Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
​Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/05/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
 
 

Nhằm tằng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2019 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”, ngày 13/5/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy Long Thành vừa ban hành Kế hoạch số 219-KH/HU để tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ huyện.


Về mục tiêu chung Ban Thường vụ Huyện ủy xác định việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bảo phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; về các chỉ tiêu cụ thể Ban Thường vụ Huyện ủy cũng xác định các mục tiêu theo từng giai đoạn như: đến năm 2021 phấn đấu 52% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, 47% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đến năm 2025 các chỉ tiêu này được nâng lên là 56%  và 51% và đến 2030 được nâng lên là 61%và 56%.


Và để thực hiện được các chỉ tiêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện đó là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ về bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện; Tham gia đề xuất, góp ý hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội; Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội; Nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND huyện, cấp ủy các Chi đảng bộ trực thuộc, MTTQ các đoàn thể phải cụ thể hóa các nội dung trong kế hoạch thành các chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình và phải có lộ trình, giải pháp cụ thể đối với các nội dung do cơ quan, đơn vị phụ trách để tổ chức thực hiện; giao Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy giúp Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết này, định kỳ tổng hợp báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy sơ, tổng kết theo quy định.

Doãn Thành –BTG

 
 

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​