Văn hóa - Thông tin
Long Thành: triển khai chương trình hoạt động Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018
Cập nhật 5/7/2018 10:40 AM

   

    Vừa qua, UBND huyện Long Thành đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018; theo đó đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện năm 2017.  Đến cuối năm 2017, toàn huyện có 97,90% ấp, khu được công nhận đạt chuẩn văn hóa, vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017; có 47.516 hộ /48.017 hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt  tỷ lệ 98,96%; 15/15 xã làm tốt công tác phòng chống ma túy, mại dâm, đạt tỷ lệ 100%; 200/231 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm  2017, đạt tỷ lệ 86,58% (trong đó: khối cơ quan, đơn vị có 115/125 đơn vị đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 92%), khối doanh nghiệp có 85/106 đạt chuẩn văn hóa năm  2017, đạt tỷ lệ 80,18%); Tỷ lệ số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 38% trên tổng số dân trên toàn huyện. Tỷ lệ số hộ gia đình tập luyện thể dục thể thao đạt 27% trên tổng số hộ gia đình trong toàn huyện. Duy trì 4 xã đạt chuẩn xã Văn hóa nông thôn mới năm 2017. Tham gia 31 sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đăng ký dự thi. Phát hiện 58 gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Toàn huyện hiện có 15/15 xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa Thể thao- Học tập cộng đồng; 03 nhà văn hóa dân tộc Chăm, S’Tiêng, Chơro và 90/90 ấp, khu phố đã xây dựng Nhà văn hóa theo tiêu chuẩn của Bộ Văn hóa.
 
3131.jpg
Ông Vũ  Mạnh Phương - Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện triển khai
chương trình hoạt động Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018
 
     Các chỉ tiêu,  nhiệm vụ cơ bản  phấn đấu thực hiện  đạt trong năm 2018: 90% ấp, khu  đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa; 100% xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy; đạt 100% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và 75% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, duy trì tỷ lệ đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2018 trên 98 %; tăng 10% số ấp, khu có  địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; phấn đấu đạt trên 80% số ấp, khu có mô hình câu lạc bộ bạo lực gia đình, nhóm phòng chống bạo lực gia đình hoạt động hiệu quả; tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 37% trên tổng số dân; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 28% và trên 50% dân số khu vực nông thôn tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa; duy trì 4 xã đạt chuẩn danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới, phấn đấu  có từ 3-4 xã thực hiện đạt chuẩn xã Văn hóa nông thôn mới và xây dựng thị trấn Long Thành theo tiêu chí văn minh đô thị theo tiêu chuẩn quy định ( tại Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL, ngày 02/12/2011 và Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL, ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

 

    Ngọc Hùng- VH&TT

 

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về việc hỗ trợ cấp chứng thư số chữ ký số cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện

Triền khai Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ khắc phục hậu quả bôm mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở tỉnh Đồng Nai

Tuyên truyền tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về trên hệ thống thông tin cơ sở

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2019

Quyết định phê duyệt phương án tác chiến chữa cháy rừng mùa khô năm 2017/-2018 trên địa bàn huyện Long Thành

Phụ lục 1;2;3 Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử đối với các cơ quan ban ngành của huyện

Kế hoạch triển khai bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử và đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện và xã trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018

Thông báo về việc triển khai Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2018

Quyết định ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Truyển khai công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020" trên địa bàn huyện

Triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu thương mại Dịch vụ nghỉ dưỡng do Công ty cổ phần Tiếp vận Hàng hải Sao Mai làm chủ đầu tư tại xã Lộc An, huyện Long Thành.

Triển khai Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 05/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện

Triển khái thực hiện các Thông tư 64/2017/TT-BTNMT, 65/2017/TT-BTNMT và 71/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến năm 2018

Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2018

Quyết định tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cổ Việt (968 - 2018)

Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2018

bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo lây nhiểm mã độc GandGrab trên hệ thống máy tính của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter