Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Lực lượng vũ trang huyện Long Thành thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50
Thực hiện Chỉ thị 50/CT-QP ngày 10/01/1998 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban CHQS huyện Long Thành, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) đã được toàn thể cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện và các xã, thị trấn tích cực hưởng ứng, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

 

Theo đó, chủ đề tuyên truyền về Cuộc vận động 50 là: Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông; Yêu xe như con, quý xăng như máu; Tận tụy, dũng cảm giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng. Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch và tiến hành quán triệt, triển khai các kế hoạch, chỉ thị của cấp trên về Cuộc vận động 50 đến tất cả cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang huyện; chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng địa phương; tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện cuộc vận động và thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện, để chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm.


3779.jpg 

Ban CHQS huyện thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện Cuộc vận động 50

 

Về quản lý tốt vũ khí, thiết bị kỹ thuật. Ban CHQS huyện đã tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý như: Quản lý nắm chắc đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật hiện có cả về đạo đức lối sống, tư tưởng, trình độ năng lực công tác, hiệu quả công việc; Quản lý đúng số lượng, chất lượng và sự đồng bộ của vũ khí, thiết bị kỹ thuật. Thực hiện nghiêm Quy định số 13/ QĐ- BCH của Bộ CHQS tỉnh về quản lý, sử dụng vũ khí, đạn sẵn sàng chiến đấu, công cụ hỗ trợ và sắp xếp vũ khí, khí tài, đạn sẵn sàng chiến đấu, công cụ hỗ trợ trong tủ súng. Chỉ thị số 1590/CT-BCH của Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai về công tác bảo đảm an toàn  kho vũ khí, đạn dược; xây dựng các kế hoạch, củng cố lại hệ thống sổ sách, bảng biển quản lý vũ khí, thiết bị kỹ thuật, phương tiện vận tải, dụng cụ PCCC ở kho, nhà xe Ban CHQS huyện và tủ súng Ban CHQS các xã, thị trấn đúng theo qui định; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vũ khí, thiết bị kỹ thuật. Phối hợp chặt chẽ giữa các ban Tham mưu, Hậu cần- Kỹ thuật trong công tác quản lý vũ khí, thiết bị. Thực hiện chế độ báo cáo công tác kỹ thuật theo định kỳ (Tháng, quý) và đột xuất.


3779-5.jpg 

Thực hiện quản lý đúng số lượng, chất lượng và sự đồng bộ của vũ khí, thiết bị kỹ thuật.

 

Về khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền. Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện đã chủ động khắc phục khó khăn, thiếu thốn bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật của vũ khí, thiết bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Bảo đảm vũ khí, thiết bị kỹ thuật đúng, đủ số lượng, chất lượng theo biên chế cho nhiêm vụ thường xuyên, sãn sàng chiến đấu. Củng cố khắc phục hư hỏng cơ sở, trang bị kỹ thuật, nhà kho, cột thu sét, dụng cụ phòng chống cháy nổ, cống rãnh thoát nước. Ban CHQS huyện và các xã, thị trấn thực hiện đúng chế độ bảo quản vũ khí, thiết bị kỹ thuật hàng ngày, hàng tuần theo qui định. Huấn luyện kỹ thuật cho chiến sỹ dân quân tính năng, cấu tạo, tác dụng các bộ phận chính; thao tác tháo, lắp, lau chùi, bảo quản  của các loại súng được biên chế.


3779-10.jpg 

Huấn luyện chiến sỹ dân quân thao tác tháo, lắp, lau chùi, bảo quản  của các loại súng được biên chế.

 

Về bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật. Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện và các xã, thị trấn đã chấp hành tốt các quy định trong sử dụng vũ khí, thiết bị kỹ thuật đúng mục đích, tính năng, tác dụng, đúng quy trình nhằm phát huy tối đa tính năng, tác dụng của các loại vũ khí, thiết bị kỹ thuật; chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn trong khai thác, sử dụng huấn luyện, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất và xử lý đạn dược cấp 5. Đẩy mạnh công tác huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện về an toàn lao động, an toàn trong sử dụng vũ khí, thiết bị kỹ thuật; duy trì tốt chế độ tuần tra canh gác tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên luyện tập các phương án PCCC, phòng gian bảo mật; thực hiện tốt công tác quản lý chính trị nội bộ, kết hợp chặt chẽ với đơn vị bạn và địa phương nơi đóng quân xây dựng đơn vị an toàn, vành đai an toàn; đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Quân đội thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập Quốc tế. Đồng chí Nguyễn Thanh Tiền - Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Long An cho biết: Súng luôn được bảo quản trong tủ rất nghiêm, bên ngoài có lực lượng túc trực 24/24 giờ để bảo vệ đơn vị và bảo vệ vũ khí trang bị. Trong trường hợp sử dụng súng, theo quy định của cấp trên, thứ nhất là khi có lệnh hoặc kế hoạch huấn luyện dân quân, thứ hai là khi có tình huống khẩn cấp và nhận được lệnh của cấp lãnh đạo huyện. Trước khi xuất súng, chúng tôi luôn quán triệt với lực lượng phải bảo quản chu đáo, người đâu súng đó, tránh trường hợp lơ là mất cảnh giác sẽ làm hư hỏng hay mất vũ khí trang bị.


3779-15.jpg 

Tủ súng của Ban CHQS xã Long An

 

Về An toàn trong khai thác hệ thống công nghệ thông tin. Ban CHQS huyện đã quán triệt thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin theo Chỉ thị số 335/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu, về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin và các hoạt động tác chiến không gian mạng. Giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn thông tin, kết hợp chặt chẽ “Bảo đảm kỹ thuật với bảo đảm an toàn thông tin”.

 

Về bảo đảm an toàn giao thông. Ban CHQS huyện đã tích cực tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch triển khai chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trong lực lượng vũ trang huyện. Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021. Ban CHQS huyện đã chọn Ban Hậu cần- Kỹ thuật và Ban CHQS thị trấn Long Thành làm điểm về an toàn giao thông, triển khai thực hiện tốt tháng an toàn giao thông hàng năm. Phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương, hạn chế tới mức thấp nhất tai nạn giao thông do lỗi chủ quan; số km an toàn đối với xe ô tô quân sự đạt theo chỉ tiêu của bộ Quốc phòng đề ra là 5.000.000 km/ 01 vụ A,B. Không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng; nhất là với xe ô tô quân sự. Ngoài ra, phương tiện ô tô quân sự bảo đảm hoạt động đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật theo quy định, tem kiểm định và giấy phép lưu hành phải còn giá trị. Người điều khiển phải có đầy đủ giấy tờ xe, giấy phép lái xe, lệnh điều xe, sổ theo dõi hoạt động xe lưu hành. Các xe mô tô, xe máy cá nhân bảo đảm tình trạng kỹ thuật an toàn và vệ sinh môi trường.


3779-20.jpg 

Nội dung "Yêu xe như con, quý xăng như máu" luôn được chú trọng

 

Về thực hành tiết kiệm. lãnh đạo Ban CHQS huyện đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 56/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 70/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu về tăng cường quản lý, sử dụng ngân sách, vật chất trang bị; Chỉ thị số 900/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu về tăng cường tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt và làm việc; Phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội, tiết kiệm vật tư, xăng dầu, điện nước, thời gian lao động và kinh phí. Giữ tốt, dùng bền, khai thác hiệu quả các loại vũ khí, thiết bị kỹ thuật có trong biên chế; Tích cực, chủ động bằng nguồn kinh phí và tìm tòi sáng kiến để nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo quản, khai thác, sử dụng tránh mất mát, hư hỏng, xuống cấp do thiếu tinh thần trách nhiệm, nhằm đạt được các mục tiêu của cuộc vận động; đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, sản sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện; Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm ngân sách cho thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật như: Bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến, đồng bộ mua sắm mới trang bị, phương tiện, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện; Xây dựng, nâng cấp, củng cố kho tàng kỹ thuật; Mua sắm, củng cố dụng cụ PCCC, các thiết bị an toàn ... Đồng thời tích cực phát huy sáng kiến cải tiến trong công tác bảo đảm kỹ thuật, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất.


3779-25.jpg 

Lực lượng vũ trang huyện chuẩn bị ra quân huấn luyện

 

Nhìn chung Cuộc vận động 50 đã tạo sự chuyển biến tích cực cả nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang huyện. Hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra mà không để hư hỏng, mất mát vũ khí, thiết bị kỹ thuật, đạn dược có trong biên chế; cũng như không để xảy ra mất an toàn trong công tác huấn luyện, lao động và an toàn xe ô tô quân sự. Công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật đi vào nền nếp chính quy; duy trì và nâng cao hệ số kỹ thuật các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật, hạn chế sự xuống cấp, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện. Thượng Tá Nguyễn Văn Trọng - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Thành nhận xét.

 

Thời gian tới, Ban CHQS huyện Long Thành xác định sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đối với toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện.

Chí Tài-Đài TT Long Thành

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​