Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)!
​Kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng


Nhằm giúp cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Đồng thời tuyên truyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung của Hội nghị Trung ương 8. Ban Thường vụ Huyện ủy Long Thành xây dựng Kế hoạch 196-KH/HU ngày 22/11/2018 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Kết quả đến nay:

 

- Cấp huyện tổ chức 02 đợt: Hội nghị (trực tuyến) thông báo nhanh và Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện, với 376 cán bộ chủ chốt huyện, xã tham dự; nội dung là những quan điểm, mục tiêu, điểm mới, nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong: Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BCT, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương; kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 

- Cấp cơ sở: Sau khi Hội nghị cấp huyện, 65/65 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (đạt 100%) tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII; với 6.391/6.412 đảng viên (đạt 99,67%), đoàn viên, hội viên học tập, đạt 87,46%.

 

Nhìn chung các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã có sự chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó, đã củng cố và nâng cao hơn nữa niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều đơn vị đã có sự đổi mới về hình thức, phương pháp học tập, tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương mình như: Qua các trang thông tin điện tử, mời Báo cáo viên cấp huyện về trực tiếp truyền đạt… Các lớp triển khai, học tập được tổ chức với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc. Bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, quan điểm, mục tiêu và các giải pháp phù hợp với việc thực hiện, nhiệm vụ được giao. Vì bài thu hoạch cá nhân là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua của đảng viên cuối năm.

 

HC - BTGHU

 

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​