Thông báo

 
Xét tuyển đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Văn hóa năm 2018

 

Các cơ quan, đơn vị rà soát, triển khai thông báo đến cán bộ công chức, viên chức và người có nguyện vọng, nhu cầu công tác trong ngành văn hóa để đăng ký tham gia xét tuyển và đào tạo.

 

Download nội dung đính kèm: 286.PDF286.PDF

Ngày thông báo: 2/5/2018 11:05 AM
Tập tin đính kèm:

CÁC THÔNG BÁO KHÁC