Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!
Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021)!
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021!
​Ngành Giáo dục – Đào tạo huyện Long Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN", công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện Long Thành đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Xác định rõ công tác giáo dục và đào tạo là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hằng năm Đảng bộ, chính quyền huyện và ngành giáo dục luôn phát huy tối đa nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Ngành giáo dục huyện Long Thành đã tăng cường tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; thống nhất nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho con em mình nhằm tạo sự đồng thuận cao và huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công cuộc đổi mới và phát triển giáo dục.


5507.jpg 

Đ/c Dương Minh Dũng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Huyện ủy Long Thành phát biểu chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam tại trường THPT Long Thành


Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, trong nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngành Giáo dục huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được củng cố và ngày càng được nâng lên theo tinh thần đổi mới; tỷ lệ học sinh giỏi các cấp học ngày một tăng, tỷ lệ học sinh có học lực trung bình, yếu giảm. Đến tháng 6/2020, toàn huyện có 70 trường học. (trong đó: MN, MG : 27 trường; Tiểu học: 24 trường. THCS: 15 trường; THPT: 4 trường). Tỷ lệ trẻ 5 tuổi học mẫu giáo đạt 100% (NQ 100%), trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% (NQ 100%), trẻ em trong độ tuổi đi học TH và THCS đạt 99,2% (NQ 99%). Số lượng học sinh MN, MG bình quân hàng năm tăng 15%; Tiểu học: tăng 13%. THCS tăng: 12%; THPT: tăng 2%. Đến nay, tỉ lệ sinh viên cao đẳng, đại học đạt  300 sinh viên/1vạn dân. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được sự hưởng ứng của toàn xã hội, qua đó đã vận động xây dựng Quỹ Khuyến học 32,7 tỉ đồng (tiền mặt 25,9 tỉ đồng, hiện vật 6,8 tỉ đồng), hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khen thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích.


5507-5.jpg 

Đ/c Ngô Thế Ân – Phó bí thư Thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện tặng kỷ niệm chương cho giáo viên


Để đạt được kết quả trên, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục. Theo đó, các cơ sở giáo dục tập trung chuyển mạnh từ giáo dục chủ yếu truyền thụ kiến thức sang giáo dục bồi dưỡng phẩm chất và phát triển năng lực người học. Tăng cường các hoạt động thực hành, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức trong nhà trường nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng lực, phát triển năng khiếu và hình thành kỹ năng sống, góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện.

 

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục  - Đào tạo huyện không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Quan tâm đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có tư duy tiến bộ, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, biết ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy. Đội ngũ nhà giáo tiếp tục được củng cố, kiện toàn, cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chất lượng đội ngũ đang từng bước được nâng lên, đa số cán bộ, giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Đây là thuận lợi cho ngành trong tổ chức triển khai có hiệu quả trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đến nay, đội ngũ giáo viên có 1.705 người. Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn sư phạm đạt 100%, tỉ lệ giáo viên mầm non trên chuẩn 80,1% (NQ 80%), giáo viên tiểu học trên chuẩn đạt 90,1% (NQ 90%), giáo viên THCS trên chuẩn đạt 95% (NQ 95%), cán bộ quản lý có trình độ trung cấp chính trị đạt 100% (NQ 80%),

 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của ngành học, cấp học tiếp tục được đầu tư bổ sung từ ngân sách của thành phố và xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai đổi mới phương pháp dạy và học. Trong 5 năm qua, đã xây dựng và sửa chữa 16 trường học với tổng kinh phí  240,16 tỷ đồng. Đến nay, các cấp học mầm non, phổ thông toàn huyện có 944 phòng học, tăng 98 phòng học. Thu hút đầu tư xã hội hóa 10 trường tư thục (trong đó 01 trường tiểu học, 9 trường mầm non) và 92 nhóm trẻ gia đình với tổng kinh phí  28,5 tỷ đồng. Ngoài ra, đã vận động xã hội hóa sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp, trang bị dụng cụ học tập cho học sinh với tổng kinh phí kinh phí khoảng 7 tỷ đồng. 

        

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Long Thành thì những năm qua, thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, các phong trào thi đua của ngành như phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” được phát động trở thành nhiệm vụ thường xuyên đối với các đơn vị trường học. Công tác kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục được tiến hành thường xuyên có nhiều đổi mới, có tác dụng tích cực. Đến nay, toàn huyện hiện có 26/70 trường học được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia (đạt tỷ lệ 36%) trong đó có 14 trường Mầm non, 07 trường Tiểu học và 09 trường THCS).

 

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục – đào tạo huyện Long Thành sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp là:

 

+ Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XI), Kế hoạch số 298-KH/TU ngày 9/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn huyện.

 

+ Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành và tổ chức chính trị - xã hội đối với giáo dục; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh; đẩy mạnh rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đào tạo; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

 

+ Nghiên cứu sắp xếp, cơ cấu lại trường lớp theo nội dung, tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Tập trung ngân sách đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các trường ngoài công lập ở các bậc học; trong đó chú trọng phát triển trường lớp đáp ứng yêu cầu giáo dục bán trú khối học sinh tiểu học, khối mầm non, mẫu giáo.

 

Thực hiện đồng bộ, triệt để và hiệu quả các giải pháp trên, chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện sẽ ngày càng được nâng cao, diện mạo của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Long Thành sẽ từng bước đổi thay tích cực, đáp ứng được yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.


Doãn Thành – BTG 

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện





 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Quyền Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​