, Trung tâm hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động tại: Tầng 6 - Tòa nhà Sonadezi. số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung tuyên truyền về chương trình viễn thông công ích

Tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một tỉnh miền trung từ Hà Tỉnh đến Thừa Thiên Huế

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Thông tri số: 15-TT/TU ngày 11/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quyết định số 541/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter