HĐND - UBND
​Tạo thuận lợi cho người dân khi giao dịch thủ tục hành chính
Cập nhật 6/19/2017 9:07 AM


 

            Ngày 6/6, Ban Pháp chế HĐND huyện Long Thành đã tổ chức giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2017 tại UBND xã Phước Bình.

 

            Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của UBND xã Phước Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, xã đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 3.675 hồ sơ. Trong đó, số lượng hồ sơ tập trung ở công tác chứng thực, quản lí hộ tịch và đất đai. Các bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai, giúp người dân dễ dàng thực hiện các giao dịch hành chính, xã cũng đã ứng dụng các phần mềm như Egov, I - Office giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Tuy nhiên,công tác giải quyết các thủ tục hành chính còn gặp một số khó khăn như phần mềm điện tử Egov vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giải quyết hồ sơ, một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai còn rườm rà, gây phiền hà cho người dân.


2534-1.JPG
Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Phước Bình

            Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã ghi nhận những cố gắng của UBND xã trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên, xã cũng cần đặc biệt chú ý đến công tác bố trí cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, lựa chọn những cán bộ có đầy đủ trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi giao dịch các thủ tục hành chính.


 Văn Viện - Đài truyền thanh Long Thành


CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter