Quản lý đô thị
Tình hình vi phạm lĩnh vực xây dựng trên địa bàn xã Long An diễn biến phức tạp
Cập nhật 9/1/2017 3:15 PM

 

Sáng ngày 24/8, Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành cùng các ngành liên quan, đã tổ chức đoàn giám sát công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn xã Long An.


 2630-1.JPG
Đoàn giám sát đang làm việc với UBND xã Long An


Theo báo cáo của UB xã cho thấy, tình hình vi phạm về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn trong thời gian gần đây diễn biến rất phức tạp với tổng số 10 trường hợp bị phát hiện xử lý, mà nguyên nhân chủ yếu là do người dân kém hiểu biết về các quy định Pháp luật trong xây dựng, thậm chí có hộ bị lập biên bản đình chỉ thi công nhưng vẫn tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh công trình. Trước tình hình trên, đoàn giám sát yêu cầu chính quyền địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, để nâng cao nhận thức của người dân trong lĩnh vực xây dựng; kiên quyết xử lý những công trình vi phạm để không gây ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể của địa phương, đồng thời phòng tránh người dân thưa kiện khiếu nại phức tạp về sau khi đất đai bị Nhà nước thu hồi thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế.


Chí Tài-Đài TT Long Thành

CÁC TIN KHÁC