Thứ 6 - 26/02/2016
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Tăng cường công tác lãnh đạo triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm
Trên tinh thần tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 10946/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai; UBND huyện Long Thành  ban hành Văn bản số 8796/ UBND-NN về triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường tuyên truyền thực hiện Chương trình  Quốc gia mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn. Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh tế tập thể thực hiện.


3903.jpg

Sản phẩm nấm rơm sạch của HTX Nông nghiệp Xanh  xã Lộc An, Long Thành

 

Mục tiêu tổng quát của Chương trình OCOP nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh; ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.


3903-5.jpg

Hộ gia đình địa phương trồng rau sạch an toàn

 

Chương trình OCOP tỉnh Đồng Nai được xây dựng dựa trên những tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh. Chương trình tạo cơ hội bứt phá cho các sản phẩm truyền thống, tạo  điều kiện phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của địa phương theo chuỗi giá trị do các doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh tế tập thể thực hiện. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm... Do đó, chương trình OCOP mở ra nhiều cơ hội cho người dân  trên địa bàn tỉnh   Đồng Nai phát triển những sản phẩm truyền thống lợi thế, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

 

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, nên  các ngành, các địa phương  phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Tập trung  công tác tuyên truyền về vai trò, mục tiêu, tầm quan trọng của Chương trình OCOP. Chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng và sản lượng sản phẩm nông lâm nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, xây dựng một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn huyện, tỉnh, quốc gia. Mỗi  địa phương xã, thị trấn có ít nhất 01 sản phẩm tổ chức phát triển sản xuất theo Chương trình OCOP đạt quy mô hàng hóa, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn, thực hành nông nghiệp tốt (VIET GAP) hoặc  đạt các  tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác; thực hiện liên kết giữa Hợp tác xã với Tổ hợp tác và các hộ gia đình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm tiến tới hoàn thiện tiêu chuẩn hóa sản phẩm thành sản phẩm OCOP.


3903-10.jpg

Sản phẩm trái cây  Vietgap  tại địa phương xã Bình An, Long  Thành

 

Riêng trên địa bàn huyện Long Thành, trong hai  năm 2018  và 2019 đã thành lập mới thêm 4 Hợp tác xã  và 8 Tổ hợp tác, nâng tổng số lên 24 Hợp tác xã, 38 Tổ hợp tác và 2 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động  chủ yếu trên các lĩnh vực dịch vụ-thương mại, môi trường, trồng trọt, chăn nuôi, đáp ứng tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, tạo việc làm cho  trên  2 ngàn lao động địa phương; cùng với chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, giúp cho sản phẩm nông nghiệp của nông dân có thể ổn định được đầu ra và giá cả, thông qua các hợp đồng ký kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp ...

 

Trọng tâm của Chương trình OCOP từ nay tới năm 2020 của huyện là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thếnguồn gốc từ địa phương.  Định hướng Chương trình sẽ củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp; triển khai thực hiện củng cố, kiện toàn doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP; phấn đấu phát triển các nhóm hàng hóa, dịch vụ thực phẩm, dịch vụ du lịch nông thôn, dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, học tập. Huyện sẽ  tăng cường chỉ đạo kiểm tra, rà soát, củng cố công tác điều hành, quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã theo hướng bền vững đúng quy định Chương trình OCOP. Triển khai công tác đào tạo, tập huấn, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện Chương trình OCOP nâng cao được năng lực chuyên môn, các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ sản xuất sẽ tiếp cận được những thông tin bổ ích, tác động trực tiếp đến việc triển khai Chương trình, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch chung của tỉnh và huyện đã đề ra.

 

NH-VH&TT

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​