Thứ 6 - 26/02/2016
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020!
Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930 - 03/02/2020!
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Một số kết quả sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ huyện Long Thành

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 về công tác lý luận và định hướng đến năm 2030, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/HU ngày 09/8/2016 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong toàn đảng bộ huyện. Đồng thời, tổ chức quán triệt nội dung trên cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, thị trấn; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, UBND huyện và các ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa, nội dung của công tác lý luận đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trên địa bàn huyện.


3614.jpg


Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 268 đồng chí đi đào tạo cao cấp, cử nhân chính trị thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau; tổ chức thông tin thời sự, hội nghị báo cáo viên,… Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp mở được 220 lớp với 28.285 học viên; trong đó 17 lớp đào tạo lý luận chính trị (gồm trung cấp và sơ cấp) với 2.080 học viên, 203 lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ (thuộc các cơ quan, ngành, mặt trận các đoàn thể) với 26.205 học viên;...qua đó góp phần  nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; nâng cao ý thức cảnh giác chống âm mưu “diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị trên địa bàn huyện từng bước được nâng lên; công tác quản lý học viên được thực hiện ngày càng chặt chẽ hơn; đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từng bước được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy lý luận được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Đến tháng 6/2019, huyện đã hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1935 – 2015; 9/14 Đảng bộ xã, thị trấn đã hoàn thành biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn; 5/14 Đảng bộ xã đang biên soạn, dự kiến đến tháng 6/2020 sẽ hoàn thành. 

 

3614-5.jpg


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, khuyết điểm như: Vẫn còn một số học viên khi tham gia học tập lý luận chính trị thiếu tinh thần tự giác, chưa nhận thức hết được tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Công tác sơ, tổng kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng có lúc, có nơi thực hiện chưa sâu. Phương pháp giảng dạy của một số giảng viên, báo cáo viên chưa thực sự thu hút người nghe, chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, do chưa có sự đầu tư chiều sâu, còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng truyền đạt, nhất là nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy.


3614-10.jpg


Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới huyện tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng cụ thể hóa nghị quyết vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị bằng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên lý luận, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đủ về số lượng và chất lượng, nâng cao khả năng truyền đạt, nắm bắt và định hướng dư luận... Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Doãn Thành – BTG 

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​