Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày Dân vận của Đảng 15/10/1930-15/10/2019
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Kỷ niệm 28 năm ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2019)
Một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Long Thành

 

 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Huyện Long Thành cùng cả nước chung sức xây dựng NTM”, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn; tư tưởng trông chờ, ỷ lại để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện. Ngày 14/4/2017 UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM theo bộ tiêu chí nâng cao của tỉnh năm 2017 và giai đoạn 2018- 2020 trên địa bàn huyện Long Thành.
 
Theo kế hoạch của huyện lộ trình thực hiện xã NTM nâng cao: xã An Phướchoàn thành vào năm 2018, xã Long An và Phước Thái năm 2019và xã Long Phước đạt chuẩn vàonăm 2020.Còn lại 09 xã phải đạt từ 16-17 tiêu chí và 34 đến 37 chỉ tiêu vào năm 2020. Thực tế hiện nay, việc thực hiện tại các xã gặp rất nhiều khó khăn như: còn một số tiêu chí chưa được hướng dẫn cụ thể để lập hồ sơ đánh giá; một số xã chậm xây dựng kế hoạch thực hiện và làm hồ sơ chứng minh cho từng tiêu chí; kinh phí đầu tư cơ sở vật chất còn hạn chế cho nên khó thực hiệnxây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng hệ thống cấp nước sạch,xây dựng chuổi liên kết trong sản xuất, làm đường bêtông hóa; nhận thức, ý thức của một số cán bộ và người dân còn nhiều hạn chế; một bộ phận người dân thiếu ý thức, còn bảo thủ, trì trệ, chưa loại bỏ được thói quen trông chờ, ỷ lại, thiếu tinh thần tự giác, thiếu ý chí tự lực vươn lên, thậm chí gây cản trở đến công việc chung của cộng đồng; việc xây dựng NTM nâng cao ở tại một số cơ sở thiếu tính sáng tạo, chưa có chiều sâu, đang dừng lại ở việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đề ra…

 

Trước nhiềukhó khăn và thách thức đó, cần phải làm gì để đẩy nhanh tiến độxây dựng NTM nâng cao trên địa bàn huyện Long Thành? Đây là câu hỏi đặt ra cho cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cần tập trung một số nhiệm vụ sau đây:

 

Một là,tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước , phát huy vai trò của UBMTTQvà các tổ chức chính trị - xã hội. Cấp ủy phải xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, trong đó, có phân công cụ thể từng cấp ủy viên. Trong thực hiện nghị quyết phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu, củacán bộ, đảng viên. Bí thư cấp ủy và Thường trực UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện phải trực tiếp làm việc với các địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tổ chức phản biện các phương án của từng địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc tham gia xây dựng NTM nâng cao. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng NTM.Mạnh dạn đề bạt, luân chuyển, khen thưởng, phê bình, kiểm điểm, kỹ luật cán bộ, đảng viên một cách kịp thời để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đề ra.UBND cụ thể hóa nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bằng kế hoạch và phân công cụ thể từng ngành phụ trách các tiêu chí. Đồng thời, chọn xã làm điểm để nhân rộng ra các xã còn lại trên địa bàn huyện. Đưa nội dung xây dựng NTM nâng cao vào tiêu chí thi đua hàng năm của các đơn vị, địa phương.Phát huy vai trò của UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM nâng cao thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh phô trương, chạy theo thành tích.

 

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng NTM của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.Gắn việc tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao với việc tuyên truyền thực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát động rộng rãi phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao mang tính thực chất, đi vào chiều sâu, nội dung phải đa dạng, hình thức phong phú, tạo sự đồng thuận cao và sức lan tỏa, làm thay đổi nhận thức của người dân, đẩy lùi tư tưởng trông chờ, ỷ lại vàoNhà nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân tham gia giám sát quá trình xây dựng NTM nâng cao; tham gia bảo quản tốt các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn trên địa bàn.Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; lấy phục vụ lợi ích cho cư dân nông thôn làm động lực trong xây dựng NTM nâng cao. Đẩy mạnh tuyên truyền từ huyện đế cơ sở về chương trình xây dựng NTM nâng cao, mở thêm các chuyên trang, chuyên mục, thêm thời lượng để phổ biến, phát hiện và biểu dương các mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến.
 
Ba là, tập trung đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, đặc biệt là giao thông thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; ứng dụng khoa học- công nghệ vào sản xuất và quản lý. Huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng NTM nâng cao theo phương châm “Dân làm nhà nước hỗ trợ”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trong toàn xã hội.
 
Bốn là, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Lĩnh vực nào, công việc nào xã hội hóa được thì xã hội hóa ngay. Về kinh phí, cần có tiến độ để thực hiện đề án sau khi phê duyệt và lộ trình, các bước tổ chức thực hiện, không nóng vội.
Năm là, các ngành, địa phương vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, trên cơ sở các tiêu chí được phân công phụ trách, các ngành có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đạt các tiêu chí theo lộ trình, kế hoạch đề ra, gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao được phân công với nhiệm vụ của ngành và công tác thi đua hàng năm.
 
Sáu là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút các dự án trên các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, huyện thực hiện đánh giá công tác cán bộ để có giải pháp sắp xếp, bố trí, bồi dưỡng, thu hút cán bộ hợp lý nhằm nâng chất lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Bảy là,xây dựng NTM nâng cao phải được cả hệ thống chính trị xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tập trung chỉ đạo kiên trì theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, phải có cơ chế đặc thù đối với những địa phương khó khăn để xây dựng thành công huyện NTM nâng cao.
 
PTC - BTGHU
 

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​