Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2020
Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Long Thành tích cực phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)
Cách đây 90 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là kết quả tất yếu của lịch sử, là kết quả của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại. Đảng ta ra đời đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước trong hơn hai phần ba thế kỷ, kể từ khi nước ta bị đế quốc xâm lược. Từ đây, cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.


4281.jpg


90 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng với bản lĩnh vững vàng, khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta đã nghiêm túc phê bình, tự sửa chữa khuyết điểm, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng ta lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chiến thắng Điện Biên phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, thu non sông về một mối; tiếp tục lãnh đạo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh to lớn cùng những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh, sáng tạo. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân. Chúng ta vô cùng tự hào về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước, càng khẳng định rằng, chỉ có Đảng ta, một Đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam; là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa đất nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cho dân tộc ta được độc lập, tự do thực sự, đất nước ta phát triển phồn vinh, Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

 

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 90 năm qua, chúng ta càng tự hào về lịch sử Đảng bộ huyện của huyện Long Thành.Từ tháng 03/1944, Chi bộ Đảng đầu tiên đã được thành lập trên địa bàn huyện Long Thành do đồng chí Trịnh Văn Dục làm Bí thư Chi bộ, đến cuối năm 1944, Chi bộ đảng Bình Sơn cũng được thành lập do đồng chí Vũ Hồng Phô làm Bí thư. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu phong trào cách mạng của huyện chuyển biến kịp theo cách mạng chung của cả nước. Cùng với cả nước, với tỉnh các tầng lớp nhân dân huyện Long Thành luôn một lòng đi theo Đảng, kề vai, sát cánh, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ tỉnh trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên trì phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng. Với việc triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đã đưa nền kinh tế của huyện từng bước vượt qua khó khăn, duy trì tăng trưởng khá qua từng năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng; huyện đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tăng cường xây dựng đô thị, nhiều dự án hạ tầng quan trọng, có sức lan tỏa được triển khai, hoàn thành, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển với sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, tạo được sự gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế; các chính sách an sinh xã hội đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được chú trọng và lãnh đạo thực hiện tương đối đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị - xã hội, đến năm 2015, huyện đã được công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

 

Năm 2019, mặc dù kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, song với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong toàn Đảng bộ, các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển, thu ngân sách vượt chỉ tiêu tỉnh giao; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được ổn định và nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2019, huyện Long Thành được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng Nông thôn mới, đến nay đã có 3/13 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Tính đến cuối năm 2019, toàn Đảng bộ huyện đã có 6.617 đảng viên, với 62 Chi, Đảng bộ cơ sở với có 34 Đảng bộ, 28 Chi bộ. Những kết quả đạt được trong năm 2019, có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, đồng thời khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Năm 2020 được dự báo có nhiều thuận lợi và không ít những khó khăn, thử thách, nhất là việc triển khai các dự án lớn, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời, cũng là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp; lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đây là nhiệm vụ rất khó khăn vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi quyết tâm cao và hành động mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cũng như sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện.

 

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tự hào, tin yêu của Nhân dân. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), và Chỉ thị số 05-CT/TW, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong huyện phải xây dựng phong cách, tác phong công tác; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực; kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Doãn Thành - BTG 

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​