Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Hội Phụ nữ huyện Long Thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu năm 2019
Với chức năng đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện luôn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức tạo điều kiệm để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ tạo điều kiện để phụ nữ bình đẳng và phát triển. Tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

 

Ngay từ đầu năm, căn cứ vào Nghị quyết của Huyện ủy Long Thành và chương trình công tác năm 2019 của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Nai, BCH, BTV Hội LHPN huyện Long Thành đã xây dựng chương trình công tác năm 2019 để triển khai thực hiện, đến nay các chỉ tiêu đều đạt và vượt.

 

Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền, Hội LHPN huyện luôn bám sát nhiệm vụ của Hội và cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng các nhiệm vụ trọng tâm. Phong trào và hoạt động của Hội LHPN huyện là thường xuyên đẩy mạnh các phong trào. Hội còn có nhiệm vụ nâng cao trình độ nhận thức, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới, được các cấp Hội trên địa bàn huyện tích cực thực hiện. Đặc biệt là các chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được triển khai trong toàn huyện  đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.


4038.jpg

Cán bộ, hội viên Phụ nữ tham gia các buổi tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức

 

Hội LHPN huyện đã và đang phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” triển khai đến 100% cơ sở Hội, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” được đông đảo hội viên đồng tình hưởng ứng. Phong trào thi đua yêu nước đã thực sự là đòn bẩy để phụ nữ trong huyện đoàn kết, gắn bó, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Qua đó, chị em ngày càng có điều kiện tích cực tham gia các hoạt động của Hội, nâng cao vai trò, vị thế của mình trong xã hội.

 

Phong trào phụ nữ thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng ngày càng phát triển. Đã có nhiều phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi, làm chủ trang trại, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp với quy mô, hiệu quả kinh tế cao, trong đó, có nhiều chị vươn lên từ hộ nghèo. Trong năm 2019, thông qua các hoạt động, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ vốn cho hơn 7.500 lượt hội viên nghèo, số vốn 123 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ 22 chị khởi sự kinh doanh số tiền 555 triệu đồng; tặng 358 suất học bổng trị giá 250 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 04 mái ấm tình thương trị giá 180 triệu đồng, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hội viên khó khăn trên 10 ngàn phần; phối hợp với các đơn vị, đào tạo nghề và tạo việc làm cho gần 300 hội viên. Tổ chức các hoạt động, thành lập các mô hình góp phần thực theo Kết luận 43-KL/TU về“Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016- 2020”. Xây dựng 14 mô hình, tổ chức các hoạt động vì sự “An toàn cho Phụ nữ và trẻ em”.


4038-5.jpg

Hội Phụ nữ huyện trao quà và tặng học bổng cho Phụ nữ, trẻ em khó khăn

 

Ngoài ra, điểm sáng trong phong trào và hoạt động của Hội LHPN huyện là thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Hội Phụ nữ đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa như: tập trung tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương. Đồng thời, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường; tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát pháp luật, chính sách về bình đẳng giới; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế cũng được đặc biệt chú trọng và đạt hiệu quả cao.

 

Triển khai thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020” đã thể hiện rõ nét sự quyết tâm trong việc đổi mới cách thức hoạt động. 100% cán bộ Hội các cấp đều tham dự sinh hoạt chi hội, các hoạt động đều hướng về cơ sở với phương châm “Ở đâu có tổ chức Hội vững mạnh ở đó có đội ngũ cán bộ Hội giỏi, tâm huyết với phong trào”. Chính vì vậy việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở rất được chú trọng. Kết quả, có 100% Hội Phụ nữ các xã, thị trấn, trên 80% chi, tổ hội đạt vững mạnh. Song song đó, các phong trào “5 không, 3 sạch”, phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ với vệ sinh an toàn thực phẩm, phụ nữ đảm đang, phụ nữ 2 giỏi,....đã thực sự mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.


4038-10.png
4038-15.png

Các mô hình Hội Phụ nữ thành lập năm 2019

 

Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 45 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Hội, phổ biến giáo dục pháp luật, nắm bắt dư luận xã hội, chăm sóc sức khỏe… cho 5.500 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Hội xây dựng và duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 67 CLB, mô hình, tổ, nhóm với 30.412 thành viên tham gia, 83 địa chỉ tin cậy, thành lập các Chi hội Phụ nữ 5 không 3 sạch góp phần xây dựng chương trình nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới nâng cao, hiện nay Hội trực tiếp quản lý 49 tuyến đường, chiều dài 51,75km. Tích cực tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị. Giới thiệu 62 cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

 

Trong năm 2019, Hội đã phát triển 766 hội viên; tỷ lệ tập hợp 89,44%; tỷ lệ sinh hoạt thường xuyên đạt 90%; phát triển 1.949 hội viên nòng cốt, đạt tỷ lệ 45,1%. 100% cán bộ chủ chốt cấp huyện và Chủ tịch Hội cấp cơ sở đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo quy định….

 

Nhìn chung, tính đến nay các chỉ tiêu mà Nghị quyết Huyện ủy và Hội LHPN tỉnh đề ra, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt như: tỷ lệ phát triển – tập hợp hội viên, hội viên nòng cốt; công tác giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; hoạt động hỗ trợ vốn – giúp phụ nữ giảm nghèo, khởi sự kinh doanh; tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội  ngày càng hiệu quả.

 

Để đạt được những kết quả trên, các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã không ngừng nỗ lực đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, nâng cao công tác quản lý hội viên trong tình hình mới như: đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình mới phù hợp với từng đối tượng Phụ nữ, vận động tập hợp hội viên; tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở; biểu dương các gương điển hình trên các lĩnh vực; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ nông thôn; thường xuyên xây dựng và triển khai thực hiện giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo; chú trọng công tác xây dựng và sửa chữa Mái ấm tình thương, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp,… 


MTH - Hội Phụ nữ huyện

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​