Thông báo

 
Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN”

 

Trong thời gian qua, hoạt động của tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” trên địa bàn Long Thành ngày càng diễn biến phức tạp. Qua công tác rà soát, hiện nay trên địa bàn có ít nhất 07 nhóm đối tượng hoạt động cho vay “tín dụng đen” với hình thức quảng cáo “CHO VAY KHÔNG THẾ CHẤP”...

Công an huyện Long Thành gửi đến các tổ chức, cá nhân tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm CẢNH GIÁC VỚI “TÍN DỤNG ĐEN” để mọi người đề cao cảnh giác với loại tội phạm này.

 

Download tài liệu đính kèm: tuyen truyen tín dụng đen. CAH.doctuyen truyen tín dụng đen. CAH.doc

Ngày thông báo: 1/12/2018 9:08 AM
Tập tin đính kèm:

CÁC THÔNG BÁO KHÁC