Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) trên địa bàn huyện Long Thành: Kết quả và những vấn đề đặt ra

Ngày 28/6/2000, Bộ Chính trị (khoá VIII) có Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chỉ thị xác định “Xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc là một mục tiêu quan trọng. Thực hiện chỉ đạo Bộ Chính trị, ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ/TTg lấy ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Từ năm 2005, việc thực hiện Quyết định 72 càng có nhiều thuận lợi sau khi Ban Bí thư Trung ương ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 2 năm 2005 về “xây dựng gia đình thời k công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” trong văn bản quan trọng này, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nhấn mạnh việc tiếp tục chỉ đạo, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam hàng năm.


3484.jpg 

 

Qua hơn 18 năm thực hiện, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự hướng dẫn cụ thể của sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, sự quan tâm, tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, của các lực lượng xã hội và các gia đình, hoạt động hưởng ứng ngày “Gia đình Việt Nam” trên địa bàn huyện Long Thành đã ngày càng đa dạng, phong phú và đi vào cuộc sống.

 

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định 72/2001/QĐ-TTg, phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thích hợp, thiết thực nhân ngày “Gia đình Việt Nam” 28/6, cụ thể như:


3484-5.jpg 

 

+ Thứ nhất, phối hợp và hỗ trợ các cơ quan truyền thông đại chúng có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội theo các chủ đề hàng năm và các hoạt động chủ yếu trước, trong và sau Ngày Gia đình Việt Nam. Công tác tuyên truyền trong những dịp này đã thực sự lôi cuốn các lực lượng xã hội và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động tại địa phương và cơ sở, đồng thời là dịp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội và từng gia đình trong việc củng cố và ổn định, phát triển gia đình.

 

+ Thứ hai, tổ chức các hoạt động như: các cuộc thi nấu ăn gia đình, thi văn nghệ gia đình, thi thể thao gia đình, thi tìm hiểu kiến thức luật pháp chính sách về gia đình; liên hoan, gặp mặt các gia đình tiêu biểu, tổ chức các cuộc trao đổi kinh nghiệm ứng xử, phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ các gia đình khó khăn, khen thưởng, tặng quà cho trẻ em, cho các gia đình tiêu biểu; gắn các hoạt động hưởng ứng ngày gia đình với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, tham gia các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam do tỉnh Đồng Nai tổ chc…. điều này đã thực sự góp phần biểu dương những tấm gương các gia đình tiêu biểu về nuôi dạy con ngoan, học giỏi, gia đình làm kinh tế giỏi, những gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, động viên các gia đình cùng cộng đồng noi theo, đồng thời tạo điều kiện để các gia đình giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

 

+ Thứ ba, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai một số hoạt động như: tổ chức các cuộc hội thảo và hội nghị chuyên đề về gia đình theo chủ đề mà địa phương quan tâm; Xây dựng tài liệu giáo dục gia đình để chuẩn bị cung cấp kiến thức và kĩ năng sống cho các thành viên gia đình thông qua các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ; tiến hành xây dựng một số mô hình để chuẩn bị nhân rộng nhằm thực hiện một số mục tiêu của Chiến lược gia đình như mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, mô hình phòng chống bạo lực gia đình, mô hình giảm thiểu tiêu cực trong hôn nhân với nước ngoài, mô hình giáo dục tiền hôn nhân cho nam nữ thanh niên.


3484-10.jpg


Qua 18 năm triển khai thực hiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện Long Thành đã trở thành công việc thường xuyên, nằm trong kế hoạch hành động hàng năm của UBND từ huyện đến xã và được tổ chức mỗi năm một phong phú và đa dạng. Các chủ đề của ngày “gia đình Việt Nam” hàng năm mỗi năm một thay đổi, vừa thiết thực và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của mỗi gia đình và cộng đồng. Điểm nổi bật trong việc tổ chức các hoạt động ngày gia đình Việt Nam trên địa bàn huyện trong thời gian qua là đã thể hiện rõ tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc lựa chọn các nội dung, hình thức, cách thức tổ chức, phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể tại địa phương, huy động các tổ chức, cá nhân và các gia đình tham gia, đóng góp.

 

Những kết quả nêu trên đã từng bước làm thay đổi cuộc sống vật chất tinh thần của các gia đình, nhiều gia đình có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng gia đình khá giả, hạnh phúc, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo; việc giáo dục truyền thống gia đình; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục con cái, chăm sóc phụng dưỡng ông bà, cha mẹ được tăng cường; việc thực hiện nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, pháp huy tình làng, nghĩa xóm được đông đảo người dân chú trọng, các tệ nạn ma túy, mại dâm, bạo lực gia đình có xu hướng giảm…điều này đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, cụ thể đến cuối năm 2018, toàn huyện đã có 49.261/49.679 hộ gia đình văn hóa, đạt 99,16%, 97/97 ấp đạt ấp văn hóa, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 0.35%, 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.  

 

Ngoài ra, qua 18 năm thực hiện Quyết định số 72 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về vai trò của gia đình, về việc cần thiết phải ổn định, củng cố gia đình trong bối cảnh đất nước đang có những tac động tích cực và tiêu cực tới sự phát triển bền vững của gia đình.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số hoạt động hưởng ứng ngày “Gia đình Việt Nam” còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, chưa huy động tốt các nguồn lực, một số nội dung hoạt động chưa huy động được đông đảo gia đình tham gia; một số địa phương chưa năng động, còn trông chờ, ỉ lại cấp trên; chưa thường xuyên quan tâm tới việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

 

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời qua, để ngày “Gia đình Việt Nam” thực sự trở thành ngày hội lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, trong thời gian tời cần quan tâm triển khai thực hiện một số giải pháp sau:


+ Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về vai trò của gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Coi đầu tư cho gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững.


+ Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác gia đình, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Đưa nội dung công tác này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm đủ nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình. Thường xuyên đổi mới việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam theo hướng thiệt thực, hiệu quả, có tính lan tỏa. Nâng cao trách nhiệm và vai trò tham mưu của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, của Hội liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện… trong tổ chức các hoạt động nhân ngày “Gia đình Việt Nam”.


+ Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, phổ biến nêu gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Biểu dương kịp thời và nhân rộng các mô hình gia đình vượt khó vươn lên, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, gia đình trẻ hạnh phúc, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực…


+  Ngoài ra, bên cạnh trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác này, để ngày “Gia đình Việt Nam” hàng năm thực sự là ngày hội của gia đình đó chính là trách nhiệm, sự tham gia chủ động, tích cực của mỗi gia đình, đây chính là yếu tố quan trọng, quyết định thành công của các hoạt động trên.


Doãn Thành - BTG​

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​