HĐND - UBND
Triển khai dịch vụ công trực tuyến KBNN
Cập nhật 4/4/2018 3:41 PM

 

Nhằm thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020 hướng đến xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc và hình thành KBNN điện tử, KBNN đã triển khai xây dựng 3 DVC  trực tuyến được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước; giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán; đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN.
 
3074-2.jpg
Giao diện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT KBNN
 
Ngày 01/2/2018, Hệ thống KBNN chính thức cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến KBNN. Tại Đồng Nai, hệ thống KBNN (KBNN tỉnh và tất cả các đơn vị KBNN huyện, thị xã Long Khánh và TP.Biên Hòa) thực hiện cung cấp DVC trực tuyến quan trang thông tin DVC của KBNN tai địa chỉ: http://vst.mof.gov.vn/webcenter/portal/kbnn/r/td/lk_dvckbnn  cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư (gọi chung là các đơn vị) có mở tài khoản tại KBNN tỉnh, KBNN các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

 

Điều kiện tham gia DVC trực tuyến với KBNN
 
Để đáp ứng được những điều kiện triển khai DVC, ngoài điều kiện về phía KBNN, các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư tham gia sử dụng DVC phải thỏa mãn đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 2704/QĐ-BTC ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm thủ tục giao dịch điện tử đối với DVC trên Cổng thông tin điện tử KBNN trong đó: Có máy tính và kết nối với mạng internet, có địa chỉ thư điện tử liên lạc với KBNN để nhận thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng DVC và một số thông báo khác của KBNN trong quá trình sử dụng DVC của KBNN (trường hợp thay đổi  địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với KBNN, đơn vị cần đăng ký bổ sung kịp thời với KBNN theo nội dung quy định đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin tham gia DVC với KBNN); Đã được KBNN cấp tài khoản đăng nhập và sử dụng các DVC của KBNN.
 
Mặt khác, các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư tham gia DVC trực tuyến phải có chứng thư số, ngoài chứng thư số của Ban cơ yếu Chính phủ cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách, Chủ đầu tư có thể lựa chọn đăng ký chứng thư số theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 156/2016/NĐ-CP ngày 21/11/2016 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính cụ thể: “Các loại chứng thư số được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính: Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; chứng thư số nước ngoài được công nhận; chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam; chứng thư số nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế. Điều kiện, phạm vi và đối tượng sử dụng đối với từng loại chứng thư số trong hoạt động tài chính phải tuân theo quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số”.
 
Về thời gian các đơn vị tham gia DVC trực tuyến KBNN tại Đồng Nai
 
Đối với các đơn vị cấp tỉnh: KBNN Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai bắt buột tham gia DVC trực tuyến KBNN chậm nhất vào ngày 01/4/2018. Khuyến khích các đơn vị cấp tỉnh còn lại tham gia trong đợt này nếu đủ điều kiện.
 
Đối với các đơn vị cấp huyện: Chi cục Thuế, Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã Long Khánh và Thành phố Biên Hòa bắt buột tham gia DVC trực tuyến KBNN chậm nhất vào ngày 30/6/2018. Khuyến khích các đơn vị cấp huyện còn lại tham gia trước ngày 30/6/2018 nếu đủ điều kiện.
 
Hồng Nhựt – VH&TT

 

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu thương mại Dịch vụ nghỉ dưỡng do Công ty cổ phần Tiếp vận Hàng hải Sao Mai làm chủ đầu tư tại xã Lộc An, huyện Long Thành.

Triển khai Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 05/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện

Triển khái thực hiện các Thông tư 64/2017/TT-BTNMT, 65/2017/TT-BTNMT và 71/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến năm 2018

Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2018

Quyết định tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cổ Việt (968 - 2018)

Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2018

bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo lây nhiểm mã độc GandGrab trên hệ thống máy tính của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter