Xây dựng Đảng
Giao ban công tác Dân vận quý II/2018
Cập nhật 7/12/2018 10:35 AM

 

Thực hiện theo Quy chế hoạt động, sáng ngày 28/6, Ban Chỉ đạo công tác Dân vận Huyện ủy Long Thành tổ chức Hội nghị giao ban quý II/2018.
 
Tại hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, qua đánh giá chung 6 tháng đầu năm, đã tham mưu cấp ủy kịp thời ban hành các chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018, phối hợp tốt với các cấp chính quyền vận động chăm lo chu đáo cho các đối tượng dịp Tết Nguyên đán 2018, đảm bảo cho đoàn viên, hội viên và nhân dân đón tết Nguyên đán thật sự đầm ấm, vui tươi, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023; chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo về công tác tôn giáo; kịp thời tham mưu cấp ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân dân đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu và thời gian quy định…Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một một số khó khăn tồn tại như: Công tác tập hợp lực lượng, quản lý đoàn viên, hội viên, phân công nhiệm vụ đoàn viên, hội viên nòng cốt chưa thực sự hiệu quả; việc giải quyết quyền lợi của một số hộ dân liên quan đến dự án tại xã Tam An còn để kéo dài; việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền còn chậm.
 
3248-5.jpg

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Ban Chỉ đạo công tác Dân vận huyện đề ra các nhiệm vụ thực hiện từ nay đến cuối năm 2018, như sau:
 
Cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục tập trung tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận, nhất là Quyết định số 372-QĐ/HU ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Quyết định số 388-QĐ/HU ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai .
 
UBND huyện tập trung thực hiện Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND huyện, thực hiện Kế hoạch số 89-KH/HU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy, thực hiện Kết luận số 77-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 122-KH/BDVHU- UBND ngày 27/4/2018 của UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy.
Ban Dân vận Huyện ủy – cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo huyện chủ động tham mưu Huyện ủy: Điều chỉnh hạ chỉ tiêu đoàn viên, hội viên các đoàn thể theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015-2020) phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Phối hợp với các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận tại các chi, đảng bộ cơ sở năm 2018. Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể huyện tham mưu tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với nhân dân năm 2018.
 
MTTQ, các đoàn thể huyện: Tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tuyên truyền việc triển khai thực hiện các dự án liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện; tăng cường nắm tình hình nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập của MTTQ, các đoàn thể huyện gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng, tập trung thực hiện Thông tri số 17-TTr/HU ngày 23/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 (cấp cơ sở tổ chức vào quý IV/2018).
 
Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên theo dõi, nhắc nhở cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cuối năm và trước các cuộc họp của Ban Chỉ đạo huyện báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân vận Huyện ủy – Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo huyện để tổng hợp.
 
Tuấn Anh - Ban Dân vận Huyện ủy Long Thành
CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO

Triển khai tuyên truyền về Luật an ninh mạng

Triển khai thực hiện Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 9/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Kế hoạch số 5809/KH-UBND ngày 7/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương"

Trả lời yêu, ý kiến của bạn đọc trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai

Triển khai Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hỗ trợ tuyển dụng lao động tại công ty Chang Sing Việt Nam TTHH

Triển klhai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "tim hiểu pháp luật năm 2018"

Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Triền khai hệ thống tiếp nhận - xử lý, trả lời phản ánh kiến nghị của Bộ Nội Vụ

Triền khai thực hiện Luật thủy lợi và các Nghị định, thông tư hướng dẫn Luật thủy lợi

Triền khai thực hiện Giải thưởng Sản phẩm truyền thông KH-CN Đồng Nai năm 2018

Triền khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu dân cư xã Phước Bình do Công ty Cổ phần Bất động sản Vi Như làm chủ đầu tư

Công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND tỉnh ĐỒng Nai

Tăng cương quản lý văn bản, tài liệu điện tử trên môi trường mạng

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ Tướng Chính phủ

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)

Đẩy mạnh tham gia cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triền khai, thực hiện Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2018

Triền khai Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai

Học tập quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 154;155;156 và Kế hoạch số 158-KH/HU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Huyện ủy

Triền khai lời Kiêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam này 11/6/2018

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ II nhiệm kỳ 2018-2023

Tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp thông qua nội dung Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và giải thể một số xã thuộc long thành tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án cảng hàng không Quốc tế thuộc huyện long thành, tỉnh Đồng Nai.

Tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng ngày Môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2018 và "Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam" hưởng ứng Ngày Đại dương thể giới 08 tháng 6nawm 2018

Triển khai tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

Triền khai thông báo cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" làn thư XIII năm 2018

Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Tôn giáo tín ngưỡng về truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc

Tuyên truyền triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2018

Tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2018 trên địa bàn huyện Long Thành

Cung cấp thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử huyện

Lấy ý kiến về Dự thảo đề án Điều chỉnh địa giới hành chính và giải thể một số xã thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Triển khai thực hiện nội dung "tháng hành động vì trẻ em" năm 2018 trên địa bàn huyện

Hưởng ứng ngày Quốc tế đa sinh học năm 2018

Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông

Triển khai thông báo số 832/TB-SNgV ngày 22/5/2018 của Sở ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

Triển khai Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật về quyền tác giả trong hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện

Thời gian và địa điểm tiếp xúc cử tri của tổ ĐB HĐND tỉnh, huyện

Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2018"

Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Về việc hỗ trợ cấp chứng thư số chữ ký số cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện

Triền khai Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ khắc phục hậu quả bôm mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở tỉnh Đồng Nai

Tuyên truyền tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về trên hệ thống thông tin cơ sở

Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018 và dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2019

Quyết định phê duyệt phương án tác chiến chữa cháy rừng mùa khô năm 2017/-2018 trên địa bàn huyện Long Thành

Phụ lục 1;2;3 Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử đối với các cơ quan ban ngành của huyện

Kế hoạch triển khai bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử và đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện và xã trên địa bàn huyện Long Thành năm 2018

Thông báo về việc triển khai Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2018

Quyết định ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Truyển khai công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án "phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020" trên địa bàn huyện

Triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Cung cấp tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu thương mại Dịch vụ nghỉ dưỡng do Công ty cổ phần Tiếp vận Hàng hải Sao Mai làm chủ đầu tư tại xã Lộc An, huyện Long Thành.

Triển khai Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 05/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện

Triển khái thực hiện các Thông tư 64/2017/TT-BTNMT, 65/2017/TT-BTNMT và 71/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến năm 2018

Hỗ trợ công tác tuyển sinh năm 2018

Quyết định tổ chức Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cổ Việt (968 - 2018)

Ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Đồng Nai năm 2018

bãi bỏ các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành nghề, dự án hạn chế thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo lây nhiểm mã độc GandGrab trên hệ thống máy tính của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng

Một số nội dung cơ bản về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”

Một số nội dung cơ bản về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền

​ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3/2018

Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Long Thành

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành

Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Đề cương tuyên truyền kỷ niêm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản" 28/02/1848 - 28/2/2017

Kết luận phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

Đấu giá thuê mặt bằng lắp đặt trò chơi giải trí Thanh Thiếu nhi tại Trung tâm Văn hoá Thông tin Thể thao huyện Long Thành

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử huyện Long Thành

Báo cáo Chính trị số 01-BC/HU ngày 14/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020

Lượt truy cập: know pasting counter