An ninh
​Lễ phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại công ty Cự Thành .
Cập nhật 7/21/2017 8:59 AM


     Sáng ngày 15/07/2017, Công an huyện Long Thành đã tổ chức lễ phát động phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại công ty Cự Thành, xã An Phước, huyện Long Thành. Tham dự buổi lễ có gần 100 cán bộ, công nhân của công ty tham dự.


     Tại buổi lễ, các đội nghiệp vụ công an huyện đã trình bài tóm tắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong  thời gian gần đây. Phân tích rõ những âm mưa, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để cán bộ quản lý và công nhân nắm bắt phòng ngừa, tố giác. Đặc biệt không nghe theo lời kích động của các đối tượng xấu tụ tập biểu tình gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Riêng trên lĩnh vực an toàn giao thông, mọi  người cần chấp hành tốt luật giao thông đường bộ như : đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, vượt hay sang đường cần phải đúng quy định ..v.v..để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc cho bản thân .2586.JPG

Toàn cảnh buổi lễ tại công ty Cự Thành


      Thông qua lễ  phát động đã giúp cho toàn thể cán bộ, công nhân hiểu được công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân. sẵn sàng hắng  hái tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh, hạn chế đến mức thấp nhất các loại tội phạm và tệ nạn xã hội .


    Thành trung - Đài TT Long Thành​

CÁC TIN KHÁC