Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)!
​Giao chỉ tiêu Kế hoạch Kinh tế - Xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày 20/12/2018, UBND huyện Long Thành tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu Kế hoạch Kinh tế - Xã hội, dự toán ngân sách nhà nước ữên địa bàn huyện Long Thành năm 2019. Tham dự hội nghị có Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch UB.MTTQVN; Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể của huyện và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN các xã, thị trấn Long Thành.


 Sau khi nghe phòng Tài chính - Kế hoạch thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Báo cáo tóm tắt Tình hình thu, chi ngân sách huyện Long Thành năm 2018; triển khai một số chủ trương và biện pháp, nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2019; Công bố Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Công bố Quyết định phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2019; Đ/c Nguyễn Tấn Hưng - Phó Chủ tịch ƯBND huyện thông qua dự thảo Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Long Thành; Đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt một số nội dung quản lý tài chính, thu - chi ngân sách; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và ý kiến của các thành viên dự họp.

 2842.JPG

Chủ trì buổi họp đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện năm 2019; đồng thời, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Quyết tâm hoàn thành toàn diện và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2019. Tiếp tục triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách, chế độ của Chính phủ, các bộ ngành TW về tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, sản xuất kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách.


2. Tiếp tục tập trung đầu tư thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nâng cao; Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại các xã, thị trấn.


3. Tổ chức thu kịp thời các khoản nộp ngân sách theo các chính sách hiện hành và chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành trong năm 2019. Quản lý chặt chẽ việc đầu tư công, quản lý chặt chẽ việc thu - chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị theo đúng Luật Ngân sách. Hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán.


4. Quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, xây dựng và sửa chữa nhà diện chính sách, xây dựng nhà tình thương cho các hộ nghèo, ổn định đời sống nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết việc làm người lao động, nâng cao chất lượng tư vấn việc làm; tập trung đào tạo nghề cho các học viên một cách hợp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng đào tạo, tránh lãng phí nguồn lực.


5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


6. Tiếp tục thực hiện phong trảo thi đua yêu nước của mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị và toàn thể nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị nhằm tạo đồng thuận trong nhân dân cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương để góp phần hoàn thành chỉ tiêu KT-XH của huyện trong năm 2019.


7. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở; chính quyền cấp huyện và lãnh đạo các ban ngành liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện đối với các phòng ban, địa phương. Hạn chế thấp nhất tình trạng chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.


8. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn cần nêu cao vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư XDCB, cụ thể: trình tự thủ tục thực hiện, công tác lập hồ sơ, công tác thẩm tra hồ sơ, công tác quản lý chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước.... Đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục quyết toán, tất toán các công trình đã hoàn thành thi công theo đúng quy định.


9. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán tại cơ quan, đơn vị địa phương theo tinh thần đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND huyện khi để xảy ra vi phạm ở đơn vị.


10. Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là sẵn sàng cho việc triển khai dự án Sân bay quốc tế Long Thành. Các cơ quan chức năng cần chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện nhanh và hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.


11. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây để phục vụ tốt cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019:

Rà soát, kiểm tra lại tình hình hộ nghèo trên địa bàn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tập trung thực hiện đợt vận động Tết vì người nghèo để chăm lo hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số nghèo, người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người tàn tật... Đảm bảo cho các gia đình được đón Tết đầm ấm, hạnh phúc; không để bất kỳ trường hợp hộ nghèo khó khăn không có điều kiện đón Tết.

Phát động nhân dân dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn địa phương sạch đẹp đón xuân. Các ấp, khu phố trang hoàng lại văn phòng ấp, khu phố, đặc biệt là ấp, khu phố văn hóa. Dọn dẹp, vệ sinh sạch đẹp các Đền thờ liệt sĩ, Bia tưởng niệm, Nhà truyền thống để đón tiếp các gia đình chính sách, nhân dân địa phương đến thắp hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Đồng thời tổ chức họp mặt gia đình chính sách, viếng Đền thờ

Vận động 100% hộ dân treo quốc kỳ trong những ngày Tết; Chú ý thay mới những lá cờ cũ rách, trụ cờ hư hỏng, không đúng quy cách; Thời gian treo cờ đúng quy định, không kéo dài.

Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trong ấp, khu, tổ nhân dân phát hiện tố giác, truy bắt các loại tội phạm, tham gia giải quyết các tệ nạn xã hội, phòng chống tệ cờ bạc, mê tín di đoan.

Tập trung thực hiện các bước trong công tác tuyển quân năm 2019, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở 2 cấp huyện và xã.

Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện, phòng Lao động - TBXH, Công an huyện phối họp BQL các KCN nắm bắt tình hình lương thưởng tết của các doanh nghiệp đối với người lao động; kịp thời vận động các trường hợp đình công, lãng công trên địa bàn huyện tránh để xảy ra kéo dài.

 

Hồng Nhưt - VHTT

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​