Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm ngày Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thông qua Hiến pháp đầu tiên (09/11/1946 - 09/11/2018)
Kỷ niệm 36 năm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018)

UBMTTQVN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ


MTDT.jpg

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Địa chỉ : Khu Phước hải, Thị trấn Long Thanh, Long Thành, Đồng Nai.

Số điện thoại: 0251.3844260 - Email: ubmttqlt@yahoo.com.vn

Chủ tịch

- Họ tên: Đỗ Văn Nghĩa

- Năm sinh: 1961

- Số điện thoại: 0913.610841

- Email: 

Phó chủ tịch

- Họ tên: Trần Trọng Phú

- Năm sinh: 1965

- Số điện thoại: 0918.354001

- Email: 

Phó chủ tịch

- Họ tên: Quản Thế Nhân

- Năm sinh: 1981

- Số điện thoại: 0935.596243

- Email: 

Phó chủ tịch

- Họ tên: Đinh Văn Bất

- Năm sinh: 1962

- Số điện thoại: 0907.158218

- Email: 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Địa chỉ : Khu Phước hải, Thị trấn Long Thanh, Long Thành, Đồng Nai.

Số điện thoại: 0251. 2814224 E

Email: hoicuuchienbinhlongthanh@gmail.com

Chủ tịch

- Họ tên: Lê Hoàng Quy

- Năm sinh: 1957

- Số điện thoại: 0983.240056

- Email: 

Phó chủ tịch

- Họ tên: Hoàng Văn Thiệu

- Năm sinh: 1958

- Số điện thoại: 0934.001840

- Email: 

Phó chủ tịch

- Họ tên: Nguyễn Hồng

- Năm sinh: 1958

- Số điện thoại: 0163.8871819

- Email: 

HỘI NÔNG DÂN

Địa chỉ : Khu Phước hải, Thị trấn Long Thanh, Long Thành, Đồng Nai.

Số điện thoại: 0251.3527466 - Email: hoinongdanhlt@gmail.com

Chủ tịch

- Họ tên: Trần Văn Thanh

- Năm sinh: 1970

- Số điện thoại: 0913.108306

- Email: hoinongdanhlt@gmail.com

Phó chủ tịch

- Họ tên: Huỳnh Chí Linh

- Năm sinh: 1977

- Số điện thoại: 0937.745499

- Email: hoinongdanhlt@gmail.com

HỘI PHỤ NỮ

Địa chỉ : Khu Phước hải, Thị trấn Long Thanh, Long Thành, Đồng Nai.

Số điện thoại: 02513844401- Email: hpnlongthanh@yahoo.com.vn

Phó chủ tịch

- Họ tên: Mai Thị Huệ

- Năm sinh: 1976 

- Số điện thoại: 0985.255.776 

- Email: hue280776@yahoo.com.vn

Phó chủ tịch

- Họ tên: Lê Hoàng Bảo Ngọc

- Năm sinh: 1986

- Số điện thoại: 0909.262.272

- Email: Ngocgigi@yahoo.com.vn

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Địa chỉ : Khu Phước hải, Thị trấn Long Thanh, Long Thành, Đồng Nai.

Số điện thoại: 0251.3844259 - 3526069

Email: liendoanlaodonglt@yahoo.com.vn

Chủ tịch

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Thành

- Năm sinh: 1972

- Số điện thoại: 0913932775

- Email: thanhnh.hult@dongnai:gov.vn

Phó chủ tịch

- Họ và tên: Đào Thị Kim Loan

- Năm sinh: 1979

- Số điện thoại: 0908213396

- Email: kimloanlongan@yahoo.com.vn

ĐOÀN THANH NIÊN

Địa chỉ : Khu Phước hải, Thị trấn Long Thanh, Long Thành, Đồng Nai.

Số điện thoại: 02513.844244 - Email: huyendoanlongthanh@yahoo.com

Bí thư

- Họ tên (ông): Huỳnh Thành Đạt 

- Năm sinh: 1988 

- Số điện thoại: 0937404123

- Email: thanhdatlt01@gmail.com

Phó Bí thư

- Họ tên (ông): Hà Lê Khánh

- Năm sinh: 1986

- Số điện thoại: 0933140255

- Email: khanhthanhvy2015@gmail.com

Phó Bí thư

- Họ tên (bà): Nguyễn Thị Thu Hiền

- Năm sinh: 1990

- Số điện thoại: 0937355983

- Email: nguyenhien.lt90@gmail.com 


Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang thông tin điện tử Huyện Long Thành
 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: hlongthanh@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​