Thứ 6 - 26/02/2016
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020!
Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930 - 03/02/2020!
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
“Tiếp tục tạo bước phát triển mới trong xây dựng nông thôn, đặc biệt góp phần tạo diện mạo mới nông thôn khang trang, sạch đẹp”
Đó chính là mục đích được UBND huyện Long Thành xác định trong kế hoạch số 274/KH-UBND, ngày 25/11/2019 về việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Long Thành. Ngoài ra, kế hoạch cũng xác định phải xây dựng mô hình Khu dân cư kiễu mẫu là: “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” và phải thuộc các địa phương đạt và giữ vững tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai.


4118.jpg

Ảnh internet


Về các tiêu chí để khu dân cứ đạt chuẩn kiểu mẫu: Kế hoạch xác định khu dân cư đó phải đạt các tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND, ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tạm thời tỉnh Đồng Nai, thuộc 3 nội dung sau: Về môi trường, cảnh quan: môi trường phải sạch, trong lành và cảnh quan phải ngăn nắp, sáng, đẹp; Về Văn hóa: Gia đình hòa thuận, thực hiện nếp sống văn minh; Về trật tự an toàn xã hội, ý thức công dân: Nhận thức và chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và địa phương; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu dân cư; phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh.

  

Về lộ trình và các bước thực hiện: UBND huyện thống nhất chọn 4 khu dân cư thuộc 5 xã gồm An Phước, Long An, Long Phước, Phước Thái và Bình An để tổ chức thí điểm, trong đó chọn Khu dân cư ấp 6, xã An Phước làm điểm để đăng ký với tỉnh và phải thực hiện theo các bước sau: Tổ chức tuyên truyền để mọi người tịch cực tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; Tổ chức khảo sát, lập phương án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận; Công bố khu dân cư kiểu mẫu; Tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình.

 

Để thực hiện chương trình này, kế hoạch của UBND huyện cũng xác định các nguồn kính phí để thực hiện đó là: nguồn hỗ trợ từ tỉnh; nguồn hỗ trợ của huyện; nguồn huy động từ các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ; nguồn vốn do UBND xã huy động. Trong đó đề nghị Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ khu dân cư ấp 6 An Phước 100 triệu đồng. Nguồn huyện hỗ trợ 1 Khu dân cư 50 triệu đồng.

 

Ngoài ra, UBND huyện cũng giao trách nhiệm cho phòng Kinh tế huyện- Thường trực BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các ngành liên quan là thành viên của Ban chỉ đạo, UBND các xã  An Phước, Long An, Long Phước, Phước Thái và Bình An theo dõi, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Thường trực UBND huyện  để lãnh đạo, chỉ đạo. 

Doãn Thành – BTG  

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​