Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
​Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhằm kiểm tra, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của đảng năm 2019 ở các chi, đảng bộ trực thuộc huyện, qua đó làm cơ sở để biểu dương, khen thưởng đối với tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 108-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, ngày 11/11/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 260-KH/HU về việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, cụ thể:


4039.jpg 

 

Về hình thức Kiểm tra: Ban Thường vụ Huyện ủy xác định 2 hình thức gồm: kiểm tra trực tiếp và kiểm tra gián tiếp, bao gồm:

 

+ Đối với 14 Đảng bộ các xã, thị trấn và 3 Đảng bộ gồm: Đảng bộ Khối Kinh tế, đảng bộ Khối Văn hóa và Đảng bộ Công an thống nhất thành lập 8 Đoàn, do các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện,  Ủy viên thường vụ - Trưởng các ban Đảng Huyện ủy làm Trưởng đoàn tiếp hành kiểm tra trực tiếp với các đồng chí là Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể của các Đảng bộ.

 

+ Đối với các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện còn lại sẽ tự kiểm tra và gửi báo cáo về Thường trực Huyện ủy qua Ban Tổ chức Huyện ủy trước ngày 30/11/2019

 

Về nội dung kiểm tra:Ban Thường vụ Huyện ủy xác định, tuy thuộc vào loại hình tổ chức Đảng mà tiến hành kiểm tra theo các nội dung như:

 

+ Đối với đảng bộ các xã, thị trấn: Kết quả kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Quyết định số 106-QĐ/HU ngày 17/5/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành tiêu chí đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng ủy các xã, thị trấn trong việc thực hiện nghị quyết hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

 

+ Đối với các cấp ủy cơ sở khối hành chính sự nghiệp: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Quyết định số 107-QĐ/HU ngày 17/5/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành tiêu chí đánh giá cấp ủy cơ sở khối hành chính sự nghiệp trực thuộc huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

 

+ Đối với các chi, đảng bộ trong doanh nghiệp trực thuộc huyện: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Quyết định số 114-QĐ/HU ngày 02/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành tiêu chí đánh giá các chi, đảng bộ trong doanh nghiệp trực thuộc huyện, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

 

Về thời gian kiểm tra: Đối với các đảng bộ được kiềm tra theo Kế hoạch 260, giao đồng chí Trưởng đoàn chủ động sắp xếp đề tổ chức kiểm tra trong thời gian từ  20/11 đến ngày 29/11/2019.  Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện còn lại sẽ tự kiểm tra và gửi báo cáo về Thường trực Huyện ủy qua Ban Tổ chức huyện ủy trước ngày 30/11/2019.

 

Để công tác kiểm tra đạt được mục đích, yêu cầu, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao:

 

+ Ban Tổ chức Huyện ủy có trách nhiệm cung cấp tình hình thực hiện các chỉ tiêu về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 của các chi, đảng bộ cơ sở;

 

+ UBND huyện báo cáo, cung cấp tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ nhà nước năm 2019 đối với các xã, thị trấn cho các đoàn kiểm tra.

 

+ Các chi, Đảng bộ trực thuộc huyện căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, chuẩn bị báo cáo, đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện nhiệm vụ theo đề cương kế hoạch (báo cáo theo các tiêu chí đánh giá của Quyết định, kèm bản điểm tự chấm) gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Trưởng các Đoàn kiểm tra và các đồng chí thành viên trong Đoàn) trước ngày kiểm tra 03 ngày làm việc.

 

+ Sau khi kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập 02 bộ hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (01 bộ gửi Ban Tổ chức Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức đảng năm 2019; 01 bộ gửi qua Văn Phòng Huyện ủy để lưu trữ theo quy định).

Doãn Thành – BTG 

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​