Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!
Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021)!
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021!
​Công tác phối hợp vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dự án đồng thuận và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh về thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Sân bay Long Thành. Do đó từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 25-CT/TU ngày 20/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác dân vận luôn được chú trọng thực hiện,có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Long Thành trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; góp thực phần hiện tốt nhiệm vụ bồi thường, thu hồi đất, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định đời sống cho các hộ dân bị thu hồi đất, hoàn thành đúng tiến độ dự án, hạn chế khiếu kiện, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.


5636.jpg


Ngày 03/7/2017 Huyện ủy Long Thành đã ban hành Quyết định số 262-QĐ/HU thành lập Tổ vận động quần chúng huyện và Quyết định củng cố kiện toàn số 673-QĐ/HU ngày 16/01/2020 giao trách nhiệm Ban Dân vận Huyện ủy làm chủ trì phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đối với từng dự án, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Với vai trò là Tổ trưởng, Ban Dân vận đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động cụ thể, hàng tuần tổ vận động phối hợp MTTQ, đoàn thể xã và các ấp trong vùng dự án trực tiếp gặp gỡ người dân, các cơ sở tôn giáo để kịp thời thông tin, tuyên truyền, cập nhật các chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đến với người dân; đồng thời phối hợp theo dõi quá trình kiểm đếm, bồi thường, lắng nghe ý kiến phản ánh của dân, nắm bắt tân tư, nguyện vọng, các vướng mắc phát sinh, kịp thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại trực tiếp để bàn bạc, thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

 

UBND huyện phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức tập huấn cho 275 cán bộ, công chức, viên chức của huyện tham gia thực hiện Dự án; thành lập tổ công tác tuyên truyền vận động do Phòng tư pháp làm tổ trưởng, đã tổ chức 14 buổi tuyên truyền tại các ấp trong vùng sân bay, có 2.581 lượt người dân tham dự, đã tiếp thu, ghi nhận trên 120 ý kiến và trả lời cho người dân thỏa đáng; đồng thời phát hành 2 đợt với 9.500 cuốn tờ gấp tuyên truyền; lãnh đạo, chỉ đạo Phòng VH-TT, Trung tâm VHTT và TT huyện thường xuyên viết tin, bài cập nhật tình hình, tiến độ thực hiện dự án đăng trên trang thông tin điện tử và đài phát thanh của huyện để người dân theo dõi, phản ánh kịp thời những bất cập, khó khăn trong phối hợp kiểm đếm, đo đạt, nhận tiền bồi thường...; phối hợp với công ty Viettel xây dựng trang Wed và phần mềm số hóa dữ liệu Dự án để lưu trữ lâu dài.


5636-5.jpg 

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang giải thích một số thắc mắc của người dân

 

Đối với MTTQ và các đoàn thể huyện: chỉ đạo trong hệ thống tăng cường công tác nắm số lượng, tình hình đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong vùng dự án; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng với gia đình chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh và huyện. Đồng thời, cử các đồng chí cán bộ có kinh nghiệm để phối hợp, tham gia với các cơ quan chính quyền thực hiện quy trình, các bước thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi được yêu cầu; phát huy vai trò dân chủ trong giám sát việc thực hiện dự án, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh.


5636-5-5.jpg 

Người dân xem sơ đồ phân lô tại Khu dân cư và tái định cư Lộc An - Bình Sơn


Đảng ủy xã Bình Sơn lãnh đạo, chỉ đạo UBND,Mặt trận Tổ quốc và cácđoàn thể xã rà soát, xác định danh sách các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và không phối hợp với Tổ đo đạc, kiểm đếm, kịp thời xây dựng kế hoạch phối hợp với Tổ công tác vận động quần chúng huyện đến nhà từng hộ dântổ chức tuyên truyền, vận động chấp hành theo chủ trương, chính sách của Nhà nước.

 

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện công tác bồi thường, thu hồi đất để thực hiện dự án còn một số tồn tại như:

 

Mức bồi thường, hỗ trợ về đất đai, tài sản còn nhiều điểm bất cập, chưa phù hợp thực tế; công tác tái định cư chậm, chưa đáp ứng kịp thời cho công tác giải phóng mặt bằng; Nhiều trường hợp hồ sơ địa chính chưa phù hợp hiện trạng sử dụng đất của hộ dân, dẫn đến khó khăn trong xác minh diện tích nguồn gốc đất, chậm tiến độ bối thường; Bên cạnh sự đồng thuận của đa số hộ bị thu hồi đất, cũng còn số ít hộ chưa đồng thuận cao do thay đổi không gian sống, thay đổi nghề nghiệp, bị mất vị trí có khả năng sinh lợi cao trong kinh doanh hoặc không có nơi ở mới do chưa đủ điều kiện để hưởng chính sách tái định cư và các chính sách khác.

 

Qua quá trình lãnh đạo thực hiện, Huyện ủy Long Thành rút ra một số kinh nghiệm trong công tác dân vận tham gia bồi thường, thu hồi đất, tái định cư để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện đó là:

 

Một là, cần xác định công tác bồi thường, thu hồi đất, tái định cư là việc làm khó, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự. Do đó cần có sự tập trung vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và  các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai một cách đồng bộ, nhất quán, kịp thời, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân phải đi trước một bước và tham gia xuyên suốt quá trình thực hiện dự án.

 

Hai là, thực hiện tích cực, linh hoạt các biện pháp, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục và xuyên suốt trong quá trình thực hiện; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đảm bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng.

 

Ba là, để tạo lòng tin của nhân dân trong công tác bồi thường, thu hồi đất, tái định cư, phải bám sát thực tiễn, trọng dân, tin dân, lắng nghe ý kiến của dân; cần tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, giải quyết thỏa đáng, kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân, các đơn thư khiếu nại, tố cáo để đảm bảo an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội.Bên cạnh đó, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng, tạo lập trái phép tài sản trên đất nhằm mục đích trục lợi khi Nhà nước thu hồi đất; thực hiện nghiêm việc cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Bốn là, chú trọng tăng cường đối thoại trực tiếp đối với những khiếu kiện phức tạp liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, qua đó giải quyết hợp lý, hợp tình các khiếu kiện của nhân dân, hạn chế được khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người

 

Năm là, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, linh hoạt trong xử lý tình huống. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là đối với người đứng đầu cấp; tích cực cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện các chính sách bồi thường, tái định cư. Quan tâmđào tạo nghề, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trong diện phải thu hồi đất.

 

Tuấn Anh - Ban Dân vận HU

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Quyền Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​