Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
​Triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 292-KH/TU ngày 16/8/2019về việc tổ chức sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, tính đến tháng 8/2019, tỉnh Đồng Nai có diện tích tự nhiên 5.866,11km2, dân số 3.186.530 người, với 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 4 huyện miền núi là Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú và 5 huyện đồng bằng là Long Thành, Nhơn Trạch,  Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Thống Nhất và 2 thành phố gồm Biên Hòa và Long Khánh; có 170 đơn vị hành chính cấp xã gồm 122 xã, 40 phường, 8 thị trấn, trong đó có 122 đơn vị hành chính cấp xã loại I; 43 đơn vị hành chính cấp xã loại II và 5đơn vị hành chính cấp xã loại III.

 

Đối chiếu với tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTUQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xét về quy mô dân số, toàn tỉnh Đồng Nai có 11/11đơn vị hành chính cấp huyện đạt tiêu chuẩn; 161/170 đơn vị hành chính cấp xã đạt tiêu chuẩn; 9/170 đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số đạt từ 50% tiêu chuẩn trở lên xét về quy mô diện tích tự nhiên có 4/11 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn, 7/11 đơn vị hành chính cấp huyện đạt từ 50% tiêu chuẩn trở lên;  đối với cấp xã có 66/170 đơn vị hành chính đạt chuẩn, 63 đơn vị hành chính đạt chuẩn từ 50% trở lên và 41 đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên đạt dưới 50% tiêu chuẩn quy định.


3808.jpg

Hội nghị bàn giao công việc tại xã Suối Trầu

 

Về mục tiêu sắp xếp, Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với công tác quy hoạch tổng thể, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trước mắt và lâu dài, đảm bảo tổ chức bộ máy sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sắp xếp phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, cụ thể:


+ Từ nay đến năm 2021: khuyên khích địa phương, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiện đạt dưới 50% tiêu chuẩn theo quy định thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính để đạt tiêu chuẩn, thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và được đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ.

 

+ Từ năm 2022 đến năm 2026 có 70 đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện, thành phố thuộc đối tượng sắp xếp gồm: Thành phố Biên Hòa có 17 đơn vị hành chính phường, xã phải sắp xếp; huyện Nhơn Trạch có 7 đơn vị hành chính xã phải sắp xếp; huyện Vĩnh Cửu có 7 đơn vị hành chính xã phải sắp xếp; huyện Trảng Bom có 16 đơn vị hành chính xã phải sắp xếp; huyện Tân Phú có 16 đơn vị hành chính xã phải sắp xếp và huyện Long Thành có 7 đơn vị hành chính xã phải sắp xếp gồm: xã Tam An, Lộc An, Bình An, Cẩm Đường, Long An, Phước Thái và thị trần Long Thành. 

 

+ Từ năm 2027 đến năm 2030 có 34 đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện, thành phố thuộc đối tượng sắp xếp gồm: Thành phố Long Khánh có 09 đơn vị hành chính phường, xã phải sắp xếp; huyện Thống Nhất có 4 đơn vị hành chính xã phải sắp xếp; huyện Xuân Lộc có 7 đơn vị hành chính xã phải sắp xếp; huyện Cẩm Mỹ có 6 đơn vị hành chính xã phải sắp xếp; huyện Định Quán có 8 đơn vị hành chính xã phải sắp xếp.

 

Về nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp, với lộ trình và thời gian cụ thể, trong đó tập trung vào các nội dung như: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phồ biến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đồng thời, giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy địa phương xây dựng đề án quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo từng giai đoạn, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, trước khi trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua trong quý IV/2019.

Doãn Thành –BTG 

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​