Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
​ Long Thành hướng đến Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần II- năm 2019
Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh, dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15-11-2019 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai. Ngày 4/10 vừa qua, UBND huyện Long Thành đã có Văn bản số 502/UBND về  tổng kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội vùng  đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014- 2019; định hướng xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp  thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2019- 2024 trên địa bàn huyện.


3876.jpg

Lễ Khánh thành và đưa vào  hoạt động nhà Văn hóa Dân tộc Xtiêng, xã Tân Hiệp

 

Trên địa bàn  huyện Long  Thành hiện có 17 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống với 1.088 hộ, 4.408 khẩu, chiếm 1,8%  tổng số dân trong toàn huyện. Đồng bào dân tộc phân bố đều trên địa bàn 14 xã và thị trấn. Có 03 làng dân tộc sống tập trung: làng dân tộc Chơ ro xã Phước Bình với 148 hộ-546 khẩu, làng  dân tộc Xtiêng  xã Tân Hiệp với 68 hộ- 295 khẩu và làng Dân tộc Chăm xã Bình Sơn với 96 hộ- 299 khẩu. Ngoài ra,  đồng bào Hoa sinh sống nhiều ở thị trấn Long Thành, Phước Thái ; đồng bào Khơmer, Thái ,Tày, Nùng ở các xã Cẩm Đường, Bình An và Bàu Cạn...


3876-5.jpg

Nhà Văn hóa dân tộc Chăm xã Bình Sơn

 

Qua 5 năm  triển khai thực hiện công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc từ Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện lần II năm 2014 đến nay, Long Thành  đã tích cực vận động đồng bào các dân tộc thiểu số cùng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa các hình thức xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho đồng bào ổn định và nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần. Quan tâm xây dựng, củng  cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc vững mạnh.

 

Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội, đời  sống người dân vùng đồng bào  các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã có bước phát triển và từng bước được nâng cao. Cơ sở hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm, thông tin, nước sạch được được quan tâm đầu tư, nâng cấp tương đối hoàn thiện, đạt tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng  hình thành một số mô hình sản xuất tiêu biểu đạt hiệu quả kinh tế cao tại vùng đồng bào dân tộc Xtiêng, xã Tân Hiệp“ Cánh đồng lúa chất lượng cao”  trong vụ Đông xuân, diện tích 6 hecta, kinh phí thực hiện trên 29 triệu đồng. Hình thành các vùng sản xuất tập trung như bắp, mỳ cung cấp cho nguyên liêu chế biến.

 

Công tác xóa đói, giảm nghèo có sự chuyển biến rõ rệt,; tỷ lệ hộ nghèo giảm  dần qua hàng năm, từ 6,3% năm 2015 xuống còn 3% vào cuối năm 2018. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm.  Công tác phổ cập tiểu học và trung học cơ sở  được duy trì hiệu quả, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi  đến trường đạt 100%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc được đảm bảo  thường xuyên; 100% số hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh miễn phí, từ 2014 đến nay, đã cấp 2.370 thẻ Bảo hiểm y tế cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên; 100% số trẻ em dân tộc được tiêm chủng theo độ tuổi.


3876-10.jpg

Sinh hoạt  văn hóa Cồng chiêng đồng bào Xtiêng xã Tân Hiệp

 

Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với hộ gia đình chính sách, người già cả neo đơn, người tàn tật, trẻ em. Xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia các tổ chức chính trị xã hội ngày càng cao, trên 50 % đồng bào dân tộc thiểu số là hội viên của các đoàn thể, hiện có trên 50 lượt Người có uy tín được tỉnh công nhận. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc từng bước được bảo tồn, phát triển. Phong trào hoạt  động văn hóa văn nghệ phát triển mạnh, các lễ hội truyền thống được quan tâm bảo tồn  phục dựng và nhân rộng. An ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn nhờ đó ngày càng ổn định và nâng cao.

 

Hướng tới Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh  Đồng Nai lần II/2019 và  mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021- 2025; huyện Long Thành sẽ phấn đấu phát triển toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ dân trí, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao vai trò của người có uy tín, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào các dân tộc thiểu; đồng thời kêu gọi đồng bào các dân tộc thiểu số cùng các tầng lớp nhân dân đồng tâm hiệp lực, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà  huyện đã đề ra, đóng góp cho sự phát triển chung của  huyện nhà.


NH-VH&TT

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​