Thứ 6 - 26/02/2016
Phát huy thế mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"
Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống Nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).
Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Long Thành quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh năm 2020!
Bảo hiểm xã hội tự nguyện chổ dựa vững chắc của người lao động tự do
Cả nước chung tay thực hiện Bảo hiểm xã hội toàn dân
​Ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Long Thành chuyển biến tích cực trong năm học 2019-2020
Những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, lĩnh vực Văn hóa-Xã hội nói chung, sự nghiệp giáo dục-đào tạo nói riêng cũng được các ngành, các cấp huyện Long Thành quan tâm chăm lo gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới-Đô thị văn minh. Riêng năm 2019-2020, toàn ngành giáo dục của huyện đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ, phát triển đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người, nhất là dịch bệnh Covid-19.

 

Theo đó, ngành Giáo dục huyện đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời, nghiêm túc; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn ngành; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua khác trong toàn ngành, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Triển khai thực hiện Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, nhằm duy trì và phát triển phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các đơn vị trường học. Xây dựng và triển khai các nội dung bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, tiếp tục quản lý chất lượng đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp, tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, đảm bảo không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.


5486.jpg 

Đội ngũ nhà giáo thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức

 

Trong năm, mặc dù thực hiện theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã và đang sắp xếp sáp nhập hợp lý các đơn vị trường học trên cùng địa bàn như: Sáp nhập trường Mầm non An Viễng và Mẫu giáo Bình An thành trường Mầm non Bình An; sáp nhập trường Mầm non Bình Sơn và Mẫu giáo Bình Sơn thành trường Mầm non Bình Sơn; sáp nhập trường Tiểu học Cẩm Đường và Tiểu học Trần Quốc Toản thành trường Tiểu học Cẩm Đường; sáp nhập trường Tiểu học Tân Thành và THCS Tân Thành thành trường Tiểu học và THCS Tân Thành; sáp nhập trường Tiểu học Phước Bình và THCS Phước Bình thành trường Tiểu học và THCS Phước Bình. Tuy nhiên, công tác quản lý giáo dục, chất lượng dạy và học vẫn duy trì hiệu quả.

 

Hiện trên toàn địa bàn huyện có tổng cộng 72 đơn vị trường học công lập và tư thục, trong đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý 64 trường từ cấp Mầm non-Mẫu giáo đến THCS bao gồm: 56 trường công lập và 08 trường tư thục. Phòng đang tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, rà soát tham mưu UBND huyện bổ sung quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ở 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2015-2020, đảm bảo có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có tổng số 107 cơ sở GDMN ngoài công lập, việc tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn luôn được duy trì nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở các cơ sở.


5486-5.jpg 

Việc sắp xếp sáp nhập các đơn vị trường học không ảnh hưởng đến công tác quản lý giáo dục, chất lượng dạy và học

 

Đối với giáo dục Mầm non, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thực hiện đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục. Áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực vào việc tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ. 100% các đơn vị trường học thực hiện mô hình “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, Tăng cường các giải pháp đáp ứng yêu cầu huy động trẻ; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ; nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ; 100% các cơ sở giáo dục Mầm non công lập và các cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập đã được cấp phép, đều được tham gia chương trình sữa học đường theo quy định; đầu tư mua sắm đồ chơi ngoài trời, đảm bảo đủ cho trẻ hoạt động trong từng thời điểm trẻ ở trường, đảm bảo an toàn cho trẻ. 100% đội ngũ giáo viên tích cực sáng tạo, chế tác những đồ vật đã qua sử dụng, thành các mô hình dùng cho dạy học hay sinh hoạt vui chơi rất phong phú, sống động và bổ ích cho phát triển tư chất của trẻ. Tất cả các trường bán trú đều thực hiện đầy đủ các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu tiếp phẩm, chế biến đến phục vụ bửa ăn cho trẻ, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường và được trung tâm y tế kiểm tra cấp giấy chứng nhận bếp đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.


5486-5-5.jpg 

Các các cơ sở giáo dục Mầm non bán trú đều thực hiện đầy đủ các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm

 

Đối với giáo dục Tiểu học, đã tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 1 bộ sách Chân trời sáng tạo và bộ sách Cánh diều; các trường Tiểu học đã chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới một cách tốt nhất. Các trường cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Kết quả thực hiện cuối năm học 2019-2020: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,08%, hoàn thành chương trình bậc Tiểu học đạt 99,98%

 

Đối với giáo dục Trung học cơ sở, 100% trường THCS trên địa bàn tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu. Khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề, để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Kết quả thực hiện cuối năm học 2019-2020: Tỷ lệ học sinh giỏi đạt 33,49%, học sinh khá đạt 34,46%.


5486-10.jpg 

Các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

 

Đặc biệt, 100% đơn vị trường học đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục bao gồm: Giao dịch văn bản điện tử trong công việc; thực hiện phần mềm trên nền web vào công tác quản lý trường học, lập hồ sơ điện tử của học sinh. Các trường cũng được trang bị thiết bị tiên tiến phục vụ dạy học các môn và ngoại ngữ, có đủ máy tính kết nối internet tốc độ cao phục vụ dạy tin học và phục vụ các kỳ thi trên internet. Giáo viên sử dụng thành thạo bảng tương tác và phần mềm ActivSpire vào dạy học; sử dụng phần mềm (web) VNEdu vào quản lý điểm và thông tin liên lạc với cha mẹ học sinh; khuyến khích triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh và triển khai dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở các địa phương có đủ điều kiện thực hiện và gia đình, học sinh có nhu cầu; tiếp tục thực hiện dạy Tiếng Anh thí điểm tại 4 trường Tiểu học Cầu Xéo, Long Thành B, An Lợi, Long Đức; triển khai dạy học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm tại trường THCS Thị trấn Long Thành và trường  THCS Nguyễn Đức Ứng; tiếp nhận thực hiện dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025, tại trường THCS Nguyễn Đức Ứng và trường Tiểu học Cầu Xéo.


5486-10-5.jpg 

Các trường cũng được trang bị thiết bị tiên tiến phục vụ dạy học các môn và ngoại ngữ

 

Việc tuyển dụng viên chức năm 2019-2020,  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, công khai. Hội đồng tuyển dụng họp xét thí sinh trúng tuyển từ điểm cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu và bố trí phân công nơi công tác phù hợp về các đơn vị trường học còn thiếu viên chức, theo hộ khẩu về địa phương, gần nhà để thuận tiện công tác; tổ chức thực hiện quy định bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; đánh giá đội ngũ giáo viên và hiệu trưởng cơ sở giáo dục theo chuẩn. Kết quả tổng số giáo viên và cán bộ quản lý đã đánh giá chuẩn nghề nghiệp là 1826 người, trong đó xếp loại tốt và xuất sắc đạt 73,17%, xếp loại khá đạt 24,70%.

 

Căn cứ quy hoạch phát triển trường lớp giai đoạn 2017-2025, phòng Giáo dục – Đào tạo đã tham mưu với lãnh đạo huyện tập trung ưu tiên nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, bổ sung trang thiết bị dạy học ở các cấp học, trong đó ưu tiên đầu tư trường mầm non, mẫu giáo và các trường phổ thông nằm trên địa bàn khu dân cư trung đông. Kết quả, đã sửa chữa các hạng mục và xây mới đưa vào sử dụng trong năm học 2020-2021 được 7 trường Tiểu học, 4 trường THCS và 4 trường Mầm non với tổng kinh phí trên 290 tỷ đồng ... Việc đưa vào sử dụng các ngôi trường mới sẽ tiếp thêm động lực cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh ra sức thi đua thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Trung ương, địa phương và của ngành; đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng hiện đại; đáp ứng tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc Gia trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Trong năm, trên địa bàn huyện có 2 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc Gia là Trường THCS Long An xã Long An và Trường Tiểu học Tập Phước xã Long Phước, nâng tổng số lên 22 trường/56 trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS đã được công nhận chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 39,2% và theo kế hoạch, trong năm học 2020-2021 sẽ có thêm có 6 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.


5486-10-10.jpg 

Trường Mấm non Bình An được xây mới 100%

 

Đối với Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đến năm 2020”. Các ngành, các cấp trên địa bàn huyện Long Thành đã huy động được nhiều nguồn lực để chăm lo cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ đó chất lượng Giáo dục-Đào tạo và hiệu quả đào tạo của các cấp học được nâng lên, mạng lưới trường lớp từng bước được hoàn thiện, nhiều trường học được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng; Mỗi cấp học đều có trường đạt chuẩn Quốc gia, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các ngành học, cấp học đáp ứng được nhu cầu của ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Riêng năm nay, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" diễn ra từ ngày 01-07/10 với chủ đề "Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời". Theo đó,  các trường học trên địa bàn huyện đã thực hiện củng cố, xây dựng hoạt động thư viện; khuyến khích giáo viên, học sinh tăng cường đọc sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và thư viện, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích.      Khi thực hiện đầu tư nâng cấp, xây mới các trường học, thư viện của các trường cũng được trang bị nhiều thể loại sách, báo, tạp chí và bàn, ghế khang trang nhằm mang đến cho học sinh những kiến thức phong phú, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong các em, góp phần phát triển văn hóa đọc trong môi trường học đường. Đặc biệt, một số trường đã thực hiện một số mô hình mang lại nét hoạt động cho các thư viện như: Mô hình "Thư viện  thân thiện" của trường Tiểu học Phước Thái, mô hình "Thư viện xanh" của Trường Tiểu học An Phước.


5486-15.jpg 

Mô hình "Thư viện xanh" của Trường Tiểu học An Phước

 

Đối với công tác khuyến học, khuyến tài các ngành, các cấp huyện Long Thành tiếp tục nỗ lực vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ủng hộ tặng hàng trăm xuất học bổng “Vượt khó học giỏi”, “Tiếp sức đến trường” cho những em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cơ nhỡ hay khuyết tật nhưng vẫn luôn cố gắng vươn lên trong học tập đạt học sinh khá, giỏi và có hạnh kiểm tốt. Tùy theo các đợt tặng học bổng, các em sẽ được nhận tiền mặt, tập vở hay xe đạp, mặc dù giá trị mỗi phần học bổng tuy không lớn, nhưng sẽ là nguồn động viên tích cực cho các học sinh tiếp tục nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập, mang lại nhiều niềm vui cho gia đình và nhà trường. Đặc biệt kịp thời tuyên dương khen thưởng dưới cờ những học sinh có hành động đẹp, thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Điển hình như trường hợp của em Phạm Trọng Đạt- học sinh lớp 6/1 Trường THCS Long An, xã Long An đã được các cấp khen thưởng vì có hành động đẹp, thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường.


5486-15-5.jpg 

Em Phạm Trọng Đạt nhận thưởng từ Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện

 

Về phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em không bị bạo lực, không bị các chất ma túy, hành vi vi phạm pháp luật cám dỗ, lôi kéo hoặc bị bắt cóc, mua bán ..vv.. luôn được các ngành, các cấp và các đơn vị trường học đặc biệt quan tâm bằng nhiều giải pháp. Theo đó, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện phối hợp cùng với Công an huyện, Phòng Tư pháp và các ban ngành, đoàn thể khác đã tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho giáo viên, học sinh của tất cả trường THCS, Tiểu học và mầm non trên toàn địa bàn huyện; các trường cũng chủ động treo băng rôn, khẩu hiệu kêu gọi toàn thể giáo viên và học sinh tuân thủ luật lệ giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường, chung tay “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

Đối với công tác phòng chống đuối nước, những năm gần đây xảy ra nhiều vụ học sinh bị tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra ở các địa phương, mà nguyên nhân chủ yếu là do các em không biết bơi và thiếu kỹ năng cứu hộ. Nên 24 trường Tiểu học và 15 trường THCS trên địa bàn huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh, phân tích những rủi ro các em gặp phải khi tắm hay vui chơi ở các hồ, đập thủy lợi. Bên cạnh đó, các trường còn phối hợp tổ chức cho học sinh học bơi theo dạng môn thể thao tự chọn . Tùy theo điều kiện thực tế mà Ban Giám hiệu sẽ bố trí học sinh học bơi ngay tại trường hoặc ở các hồ bơi tư nhân. Trong buổi học, các em học sinh không chỉ được dạy bơi, mà còn học cả kỹ năng cứu người bị đuối nước bằng các biện pháp hợp lý để không thiệt hại đến bản thân. Ngoài ra bơi lội còn nâng cao thể chất để hổ trợ cho các em học văn hóa đạt kết quả cao hơn. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện có tổng số 12 hồ bơi tư nhân phân bố ở các xã, thị trấn và 3 trường học có hồ bơi nổi lắp ghép.


5486-15-10.jpg 

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho giáo viên, học sinh xã Phước Thái

 

Đối với công tác phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm ở người như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi-rubella ... luôn được tất cả các đơn vị trường học công lập, tư thục trong toàn huyện chú trọng thực hiện vào đầu năm học và duy trì thường xuyên như: Cấp tờ rơi tuyên truyền cho học sinh và phụ huuynh, treo băng rôn, phun thuốc diệt muỗi, vệ sinh khử trùng phòng học và các thiết bị, đồ dùng học tập bằng dung dịch cloramin B. Đặc biệt năm nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát 2 đợt, ngay khi có sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Phòng Giáo duc và Đào tạo huyện đã kịp thời thông báo đến tất cả các đơn vị trường học công lập, tư thục trên toàn địa bàn thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch như: Vệ sinh trường lớp, đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn cho giáo viên, học sinh và những cá nhân khác đến trường ... Mặc dù dịch bệnh Covid-19 hiện đã tạm lắng, nhưng toàn ngành giáo dục vẫn tiếp tục chủ động úng phó, cũng như kêu gọi giáo viên và học sinh đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng để phòng dịch.


5486-15-15.jpg 

Giáo viên Trường Mầm non đang vệ sinh tẩy trùng đồ chơi cho trẻ

 

Có thể nói, trong năm học 2019-2020, Ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Long Thành đã có bước chuyển biến tích cực, khá toàn diện ở các cấp học. Quy mô, mạng lưới trường, lớp học phát triển rộng khắp, đa dạng, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư theo hướng đồng bộ, đội  ngũ  nhà  giáo,  cán  bộ  quản  lý  cơ  bản  đủ  số  lượng  và  chất  lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương. Đó cũng là cơ sở để toàn ngành tiếp tục đổi mới, phát triển đồng bộ quy mô, chất lượng giáo dục và đào tạo trong những năm tiếp theo cho xứng với tầm vóc của Thị xã, thành phố Long Thành trong tương lai.


Chí Tài - Trung tâm VH-TT-TT huyện Long Thành

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​