Thứ 6 - 26/02/2016
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019
​ Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Long Thành( Nhiệm kỳ 2016-2021) vừa mới ban hành 9 Nghị quyết HĐND huyện

 

Tại Kỳ họp thứ 11 vừa qua, kỳ họp  thường lệ  cuối năm 2018, HĐND huyện Long Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành  9 Nghị quyết  HĐND huyện gồm:


2850.jpg

2850-5.jpg

Kỳ họp HĐND huyện thứ 11, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021


1. - Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND,  ngày 27/12/2018 về việc  xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Long Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;


2. - Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND, ngày 27/12/2018 về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Long Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021;


3. - Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND, ngày  27/12/2018 về  lấy  phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do  HĐND  bầu;


4. - Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND, ngày  27/12/2018  về Nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2019 của huyện Long Thành; 


2850-10.jpg

2850-15.jpg

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua  các Nghị quyết HĐND tại Kỳ họp


5. - Nghị quyết số  20 /2018/NQ-HĐND, ngày 27/12/2018  về Bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2018 (đợt 3);


6. - Nghị quyết số  21/2018/NQ-HĐND, ngày 27/12/2018  về Dự toán thu Ngân sách nhà nước, chi ngân sách  địa phương  năm 2019 ;


7. - Nghị quyết số  22 /2018/NQ-HĐND, ngày 27/12/2018 về  Điều chỉnh, bổ sung  vốn đầu tư công năm 2018 ( đợt 2 );


8. Nghị quyết số  23 /2018/NQ-HĐND, ngày 27/12/2018 về Vốn đầu tư công năm 2019 năm 2019;


9.- Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND, ngày 27/12/2018  về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp, Chương trình hoạt động và giám sát của HDND huyện trong năm 2019.

NH-VH&TT


Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá giao diện Trang thông tin điện tử Huyện Long Thành
 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​