Thứ 6 - 26/02/2016
Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày Dân vận của Đảng 15/10/1930-15/10/2019
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Kỷ niệm 28 năm ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2019)
​Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Ngày 13/9/2019 đồng chí Hồ Thanh Sơn - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 48 - CT/TU về việc tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị và Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các Đoàn thể nhân dân trong Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể khu vực Nhà nước ở Đảng bộ tỉnh thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, đến nay toàn tỉnh đã có 172 tổ chức đảng với 3.488 đảng viên. Nhiều đảng viên là chủ doanh nghiệp; nhiều tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, vị trí, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.


Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: một số cấp ủy chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nên chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên; vai trò của tổ chức đảng, đảng viên có lúc còn mờ nhạt, nội dung, phương thức hoạt động còn lúng túng, chất lượng sinh hoạt còn nhiều hạn chế…


Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra, đó là: nhiều tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp chưa là cầu nối gắn bó thường xuyên người lao động với doanh nghiệp; chưa có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể vào sự phát triển, ổn định của doanh nghiệp; một số chủ doanh nghiệp, người lao động chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, chưa quan tâm, tạo điều kiện, thành lập tổ chức đảng, ngại tham gia các đoàn thể chính tri - xã hội; người lao động do nhận thức và áp lực của việc làm, thu nhập nên ít quan tâm đến việc gia nhập tổ chức và tham gia sinh hoạt đảng, đoàn thể.


Sau khi chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị và Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư, để tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị Kinh tế tư nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện như:  


1. Tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 48 - CT/TU ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đấy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về vai trò, vị trí cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong đơn vị kinh tế tư nhân.


2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân;  phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, trong đó:


- Đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng: tổ chức rà soát, nắm chắc số liệu, đánh giá kỹ thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, đề ra giải pháp cụ thể để củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với điều kiện,  đặc điểm, tình hình của từng loại hình doanh nghiệp. Hướng dẫn tổ chức đảng tại doanh nghiệp xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, trong đó quy định rõ việc tổ chức đảng tham gia xây dựng, phát triển doanh nghiệp và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để tổ chức đảng hoạt động.


- Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng: Tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng đảng viên, nếu đủ 3 đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thì vận động thành lập doanh nghiệp; nếu chưa đủ thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chức đảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập Chi bộ.


- Đối với doanh nghiệp chưa có đảng viên, nhưng có tổ chức Công đoàn: phân công cấp ủy viên có kinh nghiệm phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng.


3. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ 07;  thường xuyên củng cố kiện toàn, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên trong Tổ 07; thường xuyên kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệp và xây dựng các giải pháp chỉ đạo thực hiện; nhân rộng các mô hình, điển hình tốt.


4. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/12/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; đề xuất khen thường, tặng các danh hiệu thi đua cho các đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả.


5. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các Doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công đoàn.


6. Đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, đẩy mạnh việc thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp tư nhân, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên trong xây dựng, phát triển doanh nghiệp và xây dựng tổ chức đoàn thanh niên, qua đó lựa chọn đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.  


7. Các tổ chức Đảng, Đảng viên trong doanh nghiệp cần đồng hành cùng doanh nghiệp, tích cực tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp, góp phần làm cho doanh nghiệp ổn định, phát triển.

Doãn Thành – BTG 

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​