Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Để triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” trên địa bàn tỉnh, ngày14/08/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TUvề “tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI), Thông tri số 18-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; hạ tầng giao thông tiếp tục được phát triển; công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng được tăng cường; công tác quản lý phương tiện giao thông đường bộ, quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vị phạm trật tự an toàn giao thông tiếp tục được đẩy mạnh; tai nạn giao thông được kiềm chế, từng bước kéo giảm các 3 tiêu chí; ùn tắc giao thông  được hạn chế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tổn tại, hạn chế như: sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ; tình hình tai nạn giao thông tuy được kiềm chế, từng bước kéo giảm những vẫn còn ở mức cao và tiểm ẩn yếu tố không bền vững.


3807.jpg


Để tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp mà các cấp ủy trực thuộc tỉnh, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, các ban Đảng tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:


+ Tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tiếp tục đầy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 14/08/2019 của Tỉnh ủy về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông” đến từng chi bộ, từng đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng thuộc phạm vi quản lý, trong đó xác định “công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nội dung của công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”. Nâng cao “trách nhiệm của người đúng đẩu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động và chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông”.


+ Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông tới mọi thành phần xã hội, đề cao trách nhiệm tự giác chấp hành giao thông, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.


+ Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, đầy nhanh tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông và duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông xuống cấp, hư hỏng, khắc phục kịp thời những điểm đen tại nạn giao thông; siết chặt quản lý hoạt động vận tải… chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và đăng kiểm phương tiện, có biện pháp quảnlý chặt chẽ người điều khiển phương tiện giao thông.


+ Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiển tra và xử lý vi phạm luật giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vị phạm là nguyên nhân trực tiếp gây đến tai nạn giao thông; quản lý có nề nếp hành lang an toàn giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng gây tai nạn giao thông…


+ Nâng cao năng lực, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý về giao thông vận tải và trật tự an toàn giao thông;  giáo dục, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, nhân viên trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm, tiêu cực; gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.


+ Tiếp tục đầy mạnh thực hiện cuộc vậng động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong đoàn viên, hội viên, nhất là đối với đội ngũ công nhân, học sinh, sinh viên.


Ngoài ra, để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức mình. Đồng thời, giao trách nhiệm cho Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Doãn Thành - BTG 

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​