Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2020
Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Long Thành tích cực phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Đại hội Chi bộ MTTQ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2023
Thực hiện Kế hoạch số 28-CV/ĐU ngày 26/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Mặt trận và các đoàn thể về thực hiện hướng dẫn số 22-HD/BTCTU ngày 26/6/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023”.  Ngày 16/01/2020, Chi bộ MTTQ huyện đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ MTTQ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2023. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Thị Huệ, HUV,  UVTV Đảng ủy Khối Mặt trận và các đoàn thể huyện cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ MTTQ huyện.


4398.jpg

Quang Cảnh Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ MTTQ huyện đã thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất, sự phối hợp nhất trí cao, kịp thời tham mưu cho Đảng về những chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu của huyện, nhất là về công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện chính sách xã hội, phát động các phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân, tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Chi bộ đề ra. Đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên được Chi bộ thường xuyên quan tâm thực hiện, trên cơ sở triển khai học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa các ngày lễ lớn của dân tộc, thường xuyên nhắc nhở, ý thức về đạo đức, lối sống, tham gia sinh hoạt và gắn bó nơi cư trú, gương mẫu trong chấp hành chủ trương của địa phương. Có 100% đảng viên trong Chi bộ được học tập, nghiên cứu, nhất là học tập về các chuyên đề và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các văn bản của Đảng và Nhà nước đều quán triệt đạt 100%. Trong thời gian qua, tất cả Đảng viên đều an tâm trong công tác, phát huy được tính chủ động trong nhiệm vụ được giao, xây dựng được chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ. Ngoài ra, Chi bộ cũng thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị; trong nhiệm kỳ qua có 01 đồng chí được tham gia đào tạo học lớp sau Đại học, 02 đồng chí tham gia học chính trị. Qua đó chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


4398-5.jpg
Đồng chí Trần Trọng Phú - Bí thư Chi bộ MTTQ huyện phát biểu nhận nhiệm vụ


Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Long Thành và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Mặt trận và các đoàn thể huyện, Chi bộ MTTQ huyện luôn tăng cường củng cố, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động bằng cách cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt nhiều kết quả tích cực như: Trong tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, Chi bộ MTTQ huyện chỉ đạo phối hợp tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, trong cộng đồng dân cư các mô hình tiêu biểu như: “Chương trình 4 giảm và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; “Khu dân cư bảo vệ môi trường - ứng phó biến đổi khí hậu”; “Tuyến đường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”; "An toàn giao thông"…Qua kết quả thực hiện các mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân, tạo thói quen tự giác tham gia các hoạt động, phong trào, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn ANTT, bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần giữ vững ổn định xã hội, phát triển kinh tế của huyện; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật; việc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016- 2021) đã được MTTQ huyện phối hợp thực hiện đảm bảo đúng quy định và có sự phối hợp giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND và MTTQ các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách luôn được MTTQ từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.


4398-10.jpg


Đại hội đã thảo luận đề ra mục tiêu nhiệm kỳ mới là tiếp tục phát huy sức mạnh, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở để triển khai các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Ngày vì người nghèo" và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thách thức về kinh tế, xã hội; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng cấp ủy Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh đi đôi với phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân. Không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong điều kiện mới. Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên. Đại hội đã thảo luận, thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội đã nhất trí bầu đồng chí Trần Trọng Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giữ chức vụ Bí thư Chi bộ MTTQ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2023.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Thị Huệ – HUV, UVTV Đảng ủy Khối Mặt trận và các đoàn thể huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà tập thể Chi bộ MTTQ huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Chi bộ MTTQ huyện tiếp tục tiếp tục thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội" nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa bàn dân cư; tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đặc biệt là chủ động và tăng cường công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng và định hướng dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết, tránh tình trạng phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, nhất là liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Kiều Lan – MTTQ Long Thành ​

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​