Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)!
​Kết quả tuyên truyền, kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2019)

 

Để giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hiểu sâu sắc, khách quan về các sự kiện lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, về sự thật lịch sử và chính nghĩa của Việt Nam; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; phát huy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng Hướng dẫn số 50-HD/BTGHU ngày 24/01/2019 về tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2019) cho các chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn huyện theo đúng sự chỉ đạo của tỉnh, huyện và bám sát theo đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Sau gần hai tháng thực hiện, nhìn chung các chi, đảng bộ cơ sở đã tham mưu cấp ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, sinh hoạt tổ nhân dân … hình thức tuyên truyền miệng. Đăng tải lại các bài viết về sự kiện trên các báo chính thống của Đảng, Nhà nước trên các trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị, hệ thống đài phát thanh, kết quả có 65/65 chi, đảng bộ tổ chức cho 6.391/6.412 đảng viên học tập, đạt tỷ lệ 99,6%; Đoàn viên, hội viên nòng cốt tham dự: đạt tỷ lệ 45%,… Tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước, trong và sau lễ kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2019) trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không xuất hiện “điểm nóng”. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tin tưởng, đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời, tự hào, tri ân công lao to lớn của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ Quốc.

 

Từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Nâng cao ý thức phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia. Hiểu được đường lối, chủ trương đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quan hệ với Trung Quốc “khép lại quá khứ hướng đến tương lai”, không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội.

 

HC - BTGHU

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​