Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!
Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021)!
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021!
​Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành làm tốt công tác tuyên truyền trong triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Xác định công tác tuyên truyền, vận động trong bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư là công việc hết sức quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần to lớn trong việc giữ vững ổn định chính trị, giúp cho người dân am hiểu và đồng thuận chấp hành tốt việc di dời trong quá trình triển khai dự án Sân bay, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ mà Trung ương đã xác định, trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Kế hoạch số 133-KH/HU ngày 26/01/2018 về tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đối với công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ huyện. Đồng thời, ban hành 2 kế hoạch của Ban để triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 32-KH/BTGHU ngày 08/4/2019 về xây dựng các tài liệu tuyên truyền thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Kế hoạch số 33-KH/BTGHU ngày 20/05/2019 về tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành,…


5644.jpg 

Mô hình cảng hàng không quốc tế Long Thành

 

Ngoài ra, để kịp thời xây dựng tài liệu phục vụ tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, Văn hóa - Thông tin - Trung tâm văn hóa - Thông tin - Thể thao, Đài truyền thanh huyện trên cơ sở tài liệu tuyên truyền do UBND tỉnh Đồng Nai phát hành đã tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền gửi cho MTTQ các đoàn thể huyện, cấp ủy các xã trong vùng dự án để tổ chức tuyên truyền cho người dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và Tổ nắm bắt dự luận xã hội thường xuyên tuyên truyền, nắm bắt dự luận xã hội để kịp thời phản ánh về Thường trực Huyện ủy khi có vấn đề phát sinh xảy ra trong quá trình triển khai dự án. Kết quả:  Đã có 58/58 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện (đạt tỷ lệ 100%) đã tổ chức học tập, quán triệt với 5.430/5.473 đồng chí tham dự, đạt tỷ lệ 99,21%; đoàn viên (6.883/15.089) đạt 45,61%, hội viên (17.853/36.210) đạt 49,53%; phát hành 500 tờ ápphích về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, xây dựng và in được 14.000 bộ tài liệu Hỏi - đáp về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Duy trì và nâng cao chất lượng “chuyên trang” trên Trang thông tin điện tử của huyện, đưa tiêu đề chuyên trang Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành lên thanh công cụ để người đọc dễ nhận biết; thường xuyên viết, đăng tin bài, cập nhật tiến độ thực hiện, để kịp thời tuyên truyền, định hướng. Đến nay đã thực hiện đăng trên 200 tin, bài, hình ảnh,… tuyên truyền về sự cần thiết phải xây dựng dự án, cơ sở pháp lý, quy mô, thời gian xây dựng; các nội dung về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, tiến độ thực hiện Dự án; đăng lên chuyên trang “thông báo” các văn bản chỉ đạo liên quan đến Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; thu hút trên 100 ngàn lượt truy cập... Đặc biệt, do trong vùng dự án sây bay có 2 Giáo xứ đó là Giáo xứ Thành Tâm, Giáo xứ Thành Đức và chùa Bửu Lâm, đề tạo sự động thuận cao trong đồng bào có đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã trực tiếp tiếp xúc các vị Linh mục, Trụ trì chùa để tuyên truyền, vận động, đề nghị các vị Linh mục, Trụ trì chùa trong giao giảng hàng ngày lồng ghép các nội dung liên quan đến dự án sân bay để tuyền truyền cho quân chúng tín đồ hiểu và đồng thuận với chủ trương của đảng và nhà nước.

 

Qua công tác tuyên truyền vận động, đã số người dân đều thống nhất, đồng thuận với chủ trương xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bên canh đó, trong quà trình tổ chức kiểm đếm, đối với các thửa đất vắng chủ, ban cũng đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo tổ chức đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, liên hệ với cơ quan chức năng để tiến hành kiểm đếm. Đến nay, qua các đợt chi trả hấu hết người dân đểu đồng thuận, nhận tiền. Tháng 11/2020 vừa qua, UBND huyện Long Thành đã tổ chức bàn giao  giai đoạn 1 được 2.600ha/5000ha đất cho Tổng Công ty hàng không Việt Nam (ACV) vượt chỉ tiêu theo kế hoạch; Tổ chức chi trả tiến bồi thường cho gần 1200 hộ với trên 2800ty đồng,.. đây là công sức của cả Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, trong đó công tác tuyên truyền đóng góp 1 phần quan trọng.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn những mặt chưa bền vững, chưa đồng đều và còn những hạn chế nhất định như: Chưa khai thác và sử dụng đồng bộ các phương tiện tuyên truyền.  Phương pháp tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân trên địa bàn thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhiều báo cáo viên hạn chế về kỹ năng tuyên truyền chưa tạo được sự sinh động, hấp dẫn, thậm chí chưa nắm vững các nội dung của vấn đề, trong đó có những vấn đề về chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

 

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm Quốc gia, dự kiến trong tháng 1/2021 sẽ chính thức khởi công xây dựng, để tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác này thì công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân vẫn được xác định là 1 nhiệm vụ quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Tuyên giáo Huyện ủy xác định một số nội dung cần tập trung thực hiện như sau: 

 

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền đối với việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng và tái định cư. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của tuyên truyền đối với giải phóng mặt bằng và tái định cư. Chỉ khi các cấp lãnh đạo quan tâm đến công tác này sẽ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên truyền. Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ và nghiêm túc, thường xuyên các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giải phóng mặt bằng và tái định cư đến từng cơ sở đảng, đảng viên, các đoàn thể, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân nhằm quán triệt sâu sắc và nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ này. Quan tâm giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường, tái định cư, giải tỏa, thu hồi đất về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, tác phong, thái độ đối với người dân khi giải quyết công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

 

Hai là, xác định đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là đội ngũ đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với sự phát triển chung của huyện, do đó, phải xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có đủ khả năng, kiến thức để truyền đạt nội dung này đến đông đảo người dân. Thường xuyên cung cấp thông tin về các dự án, về việc giải tỏa, tái định cư; về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ này.  

 

Ba là, cần đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng và tái định cư. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, làm cho nhân dân hiểu rõ lợi ích của việc thực hiện các dự án đối với xã hội và với chính bản thân họ cũng như vì sự phát triển chung của cộng đồng. Việc biên soạn các tài liệu tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với các đối tượng khác nhau giúp cho quá trình tuyên truyền, chuyển tải các nội dung đúng trọng tâm, trọng điểm và tiết kiệm, hiệu quả. Đa dạng hóa các loại hình tài liệu tuyên truyền như các tài liệu tờ rơi, tờ gấp phát hành rộng rãi trong nhân dân đến tận tổ dân phố, khu dân cư  v.v…Định kỳ và thường xuyên đưa các chuyên mục, các nội dung hỏi đáp, các thông tin tuyên truyền về giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn huyện lên các cơ quan thông tin đại chúng ở tỉnh.

 

Bốn là tiếp tục chỉ đạo Ban Dân vận, MTTQ các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình, đặc biệt là việc tổ chức chi trả tiến bồi thường, tổ chức bốc thăm tái định cư cho người dân.

 

Ngoài ra, có thể xây dựng các nội dung tuyên truyền về các điển hình tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác này. Kết hợp chặt giữa nói và làm, giữa tuyên truyền với tổ chức thực hiện, tạo dư luận phê phán những cá nhân có những hành vi sai trái, vạch mặt những phần tử cơ hội lợi dụng để phá hoại, kích động.

 

Doãn Thành –BTG 

Số lượt truy cập

Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện

 

TRANG THÔNG T​IN ĐIỆN TỬ HUYỆN LONG THÀNH - TỈNH ĐỒNG NAI

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Thành

Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Quyền Chủ tịch huyện.

Cơ quan Thường trực: Phòng Văn hóa và thông tin huyện.

Địa chỉ: Số 1, đường Lê Hồng Phong, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.844298 - Fax: 02513.844383 - Email: vphdnd-lt@dongnai.gov.vn

® Ghi rõ nguồn " UBND huyện Long Thành " khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​