Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)!
​Long Thành:tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I/2019


Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I/2019 được tổ chức vào  cuối tháng 3 năm 2019 do  bà  Nguyễn Thị Thùy  Linh- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì, cùng tham dự có  ông Nguyễn  Văn Cường- Trưởng  phòng - Phó Chủ tịch HĐ.Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện và trên 500 đại biểu cán bộ, công chức, viên chức các xã, thị trấn, Trưởng ban vận động, ban Mặt trận các ấp, khu trên địa bàn huyện,  tại 5  điểm cầu, gồm:  điểm cầu trung tâm của huyện và 4 điểm cầu: thị trấn Long Thành, An Phước, Bình Sơn Phước Thái.


3109.jpg

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến


Hội nghị đã được các Báo cáo viên của huyện triển khai ba chuyên đề gồm : Chuyên đề thứ nhất do  phòng Văn hóa & Thông tin huyện triển  khai là Luật Tiếp cận thông tin số: 104/2016/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.  Luật Tiếp cận thông tin ra đời nhằm cụ thể hóa quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định tại Điều 25 Hiến pháp 2013. Điều 25 Hiến pháp 2013 quy định:Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.” Đây là một trong các quyền thuộc nhóm các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (Hiến pháp 2013).


3109-5.jpg


Chuyên đề thứ hai  được Trung  tâm phát triển  quỹ đất huyện triển khai về những nội dung cơ bản Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng  Nai (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai). Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 3 năm 2019 và thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng Quy định này quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) và một số loại tài sản khác (gắn liền với đất) khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này. Đối với tài sản không đủ điều kiện bồi thường theo quy định của pháp luật thì tùy theo từng trường hợp cụ thể mà Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ, mức hỗ trợ, mức hỗ trợ tối đa bằng 100% theo bảng giá của Quy định này.


3109-10.jpg


Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chuyên đề thứ ba  được Bưu điện huyện triển khai,  Bảo hiểm xã hội tự nguyện một trong các chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1/2008 theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; trong đó có các nội dung qui định về đối tượng, mức đóng, phương thức đóng, mức hưởng các chế độ BHXH tự nguyện. Đến ngày ngày 20/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật BHXH số 58/2014/QH13 để thay thế Luật BHXH năm 2006 quy định về chính sách BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.


3109-15.jpg


Theo đó, đối tượng tham  gia BHXH tự nguyện không khống chế trần tuổi. Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên đều được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Phương thức đóng cũng được bổ sung linh hoạt, ngoài đóng hàng tháng, 3 tháng – 6 tháng một lần, người tham gia còn có thể đóng 12 tháng/lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm (60 tháng)/lần; Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo qui định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để được hưởng lương hưu. Việc thay đổi phương thức đóng BHXH tự nguyện được thực hiện ít nhất là sau khi thực hiện xong phương thức đóng đã chọn trước đó.


3109-20.jpg

Nhân viên Bưu điện tăng cường công tác tuyên truyền Luật BHXH tự nguyện cho người dân


Mức đóng, thu nhập người tham gia lựa chọn làm căn cứ đóng: Hạ thu nhập người tham gia lựa chọn làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thông tại thời điểm đóng. Các chế độ BHXH được hưởng bao gồm: Chế độ hưu trí (được hưởng lương hưu), với nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi trở lên, có đủ từ 20 năm đóng BHXH (bao gồm cả thời gian đóng BHXH bắt buộc) trở lên.


Mức hưởng: Từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2017 tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH, tương ứng với 15 năm đóng BHXH, só đó cứ thêm mỗi năm thì thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. Từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hằng tháng của NLĐ đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng BHXH.


Người tham gia BHXH tự nguyện lưu ý, lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, NLĐ được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng lương hưu ngay từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu. Trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mà vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm tự nguyện, thì thời điểm hưởng lương hưu là tháng liền kề sau tháng dừng đóng và có yêu cầu hưởng lương hưu. Nếu người lao động dừng tham gia bảo hiểm tự nguyện và chuyển sang bảo hiểm bắt buộc, hưởng bảo hiểm một lần, qua đời hoặc Tòa tuyên án đã chết thì sẽ được trả lại số tiền đã đóng trước đó. Tiền hoàn trả bằng tiền nhà nước đã hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm tự nguyện. Ngoài ra, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng đầy đủ các chế độ tử tuất (mai táng phí, trợ cấp tuất).

NH-VH&TT


Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​