Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)
Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Ban Tuyên giáo

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY LONG THÀNH

 

1. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ liên hệ: Trụ sở Huyện ủy – Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0251.3844 258

- Email: btghult@dongnai.gov.vn

 

2. Thông tin lãnh đạo:

- Trưởng ban

- Họ tên: Nguyễn Quốc Thảo

- Năm sinh: 1966

- Trình độ: Thạc sỹ

- Số điện thoại: 0982.535234

- Email: thaonq.hult@dongnai.gov.vn

 

- Phó Trưởng ban Thường trực

- Họ tên: Doãn Đức Thành

- Năm sinh: 1981

- Trình độ: Thạc sỹ

- Số điện thoại: 0918.300052

- Email: dthanh920@gmail.com

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng:

Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Huyện ủy), trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng về thực hiện chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo; biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

Đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác này; giúp Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các mặt công tác khác được Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao. 

+ Nhiệm vụ:

a)- Nghiên cứu đề xuất:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực tuyên giáo, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy về giải pháp thực hiện trong lĩnh vực tuyên giáo của Đảng bộ huyện; theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa của các thế lực thù địch trên địa bàn huyện; dự báo những diễn biến và xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

- Chủ trì và tham gia chuẩn bị các đề án, các nghị quyết, chỉ thị và quyết định của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo. Giúp Huyện ủy trong việc đánh giá hoạt động và nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế và giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo. 

- Tham gia ý kiến với các cơ quan chính quyền từ huyện đến cơ sở trong việc vận dụng, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy về các lĩnh vực tuyên giáo. 

b)- Thẩm định:

- Thẩm định các đề án, văn bản liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tuyên giáo và lịch sử Đảng bộ huyện, xã, thị trấn trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và các văn bản khác của các ngành khi có yêu cầu. 

c)- Hướng dẫn, kiểm tra:

- Chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Huyện ủy, Tỉnh ủy và Trung ương. Nhất là các nội dung về công tác tuyên giáo. 

- Phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự theo các chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ huyện đến cơ sở; hướng dẫn, định hướng và kiểm tra nội dung thông tin của các cơ quan và phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện quản lý. 

- Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên nêu gương người tốt việc tốt , điển hình tiên tiến cá nhân, gương học tập làm theo Bác, tập thể trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. 

- Tiếp tục hướng dẫn biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn và tổ chức tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng của địa phương. 

d)- Tham gia công tác xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo

- Tham mưu Huyện ủy chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tạo điều kiện thuận lợi trong mối quan hệ làm việc với các cấp, các ngành để Ban tuyên giáo Huyện ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 - Thực hiện có kết quả công tác bồi dưỡng, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, đầy đủ cho đội ngũ báo cáo viên của huyện, tuyên truyền viên cơ sở. Giúp Thường trực Huyện ủy theo dõi phân công, tạo mọi điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên huyện và cơ sở hoạt động theo quy chế đã đề ra. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và nghiên cứu dư luận xã hội… cho đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn; cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo các chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong huyện. Phối hợp với cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động của Tuyên giáo cơ sở và duy trì việc chỉ đạo phát hành Tờ tin nội bộ của các Đảng bộ xã, thị trấn theo đề tài khoa giáo. 

3. Bộ máy tổ chức:

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành có 06 biên chế gồm: Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban Thường trực, 01 Phó Trưởng ban và 03 chuyên viên


Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​