Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
​Tự hào về truyền thống 89 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng

 

Ngày 17/01/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 201-KH/HU về việc tổ chức lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941 – 28/01/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Kế hoạch nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để tiếp tục nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện về truyền thống 89 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta;  kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, yêu cầu các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân huyện nhà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 108-NQ/HU ngày 03/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, nhằm tạo phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, cổ vũ tinh thần vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và những năm tiếp theo của Đảng bộ huyện.

Công tác tuyên truyền phải được các cấp ủy Đảng lãnh đạo trực tiếp và sự phối hợp thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong cả hệ thống chính trị trong đó vai trò chủ đạo là Ban Tuyên giáo các cấp và lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông qua các buổi sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở; sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn huyện, sinh hoạt tổ nhân dân ở địa phương; thông qua các kênh thông tin như: hệ thống đài truyền thanh, các bản tin, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan: panô, áp phích, khẩu hiệu, trang thông tin điện tử của huyện.


PLN - BTGHU


Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​