HĐND - UBND
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thống nhất ban hành năm Nghị quyết
Cập nhật 5/15/2018 10:23 AM

 

Sáng ngày 08/05/2018, HĐND huyện Long Thành tổ chức kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp bất thường) để thông qua các Tờ trình về điều chỉnh một phần Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện Long Thành và thống nhất ban hành một số Nghị Quyết bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Văn Vĩnh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

 

3135-1.jpg

Trong kỳ họp đã thống nhất ban hành một số Nghị quyết:

3135-2.jpg

 

1. Nghị quyết số 01/QN-HĐND ngày 8/5/2018 của HĐND huyện Long Thành về việc miễn chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quốc cường – Nguyên Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành. Lý do: Điều động công tác khác.

 
2. Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 8/5/2018 của HĐND huyện Long Thành về việc nhất trí điều chỉnh một phần nội dung Nghị quyết số 08/NQ- HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành tại bảng tổng hợp dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2018, cụ thể như sau:
 
+ Theo Nghị quyết số 08/NQ- HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng Nhân dân huyện Long. Bổ sung cân đối ngân sách xã là 111.131.790.000 đồng, nay điều chỉnh giảm phần bổ sung cân đối ngân sách xã: 23.000.000.000 đồng, số còn lại sau khi điểu chỉnh bổ sung cân đối ngân sách xã: 88.131.790.000 đồng.
 
+ Giao bổ sung khoản thu lệ phí trước bạ nhà, đất và điều tiết ngân sách cấp xã hưởng 100% với số tiều 23.000.000.000 đồng. (Đính kèm Bảng tổng hợp dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2018).
 
3. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 8/5/2018 của HĐND huyện Long Thành về việc xác nhận bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Ngô Thế Ân, Phó Bí thư Huyện ủy Long Thành.
 
4. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 8/5/2018 của HĐND huyện Long Thành thống nhất xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quốc cường – Nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành.
 
5. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/5/2018 của HĐND huyện Long Thành về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Huyện ủy Long Thành.
 
3135-4.jpg

 

 
Ngọc Thái - VH&TT

CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về việc hỗ trợ cấp chứng thư số chữ ký số cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện

Triền khai Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ khắc phục hậu quả bôm mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở tỉnh Đồng Nai

Tuyên truyền tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về trên hệ thống thông tin cơ sở

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2019

Quyết định phê duyệt phương án tác chiến chữa cháy rừng mùa khô năm 2017/-2018 trên địa bàn huyện Long Thành

Phụ lục 1;2;3 Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử đối với các cơ quan ban ngành của huyện

Kế hoạch triển khai bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử và đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện và xã trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018

Thông báo về việc triển khai Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2018

Quyết định ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Truyển khai công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020" trên địa bàn huyện

Triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu thương mại Dịch vụ nghỉ dưỡng do Công ty cổ phần Tiếp vận Hàng hải Sao Mai làm chủ đầu tư tại xã Lộc An, huyện Long Thành.

Triển khai Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 05/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện

Triển khái thực hiện các Thông tư 64/2017/TT-BTNMT, 65/2017/TT-BTNMT và 71/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến năm 2018

Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2018

Quyết định tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cổ Việt (968 - 2018)

Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2018

bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo lây nhiểm mã độc GandGrab trên hệ thống máy tính của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter