Thứ 6 - 26/02/2016
KỶ NIỆM NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG MÙNG 10/3 ÂM LỊCH (NGÀY 14/4/2019) VÀ 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2019)
KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2019)
KỶ NIỆM 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2019)
Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ họp giao ban quý IV/2018

 

Thực hiện theo Quy chế hoạt động, chiều ngày 26/12, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện Long Thành tổ chức Hội nghị giao ban quý IV/2018.


2867.png
 


Tại hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình hoạt động năm 2018, qua đánh giá chung, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/1/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các loại hình; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn huyện.


Công tác dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện và có chuyển biến tích cực, công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện kiểm tra, giám sát thủ tục hành chính tiếp tục được chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mặt trận, các đoàn thể và Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở ngày càng cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Tuy nhiên, bên cạnh cũng còn một một số khó khăn tồn tại như: Việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ gắn với học tập chính sách, pháp luật của Nhà nước có lúc chưa thường xuyên; một số nơi thực hiện còn mang tính hình thức, một số vấn đề bức xúc, phản ánh của nhân dân còn chậm giải quyết; việc thực hiện quy chế dân chủ ở các công ty cổ phần, công ty TNHH còn gặp khó khăn, Ban giám đốc công ty chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện về thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp,...


Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019, như sau:


- Cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Thông tri, Kết luận, Chỉ thị....của Trung ương, Tỉnh ủy về quy chế dân chủ cơ sở. Các cấp chính quyền tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định về chế độ chính sách, liên quan đến đời sống của nhân dân; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm chấn chỉnh những hành vi sách nhiễu, phiền hà của đội ngũ cán bộ, công chức với nhân dân.


- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình và tiếp tục thực hiện Quyết định 56/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn.


- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy tốt vai trò vận động nhân dân trong huyện và giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội theo quy định tại Quyết định 613, 614-QĐ/HU ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy.


- Liên đoàn lao động huyện phối hợp UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013); phối hợp các cơ quan liên quan trong chỉ đạo công đoàn cơ sở làm tốt vai trò tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; nắm tình hình quan hệ lao động, phát triển sản xuất, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định trong doanh nghiệp.


- Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ từ huyện đến cơ sở kịp thời củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên; quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ theo định kỳ ở các loại hình để khắc phục những hạn chế tồn tại trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.


Ban Dân vận Huyện ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện tham mưu xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn năm 2019.

 

Tuấn Anh - BDV Huyện ủy


Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​