Văn hóa - Thông tin
Long Thành: Hưởng ứng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Ngành Thể thao Việt Nam 27/3/2018
Cập nhật 3/29/2018 2:49 PM

 

     Thực hiện lời kêu gọi toàn dân tập thể dục thể thao của Bác, 72 năm qua Đảng và Chính phủ luôn coi trọng công tác Thể dục thể thao ( TDTT) phục vụ sức khỏe và đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Phát triển TDTT là một bộ phận không thể thiếu trong chính sách phát triển kinh tế-xã hội nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, tạo sức mạnh và động lực phát triển đất nước. Hưởng ứng kỷ niệm 72 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2018), thực hiện lời dạy của Bác Hồ vĩ đại “Muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khỏe; muốn giữ sức khỏe thì nên thường xuyên tập thể dục thể thao. Với mục tiêu đưa phong trào tập luyện thể dục thể thao ngày càng trở thành một hoạt động thường xuyên để nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống ở từng cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. UBND huyện Long Thành đã tổ chức Ngày chạy Olympic  vì sức khỏe toàn dân năm 2018 cho tất  cả địa phương 15 xã, thị trấn trên  địa bàn huyện thực hiện  Lễ phát động, ra quân  tại Trung tâm hành chính, Trung tâm Văn hóa thể thao- Học tập cộng đồng. Với mục tiêu, phấn đấu trên 85% tổng số xã, thị trấn tổ chức Ngày chạy. Mỗi địa phương phấn đấu huy động khoảng 10% tổng số dân cư sinh sống, làm việc trên địa bàn tham gia. Vận động mọi tầng lớp nhân dân  ở các ấp, khu, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, công nhân, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, người lao động, người cao tuổi đang làm việc học tập tại các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị quân đội, công an và các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia.
 
 3054-3.JPG
UBND xã Long An  tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

  

      Thực hiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2020 và phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Kế hoạch số 2159//KH-UBND ngày 8/3//2018 của UBND tỉnh Đồng Nai; Văn bản số  507/SVHTTDL  của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai về tổ chức các  hoạt động  chào mừng kỷ niệm 72 năm  thành lập Ngành Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2018 ) ;  vừa qua, UBND huyện Long Thành đã tổ chức ngày họp mặt Truyền thống Kỷ niệm Ngày thể thao Việt Nam 27/3/2018 tại trung tâm VHTT-TT huyện;  đây là  một trong những chuỗi hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhằm  đẩy mạnh kệu gọi toàn dân  thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập thể dục, thể thao cho mọi người, đồng thời tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương. Qua đó, ôn lại truyền thống ngành Thể thao,  khen thưởng những đơn vị,  cá nhân công tác viên đã  đóng góp nhiều thành tích  trong phong trào TDTT của huyện nhà thời gian qua; động viên, khích cùng nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích nhiều hơn nữa trong thời gian tới...
 
3054-4.JPG
Cộng tác viên phong trào TDTT được UBND huyện biểu dương khen thưởng

  

      Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Sức khỏe có vai trò to lớn trong cuộc sống của mỗi con người, của mỗi dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sức khỏe là nhân tố rất cơ bản góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp về thế và lực của quần chúng nhân dân. Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Sự nghiệp sáng tạo xã hội mới là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Sức mạnh tổng hợp về thế và lực của quần chúng nhân dân sẽ làm nên mọi sự nghiệp vĩ đại. Phát triển thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, góp phần cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Xuất phát từ tinh thần ấy, mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan đơn vị cần xác định trách nhiệm của mình trong việc luyện tập thể thao, trong việc tự rèn luyện sức khỏe của mình để góp phần làm cho dân cường  nước thịnh, xã hội văn minh... 
 
 Ngọc Hùng- VH&TT     

 

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu thương mại Dịch vụ nghỉ dưỡng do Công ty cổ phần Tiếp vận Hàng hải Sao Mai làm chủ đầu tư tại xã Lộc An, huyện Long Thành.

Triển khai Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 05/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện

Triển khái thực hiện các Thông tư 64/2017/TT-BTNMT, 65/2017/TT-BTNMT và 71/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến năm 2018

Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2018

Quyết định tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cổ Việt (968 - 2018)

Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2018

bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo lây nhiểm mã độc GandGrab trên hệ thống máy tính của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter