HĐND - UBND
​Tạo thuận lợi cho người dân khi giao dịch thủ tục hành chính
Cập nhật 6/19/2017 9:07 AM


 

            Ngày 6/6, Ban Pháp chế HĐND huyện Long Thành đã tổ chức giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2017 tại UBND xã Phước Bình.

 

            Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của UBND xã Phước Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, xã đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 3.675 hồ sơ. Trong đó, số lượng hồ sơ tập trung ở công tác chứng thực, quản lí hộ tịch và đất đai. Các bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai, giúp người dân dễ dàng thực hiện các giao dịch hành chính, xã cũng đã ứng dụng các phần mềm như Egov, I - Office giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Tuy nhiên,công tác giải quyết các thủ tục hành chính còn gặp một số khó khăn như phần mềm điện tử Egov vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giải quyết hồ sơ, một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai còn rườm rà, gây phiền hà cho người dân.


2534-1.JPG
Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Phước Bình

            Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã ghi nhận những cố gắng của UBND xã trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên, xã cũng cần đặc biệt chú ý đến công tác bố trí cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, lựa chọn những cán bộ có đầy đủ trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi giao dịch các thủ tục hành chính.


 Văn Viện - Đài truyền thanh Long Thành


CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Nội dung, thể lệ phát động cuộc thi viết về tấm gương sáng Người đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Nai

Tài liệu phục vụ lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng CNTT phục vụ CCHC năm 2017

Phát động tham gia Hội thi Tìm hiểu giá trị Văn hóa - Lịch sử Đồng Nai năm 2017

Hướng dẫn quy trình thay đổi thông tin chứng thư số

Công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Phát động Cuộc thi "Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Giám sát, ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã tấn công có chủ đích APT

Thông tin về chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (20-22/7/2017)

Cuộc thi viết bài thuyết minh du lịch Đồng Nai năm 2017

Danh mục sách bổ sung 6 tháng đầu năm 2017 của Thư viện huyện Long Thành

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8/2017

tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"

Từ ngày 15/5/2017, Trung tâm hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động tại: Tầng 6 - Tòa nhà Sonadezi. số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung tuyên truyền về chương trình viễn thông công ích

Tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một tỉnh miền trung từ Hà Tỉnh đến Thừa Thiên Huế

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Thông tri số: 15-TT/TU ngày 11/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Long Thành

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quyết định số 541/QĐ-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter