Pháp luật
Một số vấn đề về Dự án đầu tư Khu dân cư Tam An I
Cập nhật 8/14/2017 3:25 PM

 

Qua công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với các hộ dân ấp 5 - xã Tam An - huyện Long Thành, chúng tôi nhận thấy các hộ  dân thắc mắc rất nhiều về các vấn đề như sau:

 

- Vấn đề thứ nhất: Dự án Khu dân cư Tam An không có chủ trương quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ nhưng UBND tỉnh Đồng Nai và Công ty Sonadezi Long Thành vẫn lập dự án thu hồi đất dân, kinh doanh bất động sản. Có đúng với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ không? có trái với quy định của Luật Đất đai không? UBND tỉnh, huyện và chủ đầu tư có vì lợi ích riêng không?
 
Về vấn đề này, chúng tôi xin có ý kiến phân tích, phản hồi như sau: Căn cứ quy định tại Điều 10, Nghị định 91/NĐ-CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị.
 
+ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung các đô thị loại I, loại II và các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị khác khi xét thấy cần thiết.
 
+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị còn lại thuộc địa phương mình.
 
Như vậy, dự án Khu dân cư Tam An I thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai; đúng với quy định của Pháp luật; UBND tỉnh, huyện và chủ đầu tư không vì lợi ích riêng.
 
- Vấn đề thứ hai: Đề nghị UBND huyện Long Thành có ban hành quyết định thu hồi đất cho từng hộ gia đình, cá nhân theo Quyết định số 5919/QĐ.UBND ngày 09/6/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai.
 
Đối với vấn đề này, chúng tôi nhận thấy: Quyết định số 5919/QĐ.UBND ngày 09/6/2006 của UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định của Pháp luật vào thời điểm năm 2006. Tuy nhiên năm 2003, 2004, UBND huyện đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ, giải quyết tái định cư và đã thu hồi, điều chỉnh các loại giấy tờ về nhà và đất (giấy CNQSD đất) của các hộ dân theo quy định. Căn cứ Quyết định số 4311/QĐ.CT.UBT ngày 14/11/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai; do đó, UBND huyện không ban hành quyết định thu hồi đất cho từng hộ gia đình cá nhân; phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm bồi thường, thu hồi đất thực hiện dự án và tình hình thực tế tại địa phương.
(UBND huyện Long Thành đã báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai về nội dung trên).
 
- Vấn đề thứ ba: Dự án Khu dân cư Tam An I là dự án kinh doanh bất động sản, phân lô bán nền nhưng lại bồi thường theo giá nhà nước; hiện nay Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành đang thực hiện đăng bán lô nền trên các trang thông tin điện tử với giá 3,4 triệu đồng/m2, cao hơn gấp nhiều lần so với giá bồi thường cho dân. Vậy dân có được chủ đầu tư bồi thường theo giá thỏa thuận không?
 
Vấn đề này: Căn cứ vào các quy định của pháp luật vào thời điểm triển khai thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; UBND tỉnh và huyện đã thực hiện việc áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả theo đúng quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 39 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ. Đồng thời đã thực hiện bổ sung chênh lệch giá theo yêu cầu kết quả kiểm tra của Bộ Công an vào năm 2011 và chi trả cho các hộ dân theo đúng quy định của Pháp luật.
 
Theo Điều 39 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP: “... Trường hợp chủ dự án thỏa thuận được với người có đất bị thu hồi chấp nhận mức đền bù thấp hơn quy định của Nghị định này và được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép, thì được đền bù theo mức đã thỏa thuận”. Như vậy, Nghị định 22 chỉ cho phép chủ dự án thỏa thuận với người có đất bị thu hồi khi có đủ 02 điều kiện:
 
+ Người có đất bị thu hồi chấp nhận mức đền bù thấp hơn quy định của Nghị định 22.
 
+ Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Để đảm bảo quyền lợi của các hộ dân, UBND tỉnh Đồng Nai đã không áp dụng quy định này.
 
Cũng cần nói thêm rằng so với các Dự án cùng thời điểm (Dự án Khu công nghiệp Tam Phước, Dự án Câu lạc bộ Golf Long Thành) thì Dự án Khu Dân cư Tam An I có mức đền bù, hỗ trợ là cao nhất.
 
- Vấn đề thứ tư: Một số hộ phản ánh bồi thường thiếu diện tích đất so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp có được xem xét giải quyết?
 
Vấn đề này: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên – Môi trường xem xét cho chủ trương giải quyết cho từng hộ dân theo quy định.
 
- Vấn đề thứ năm: các Hộ gia đình đông người khó khăn về chổ ở, đề nghị giải quyết thêm suất tái định cư.
 
Vấn đề này chúng tôi xin có ý kiến như sau: Theo Điều 9, Quyết định số 1280/1999.QĐ.CT.UBT ngày 10/4/1999 của UBND tỉnh Đồng Nai, không quy định việc bố trí thêm suất tái định cư.
 
Tuy nhiên tháng 01/2007 (sau thời gian hoàn thành dự án Khu dân cư Tam An I) UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND quy định “... nếu có từ 8 đến 12 nhân khẩu sống trong cùng một hộ, cùng chung hộ khẩu (thường trú, tạm trú dài hạn), có diện tích đất thu hồi lớn hơn hoặc bằng 80m2 thì được xét giao thêm 01 suất tái định cư hộ phụ. Trường hợp có diện tích đất thu hồi lớn hơn hoặc bằng 120m2, có trên 12 nhân khẩu sống trong cùng một hộ thì được xét giao thêm 02 suất tái định cư hộ phụ”
Để tạo điều kiện hỗ trợ các hộ khó khăn do đông nhân khẩu (vào thời điểm bồi thường dự án), UBND huyện sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương, áp dụng, quy định “Hỗ trợ khác”, và vận dụng chính sách có lợi nhất đối với các hộ.
 
- Vấn đề thứ sáu: Đất dự án chưa xây dựng, người dân có quyền trồng cây trên đất cũ mặc dù đã thu hồi.
 
Đối với nội dung này chúng tôi khẳng định: Căn cứ Khoản 1, Điều 12, Luật đất đai năm 2013: Nghiêm cấm Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai”. Như vậy, người dân không có quyền trồng cây trên đất đã thu hồi. Việc trồng cây, xây dựng công trình trên đất đã thu hồi là hành vi vi phạm pháp luật; sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và buộc khôi phục lại tình trạng của đất, trả lại đất (theo Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai)
 
Qua trao đổi với Lãnh đạo UBND huyện Long Thành, UBND huyện đề nghị các hộ dân vẫn còn thắc mắc, chưa đồng tình với những ý kiến phản hồi trên hoặc cần nghiên cứu các văn bản Quy phạm pháp luật, văn bản hành chính liên quan đến dự án, liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp công dân của huyện Long Thành. Lãnh đạo huyện sẽ cử cán bộ có thẩm quyền, nắm vững những vấn đề trên để giải thích, làm rõ, cung cấp các văn bản liên quan. Không lợi dụng quyền khiếu nại để lấn chiếm đất đai, để kẻ xấu lợi dụng kích động, xúi giục gây mất an ninh trật tự địa phương và có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.
 
T.G - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành

 

CÁC TIN KHÁC