Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)
Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Văn phòng Huyện ủy

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY LONG THÀNH

  

1. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ liên hệ: Trụ sở Huyện ủy – Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

- Số điện thoại: 0251.3845452

- Email: hu-lt@dongnai.gov.vn

 

2. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

- Chánh văn phòng:

Họ tên: Ông Huỳnh Minh Thảo

Năm sinh: 1966

Số điện thoại: 0909509892

Email:thaohm-hult@dongnai.gov.vn

 

- Phó chánh văn phòng:

Họ tên: Huỳnh Hữu Danh

Năm sinh: 1958

Số điện thoại:0983363909

Email:huudanh36@gmail.com


- Phó chánh văn phòng:​

Họ tên: Ngô Hồng Hà

Năm sinh: 1977

Số điện thoại:0909.863290

Email: hongha1977@yahoo.com.vn


3. Chức năng, nhiệm vụ: 

- Chức năng:

+ Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ và thường trực huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy.

+ Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của huyện ủy và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của huyện ủy, ban thường vụ, thường trực huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy.

 

- Nhiệm vụ: 

+ Nghiên cứu, đề xuất: Chương trình công tác của huyện ủy, ban thường vụ, thường trực huyện ủy. Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng huyện ủy.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

. Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp ủy cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc huyện ủy.

. Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc huyện ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

+ Thẩm định, thẩm tra:

. Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình huyện ủy, ban thường vụ, thường trực huyện ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được thường trực, ban thường vụ huyện ủy giao trước khi trình huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy.

+ Phối hợp:

. Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của huyện ủy.

. Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy.

. Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của huyện ủy; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời thường trực huyện ủy, ban thường vụ.

. Các ban đảng, cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp ban thường vụ, thường trực huyện ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...

+ Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực huyện ủy giao:

. Là đầu mối giúp thường trực huyện ủy xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy.

Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của huyện ủy, ban thường vụ, thường trực huyện ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc huyện ủy; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ huyện.

. Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực huyện ủy, ban thường vụ và huyện ủy; cung cấp thông tin cho các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

. Tiếp nhận và xử lý đơn, thư đến huyện ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được thường trực huyện ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

. Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của huyện ủy; hoạt động của các cấp ủy, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo với ban thường vụ, thường trực huyện ủy.

. Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của huyện ủy và của văn phòng huyện ủy; giúp thường trực huyện ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của tỉnh ủy và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

. Là chủ sở hữu tài sản của huyện ủy theo sự ủy quyền của ban thường vụ huyện ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của huyện ủy, ban thường vụ, thường trực huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy theo phân công, phân cấp.

. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện ủy giao. 

4. Bộ máy tổ chức: 

Gồm 01 Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng và 03 bộ phận chuyên môn: 

- Bộ phận Nghiên cứu – Tổng hợp: Phụ trách công tác tổng hợp, thông tin và tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

 - Bộ phận Văn thư – Lưu trữ - CNTT: Thực hiện tiếp nhận, xử lý, lưu trữ văn bản và các mặt về công tác CNTT trong trụ sở Huyện ủy. 

- Bộ phận Tài chính – quản trị: Phụ trách quản lý tài sản, tài chính, xe công vụ và các hoạt động cây cỏ kiểng tại trụ sở Huyện ủy


Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​