Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Long Thành tích cực phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
​Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020)

Ngày này cách đây đúng 75 năm,cả dân tộc Việt Nam muôn người như một, với ý chí căm thù giặc sâu sắc, đã nhất tề đứng lên chống lại thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Cách mạng Tháng tám là một sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước ta, đã lật đổ chế độ thực dân, đế quốc hàng trăm năm,  xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, dành chính quyền về tay nhân dân, thiết lập chế độ dân chủ cộng hòa, đưa nước Việt Nam lên một vị trí mới, một tầm vóc mới, một thế đứng mới.

 

Còn nhớ: Sau khi hội nghị Trung ương tháng 11-1939, tình hình trong nước và thế giới có sự chuyển hóa mới: Nhật vào Đông Dương. Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ bảy tháng 11-1940 ra Nghị quyết nhận định: Việc Pháp đầu hàng Nhật, nước ta rơi vào tình cảnh “một cổ đôi tròng”  vừa bị đế quốc Pháp đàn áp, vừa bị phát xít Nhật hành hạ, vì vậy kẻ thù của nhân dân Đông Dương lúc này là đế quốc Pháp và phát xít Nhật.

 

- Ngày 8-2-1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, ở hang Cốc Bó, thôn Pắc Bó (Hà Quảng, Cao Bằng). Với tư cách đại diện Quốc tế Cộng sản, Người triệu tập Hội nghị Trung ương tám (5-1941) trực tiếp đặt vấn đề khởi nghĩa trong toàn quốc và quyết định thành lập mặt trận Việt Minh (Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội).

 

- Tháng 2-1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp ra nghị quyết, nhận định “Kẻ thù số một của các dân tộc Đông Dương lúc này không phải là tất cả chủ nghĩa đế quốc mà chỉ là đế quốc-phát xít, đặc biệt là phát xít Nhật -Pháp”. Hội nghị chỉ rõ toàn bộ công tác của Đảng trong lúc này là chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.

 

- Tháng 3-1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp (mở rộng) ra chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Nếu như trước đó Trung ương Đảng xác định kẻ thù chính là Pháp-Nhật, rồi Nhật-Pháp xâm lược thì trong chỉ thị này, xác định “Đế quốc phát xít Nhật là kẻ thù chính, kẻ thù cụ thể trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương”. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu Đánh đuổi phát xít Nhật”.

 

- Tháng 4-1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định thống nhất lực lượng vũ trang, cướp kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói, đẩy mạnh xây dựng các đội tự vệ vũ trang, du kích cứu quốc, mở đường đào tạo cấp tốc cán bộ quân sự, phát động chiến tranh du kích ở những nơi có điều kiện, giải phóng tầng vùng, mở rộng căn cứ địa cách mạng.

 

- Từ tháng 4-1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, phong phú về nội dung và hình thức. Đến lúc này, trên cả nước đã hình thành 7 chiến khu khá rộng lớn (4 ở Bắc bộ, 2 ở Trung bộ, 1 ở Nam bộ). Phong trào đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần đã diễn ra ở nhiều vùng thuộc thượng du và trung du. Các lực lượng vũ trang cách mạng đã phối hợp với quần chúng giải phóng được một loạt xã, châu, huyện thuộc các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Cuộc khởi nghĩa cũng đã diễn ra ở một số vùng thuộc Bắc Giang, Quảng Ngãi. Các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ trong các nhà tù Sơn La, Nghĩa Lộ, Hỏa Lò, Buôn Ma Thuột…cũng nắm thời cơ vượt ngục về tiếp sức cho phong trào.

 

- Ngày 9-5-1945, phát xít Đức phải đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8-8-1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật và chỉ sau 1 tuần đã tiêu diệt đội quân Quan Đông tinh nhuệ của Nhật, đẩy phát xít Nhật vào thế thất bại không thể tránh khỏi. Ngày 14-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh thế giới lần thứ II kết thúc.

 

- Ngày 16 và 17-8-1945, Đại hội quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập tại Tân trào, nhất trí với chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng “Kịp thời lãnh đạo quần chúng nhân dân nổi dậy giành chính quyền trước khi quân Đồng Minh vào Đông Dương tước vũ khí Nhật, ta đứng ở địa vị làm chủ đất nước mình mà đón tiếp quân Đồng Minh”. Đại hội Quốc dân đã cử ra Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do đồng Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, quy định quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca.

 

- Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, của Tổng bộ Việt Minh và Đại hội Quốc dân, nhân dân cả nước ta triệu người như một đã nhất tề vùng lên giành độc lập tự do. Sau Đại hội Quốc dân Tân Trào hai ngày, ngày 19-8-1945, nhân dân Hà Nội sôi sục khí thế cách mạng vùng lên khởi nghĩa thắng lợi. Ngày 23-8-1945, cuộc khởi nghĩa thắng lợi ở Huế. Ngày 25-8-1945, thắng lợi ở Sài Gòn. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng Tám cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi hoàn toàn trong phạm vi cả nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền cả nước thực sự thuộc về nhân dân.


5083.jpg
Cây đa Tân Trào (Ảnh: daidoanket.vn)

5083-5.jpg
9/8/1945 hàng vạn nhân dân Hà Nội đã xuống đường biểu tình, khởi nghĩa vũ trang giành chính


 - Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình, trước cuộc mít tinh khổng lồ hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời!


5083-5-5.jpg
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên Ngôn Độc lập (Ảnh: daidoanket.vn)

 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, mở ra một trang sử mới, trang sử hào hùng nhất suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước.

 

75 năm đã trôi qua, tinh thần cách mạng tháng Tám đã hòa vào dòng chảy lịch sử của dân tộc. Dòng chảy ấy sẽ còn chảy mãi từ thế hệ hôm nay đến thế hệ mai sau. Tự hào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiếp nối hào khí, tiếp bước con đường vinh quang của cách mạng tháng Tám, bằng ý chí và trí tuệ Việt Nam, nhân dân ta đã làm nên những thành tựu to lớn, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.

HC - BTGHU

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​